Læringsplan for 8. trinn uke 47

Transcription

Læringsplan for 8. trinn uke 47
Læringsplan for 8. trinn
Fag
Læringsmål
uke 47
Du skal:
Norsk
-Kjenne til forskjellige avissjangrer, og være i
stand til å skrive tekster innen flere av dem
Engelsk
-
-Bruk Kontekst Basisbok s. 99-104, samt utdypende
sider til sjangrene beskrevet på side 103
-Skrive minst en tekst i en avissjanger etter avtale
med læreren
-jobb med s 48-51, lær deg glosene
-les L.U 3.1 s 66 i Workbook
-gjør utdelte oppgaver
Samf.
- vite hva en revolusjon er
- beskrive hvorfor det brøt ut revolusjon i
Frankrike
-fortelle om Ludvig 16. og hva som skjedde under
stormingen av Bastillen
Matte
Du skal kunne forklare

Naturfag



RLE
Språk
Info:
Dette bør du gjøre for å nå målet:
Bli kjent med sjangertrekk i fantasysjangeren
Kunne beskrive setting, handling og
karakterer i en fantasytekst
-kunne bruke prioritetsreglene
-kunne regne med parenteser
-kunne vite hva en dekadisk enhet er
(tegne) et blodsystem og vite hvordan blodet
pumpes fra og til hjertet
hva slags gasser blodet frakter og når det er rikt på
O2 og når det er mye CO2
hva som er oppgaven til de røde blodcellene og
den røde beinmargen
hvordan ulike organismer skaffer seg O2-gass
-Kunne fortelle om Abraham, om pakten mellom
han og Gud og hans betydning for de tre
religionene kristendom, jødedom og islam
Se egen fransk- og tyskplan!
16.-20.11.2015
-
Jobb med side 144-150
Gjør utdelte oppgaver
Oppgaver som skal regnes:
2.83, 84, 86, 87,88 , 90, 91, 93, 95, 96.

Nærles side 80-83 om blodet og hvordan organismer
skaffer seg oksygen-gass.
 Løs nøkkelspørsmålene side 81 og 83.
 Gjør oppgave: 11,12,13,14,15,16,17,18,21,22 og 23.
 Les sammendraget og gjør «Test deg selv» på
nettsiden:
http://web2.gyldendal.no/eureka/eureka8/index.html
På skolen: Elevaktivitet 2 (Hvor mye blod pumper hjertet
ditt?) og repetisjonsoppgaver på ark.
-Bruk boka (s. 57-58) og andre kilder for å finne
fakta om Abraham og pakten med Gud
-Følg godt med på filmen om Abraham, skriv
sammendrag eller faktasetninger
Klasse 8A
Planlegging av uke
47
Mandag
1
2
3
4
5
6
Kunst & Håndverk
Tirsdag
KRLE
Se ferdig film om Abraham
Språk/ arbeidsliv
Onsdag
Norsk
Til i dag: Skaffe et bilde av den
du portretterer – må være
tilgjengelig på It’s learning.
Samfunnsfag
Nytt tema: Den franske
revolusjon
KRLE
Skriv et sammendrag av livet til
Abraham ut fra filmen og
forarbeidet til filmen.
Kroppsøving
Leik
Naturfag
Tema i timen: blod er
kroppens transportsystem.
Matematikk
Tema i timen: repetisjon av
divisjon. Prioritesreglene, 2.83,
84, 86
Matematikk
Til i dag: 2.88,
87.
Naturfag
Til i dag: nøkkelspørsmål
s.81,83
Tema i timen: organismer
skaffer seg oksygengass på
ulike måter.
Kroppsøving
Basket, vi øver mot turneringa.
Musikk
Engelsk
På skolen: Les
høy og
oversett s. 4851 (to og to)
Fredag
Engelsk
Jobb med oppgaver gitt av
lærer.
Siste 30 min, lek Alias på
engelsk.
På skolen: Kladde intervjuet
Norsk
Portrettintervju. Idedugnad
spørsmål.
Vurderingskriterier.
Engelsk
På skolen: Les
høy og
oversett s. 4851 (to og to)
Matematikk
Tema i timen:
Parenteser,
2.87,88 , 90
Torsdag
Språk/ arbeids
Norsk
Datarom
Føre inn portrettintervju i
Word. Levere som
oppgavebesvarelse på ITL.
(Under faget norsk)
Kl. 10.30-11.00 Matematikk
Til i dag: 2.91, 93.
Oppsummering av leksa.
Samfunnsfag
Til i dag: Nærles s. 144-150. Ta
notater med selvvalgt
læringsstrategi
Matematikk
Tema i timen: Dekadisk
enhet, 2.95, 96.
På skolen: Lag Aliasspørsmål og
spill Alias i små grupper
Naturfag
Til i dag: Les sammendraget og
gjør «Test deg selv» på
nettsiden:
http://web2.gyldendal.no/eureka/
eureka8/index.html
Kl. 11.20- 12.50 Valgfag
Klasse 8B
Planlegging av uke 47
Mandag 16.11
1
2
3
Norsk
leserinnlegg
Matte
Tema for timen:
Prioritestsregler og parenteser
Oppg: 2.83,2.84, 2.86
K/H
Arkitektur og mønster
K/H
Tirsdag 17.11
Matte
Til i dag: 2.87, 2.88
Språk
Se egne planer
Norsk
Lese
Leserinnlegg - oppgaver
Gym
stafetter
4
5
6
Samfunnsfag
Nytt kapittel :
Den franske revolusjonen
Engelsk
Nytt kapittel:
Fabulous fantasy
Naturfag
Tema for timen: Blod er
kroppens transportsystem
Arbeidstime matematikk og
naturfag
Onsdag 18.11
Torsdag 19.11
Fredag 20.11
Naturfag
Tema for timen: Vi gjør
elevaktivitet 2
Til i dag: nøkkelspørsmål s 81
Språk
Matte Til i dag Engelsk
2.93
Vi jobber
Tema for
med
timen: en
oppgaver
dekadisk enhet
Engelsk
Til i dag: lese og oversette s
48-51, cert.3.1 step 1 og 2 skal
være ferdig
Språk
Samfunnsfag
Til i dag: nærlese s 144-151,
velg en læringsstrategi og lag
gode notater
Matte: 10.30 – 11.00
Til i dag: 2.95, 2.96
Matte
Til i dag: 2.93
Tema for
timen: en
dekadisk
enhet
Samfunnsfag
Film: det var en gang et
menneske
Valgfag, 11.20-12.50
Musikk
Naturfag
Norsk
Engelsk
vi jobber med
oppgaver
datarom 605
Gym
Se egne planer
Matpause : 11.00 -11.20
Tema for timen: Organismer skaffer
seg oksygengass på ulike måter
Vi skriver leserinnlegg
Til i dag: oppg s 85,oppg 15, 16 17
Norsk
datarom 503
Vi skriver leserinnlegg
Krle:
Oppsummering Abraham
Klasse 8C
Planlegging av uke 47
Mandag 16.11
1
2
Tirsdag 17.11
KRLE
Matte
Vi fortsetter med Tall og tallregning
Prioriteringsregelen På skole s 103.
På skolen. Oppgave: 2.83 og 2.84
Til i dag: Repeter s 57 og 58 og
sammendraget s 71.
Lag ferdig sammendrag av filmen om
Abraham.
Til i dag: Nærles s 104/105 og se på
eksempel s 105 Parenteser + gjør
ferdig oppgave 2.83 og 2.84
På
skolen: 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89 og
2.90.
Norsk
Tilvalg
Engelsk
Vi jobber med leserinnlegg som
sjanger
Torsdag 19.11
Tilvalg
Engelsk
Oppstart nytt kapittel: «Fabulous
Fantasy»
Fredag 20.11
KRLE
På skolen: Oppsummering av
kapitelet om Pakten og folket.
Tilvalg
Naturfag
Til i dag: Nærles s 82/83 om
Organismer…….Gjør nøkkels. S 81 +
oppgave: 16,17,18,21,22,23 s 84.
Fabulous Fantasy
K&H
3
Onsdag 18.11
Matte
Naturfag
Norsk
Matte 10.30-11.00
Til i dag: Nærles om Blod er kroppens
transportsystem s 80/81Gjør nøkkels.
S 79 + oppg:10, 11, 12, 13, 14 og 15 s
Leserinnlegg
Til i dag: Nærles og se på
eksempel s 108 om En dekadisk
enhet + gjør ferdig oppg2.91, (
2.92), 2.93, ( 2.94) Velg nivå selv (
Høyt nivå)
Spisepause 11.00-11.20
4
5
6
Naturfag
K&H
På skolen: Elevaktivitet nr 2 Hvor mye
blod pumper hjertet ditt s 86.
Samfunnsfag
Gym
Tema: Leik og spill.
Valgfag 11.20-12.50
Den franske revolusjonen
Gym
Samfunnsfag
Norsk
Tema: Basketball ( skudd, spill
forsvar angrep og overganger)
Den franske revolusjonen
Leserinnlegg
Matte
Til i dag: Nærles s 107 om Tall
mellom 1 og 1.+ gjøre ferdig 2.85,
2.86, 2.87, 2.88, 2.89 og 2.90. På
skolen: 2.91, (2.92), 2.93, ( 2.94) Velg
nivå selv ( Høyt nivå)
Engelsk
Til i dag skal du ha lest side 48-51
i Textbook.
Husk innesko!
Norsk
Leserinnlegg
Musikk
Klasseråd