Norsk Samf. Engelsk Naturfag

Transcription

Norsk Samf. Engelsk Naturfag
Et dukkehjem vs. Den store dagen
Norsk
Ibsens liv og diktning. Bruk oppslagsverk og nettet til å
skaffe deg en god oversikt over Henrik Ibsens liv og
diktning.
• Skriv et sammendrag på 1 – 2 sider om Ibsens liv
og forfatterskap.
Leveres på Fronter innen uke 40.
• Skriv en sammenligning mellom ”Den store dagen
”og ”Et dukkehjem” medtanke på kjærlighet og
forventninger til ekteskap.
Samf.
Engelsk
RLE
Matematikk
Målsetting for planen:
Presentere viktige temaer og
uttrykksmåter i samtidstekster
og sammenligne dem med
framstillinger i klassiske verk
fra norsk litteraturarv:
kjærlighet og kjønnsroller,
oppbrudd og ansvar
Den Kalde krigen 1945 – 1989
Les s. 16 – 23 i Historie10
• finne døme på hendingar som
har vore med på å forme dagens
Noreg, og reflektere over korleis
Finn ut hvorfor Øst-Europa blir kommunistisk og hvilke følgerdet
samfunnet kunne ha vorte
får for resten av Europa
Finn ut og skriv ned hva som ligger i begrepene: dersom desse hendingane hadde
utvikla seg annleis
Trumandoktrinen og Marshallhjelpen.
• presentere ei historisk hending
Hva blir konsekvensene av disse ordningene?
Tegn eller lim inn kart i skriveboka som viser NATO-landene og med utgangspunkt i ulike
Warszawa-pakt landene.
ideologiar
Unit 2 A Cold War
Know how to explain the Cold
War history.
Read text 2A p 38. New words p 283. Do task 1 or 2 p 40. Use the correct form of the verb
in the present tense.
Finish the worksheet on present tense.
Learn from mistakes you have
Correct mistakes in the text you wrote last week
done to prevent doing them
again.
Det blir prøve fra kapittelet om valg og verdier fredag
Se målark
7/10. Les s 15-59 i boka, og notater/oppgaver du har gjort
underveis.
Kapittel 2: Geometri og utregninger
Grunnbok:
Onsdag:
28.sept:
s.58 – 59: 2.10 – 2.13 (Ekstra ☺ 2.14 – 2.15 )
Tirsdag
04.okt:
s.60 – 62: 2.16 – 2.21
Du skal lære:
• Egenskaper ved spesielle
trekanter
• Regne ut ukjent sider i
rettvinklede trekanter
• Konstruere trekanter og
firkanter og regne ut ukjente
sider i deler av
konstruksjonen
Sjekk at du har gode eksempler i regelboka di. Se s.100 - 101
Naturfag
Lekse til onsdag
Ingen lekse - vi skal se film om Darwin
Lekse til fredag
Gjør ferdig nøkkelspørsmål s. 29 + les s. 30-31.
Lekse til tirsdag
Gjør ferdig oppgave 4 og 5 s. 38.
Denne uka begynner vi
på kapittel 2 ”Evolusjon og
Klassifisering”.
Språkfag
Adressa er: http://stangeland.karmoyskolen.no/
Åge Edvard Wiksnes : [email protected]
Info
Tysdag 27.09
Onsdag 28.09 Torsdag 29.9
52 81 19 90 (kontor) / 994 26 842 (mob.)
Fredag 30.9
Måndag 3.10
1.
Naturfag/
Engelsk
1.
Matematikk/
Norsk
1.
Gym
1.
Samf./ Naturfag
1.
RLE / Norsk
2.
Engelsk/
Naturfag/ )
2.
Matematikk/
Norsk
2.
Gym
2.
Samf./ Naturfag
2.
RLE/ UTV
3.
Matematikk/
Norsk
3.
Tilvalgsfag
3.
Eng/ Norsk
3.
Gym
3.
Samf./ Engelsk
4.
Matematikk/
Norsk
4.
Tilvalgsfag
4.
Norsk / Eng
4.
Matematikk/
UTV
4.
Samf./ Engelsk
5.
Fri
5.
Musikk/
Prøve i
naturfag
5.
Språk
5.
Elevrådstime
5.
Matematikk/
Norsk
6.
UTV/ Matematikk
6.
Prøve i
samfunnsfag
6.
Matematikk/
Norsk
6.
Fri
6.
Musikk/
Prøve i
iNaturfag
Delingstimer med matematikk:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Gruppe A
3.time: Saf
4.time: Eng
5.time:
Matte
6.time:
Norsk
3.time: Norsk
4.time: Matte
1.time: Norsk
2.time: Matte
6.time: UTV
4.time: Matte
225
121
114
117
117
Mus
Fys
117
Fys
Gruppe B
3.time: Eng.
4.time:
Saf
5.time: Norsk
6.time: Matte
3.time: Matte
4.time: Norsk
1.time: Matte
2.time: Norsk
6.time: Matte
4.time: UTV
117
117
117
117
114
Mus
117
117
Keramikk
117