Læringsplan for 10. trinn uke 10. 2.

Transcription

Læringsplan for 10. trinn uke 10. 2.
Læringsplan for 10. trinn uke 10.
Fag
Læringsmål
Du skal:
2.-6.3.2015
Dette bør du gjøre for å nå målet:
Norsk
-kunne formidle faktakunnskap om Sigrid
Undsets liv og forfatterskap
-kjenne til Undsets verk Kristin Lavransdatter
Engelsk
-kunne formidle faktakunnskap om William
Shakespeares liv og forfatterskap
-gjenskape en scene fra et av Shakespeares
skuespill
-Jobbe godt og kreativt med
dramatiseringsoppgave
Samf.
-kjenne til argumenter fra de forskjellige sidene
av miljødebatten
-fortelle hvilke endringer som må til for å sikre en
bærekraftig utvikling i verden
- Følge godt med og notere argumentene som
kommer frem i filmene An inconvinient truth og
The great global warming swindle
Matte
Naturfag
-Forklare hva proporsjonalitet er, kunne se om
funksjonsuttrykket er proporsjonale.
-Forklare hva omvendt proporsjonalitet er
-Tegne grafer til funksjonsuttrykket som er
omvendt proporsjonal.
Du skal kunne forklare:
Oppgaver som skal regnes:
Rød: 10:96, 99, 102, 107ab, 114.
Gul: 10:96, 100, 102, 107ab, 113, 114.
Blå: 10:96, 100, 102, 107ab, 113, 114.


• Nærles side115-123 og ta gode notater.
• Løs alle nøkkelspørsmålene.
• Middels/høy måloppnåelse:
Oppgaver s 124-127. Plukk selv 5 – 10 oppgaver.


RLE
Språk
Info:
-Følge med på dokumentar om Sigrid Undset/
skrive faktaark om forfatteren
-Les s. 252-257 i Tekster 1
hva kjemisk energi er og gi eksempler
hvordan drivhuseffekten virker og
konsekvenser
hvilke konsekvenser en global
temperaturøkning kan få for livet på jorda og
eksempler på tiltak
hva som gir luftforurensning og hvordan
disse gassene dannes, tiltak for å unngå
forurensning
-kjenne til de fem verdensreligionene og Human
Etisk Forbunds stilling i Norge og verden i dag
Se egen fransk- og tyskplan!
Fossilt brensel og miljø
-Repetere sidene 208-249
-Forberede deg til Kahoot- test 
Klasse 10A
Planlegging av uke
10
Mandag
1
2
3
4
5
6
Tirsdag
Onsdag
NORSK
Fakta Sigrid Undset
NORSK
Til i dag:
Les Tekster 1 s. 252-257
Kristin Lavrandsdatter
MATEMATIKK
-Tegne grafer til
funksjonsuttrykket som er
omvendt proporsjonal.
SPRÅK
MATEMATIKK
-Forklare hva omvendt
proporsjonalitet er
NATURFAG
Gjennomgang av ukas tema
SPRÅK
Husk fransk- og tyskbøker!
Husk fransk- og tyskbøker!
MATEMATIKK-Forklare hva
proporsjonalitet er, kunne se
om funksjonsuttrykket er
proporsjonale.
ENGELSK
Dramatize Shakespeare
Planlegging
NATURFAG
Nærles side115-123 og ta gode
notater.
KROPPSØVING
Svømming/livredning
Torsdag
Fredag
KUNST & HÅNDVERK
SAMFUNNSFAG
Al Gore: An inconvinient
truth
MATEMATIKK
Datarom, exel!
ENGELSK
NORSK
Kristin Lavrandsdatter - the
movie
MUSIKK
NATURFAG
Til i dag: Løs alle
nøkkelspørsmålene.
I timen: Oppgaver s 124-127.
Plukk selv 5 – 10 oppgaver.
RLE (11.45-13.00)
Kahoot- test:
5 verdensreligioner + HEF
(Human Etisk Forbund)
ENGELSK
Dramatize Shakespeare
Filmprosjekt
VALGFAG
Klasse 10B
Planlegging av uke 10
Mandag 2.3
1
2
3
4
5
6
Matte
Proporsjonalitet s 140
Tirsdag 3.3
Samfunnsfag
Film
Onsdag 4.3
Matte:
Du skal ha gjort
oppg 102
Engelsk:
Du skal ha lest s 94,95 og
100,101
Språk
Se egen plan
Språk
Se egen plan
Norsk sidemål
oppgaver
Naturfag
Brensel og miljø
S115
Norsk
Introduksjon Sigrid Undset
Naturfag
Du skal ha nærlest s 120-123
og ta notater
Samfunnsfag
Matte
Lekse:
R: 10.96, 10.99
G/B: 10.96, 10.100
Engelsk
Naturfag
Du skal ha nærles s 116-119
Ta notater
Mulig å jobbe på skolen eller
dra hjem/evt. annet sted for å
filme
Torsdag 5.3
Matte
Alle oppg på læringsplan skal
være gjort
K/H
Bildemanipulering
pizzaskjærer
K/H
Musikk
Lære om sangens form.
( Intro, vers, refreng, bro,solo
og outtro)
Norsk
Se dokumentar om S. Undset
Språk
Film : An inconvenient truth
Fredag 6.3
Gym
Svømming
Norsk : Faktaside om Undset
+oppgaver på læringsplanen
skal være ferdig
Samfunnsfag :
Oppsummering av filmer.
Oppgaver på læringsplan
ferdig
11.45 – 13.00
RLE
Repetisjon og oppsummering
av kapitlet «Mangfold»,
s 209-249
Valgfag
Dramaoppgave
Valgfag
Klasse 10C
Planlegging av uke X
Mandag
Tirsdag
Onsdag
MATTE
Engelsk ½ klasse
Sam.fag
Språk
Matte ½ klasse
Sam.fag
Språk
Norsk
Torsdag
Kroppsøving
Fredag
Engelsk
1
2
Husk fransk- og tyskbøker!
Naturfag
K&H
Norsk
Husk fransk- og tyskbøker!
3
11.45 – 12.15
RLE
Naturfag
Norsk
Kroppsøving
K&H
Samfunnsfag:
Norsk
Matte
Naturfag
RLE
Valgfag
Engelsk
Sam.fag
4
5
6
Musikk