Oversikt klasse 10E uke 46

Transcription

Oversikt klasse 10E uke 46
Oversikt klasse 10C uke 49
Ordenselever: Stig Andre og Marthe
Mandag 30.11.
Uke 50: Tirsdag prøve KRLE, onsdag hovedmål, torsdag sidemål.
Tirsdag 01.12.
1. Matematikk
Matematikk
time På skolen: Graftegner i GeoGebra På skolen: Regneark i Excel
Hjemme: Arbeid minst 15 min
med oppgaver i oppgaveheftet
Hjemme: Arbeid minst 15 min med
oppgaver i oppgaveheftet
KRØ – inne
time volleyball
2.
3. Fremmedspråk
time
Norsk
4. Norsk
time På skolen: Nynorsk oppåver
Naturfag
Hjemme:
På skolen: Forfatter på rømmen
side 56.Taslima Nasreen side 58.
Hjemme:
På skolen: Forsøk. Påvisning av
druesukker.
5. KH
time
Utv
6.
time
KRØ- svømming
Onsdag 02.12.
Torsdag 03.12.
Fredag 04.12.
Engelsk tentamen
English
Naturfag
At school: Role play
At home: Work on your role
På skolen: Helse og livsstil.
Oppstart kap 8.
Norsk B-bok
English
På skolen: Sigurd Hoel side 60
(B-bok)
Hjemme:
At school: Role play + listening
task
Fremmedspråk
KRLE
Ta med
 A- og B-bok
 Ordliste
 Regelbok
 Skrivesaker
 Næringsrik niste,
husk langsomme
karbohydrater…
Forberedelsesmateriellet finner du
link til på hjemmesiden, viktig å ha
oversikt over dette.
På skolen: Oppsummering/arbeid
med oppgaver.
Hjemme: Forbered deg til prøve
neste tirsdag. Bruk målarket,
Naturfag
sammendraget bak i boka og ev
På skolen: Før forsøket
presentasjonen (Tanker, tro og tvil i
Hjemme: Fullfør forsøket. Leveres Bibelen) på hjemmesiden.
på fredag.
Matematikk
På skolen: Regneark i Excel
Hjemme: Arbeid minst 15 min med
oppgaver i oppgaveheftet
KRLE
På skolen: Jobs lidelser og det
ondes problem
Hjemme: Svar på oppg 1-4 s 153.
Valgfag
FAG/TEMA
Norsk Tema: Litteraturen under 2. verdenskrig
English Topic: Human and civil rights
MÅL
 Kunne fortelle om litteraturen under 2.verdenskrig
 Kunne fortelle om Sigurd Hoel
 Kunne fortelle om forfattere som er på flukt i sitt eget land
 Work with the preparation material to inspire new ideas and thoughts and give
information about the topic for English writing December 2nd
(Link on our homepage)

Krle. Tema:
 Fortelle om hovedtanker i brevet til filipperne
 Forklare hvordan Paulus endret syn på det å ha et rett forhold til Gud og hva dette
betydde for utviklingen til kristendommen
 Fortelle kort om innholdet i Job, og hva det sier om forholdet mellom Gud og
mennesker
 Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen
Matematikk Tema: Graftegner i GeoGebra





Regneark i Excel
Repetisjon
Se eget målark for kap 3 Funksjoner. Ligger på hjemmesiden.
Fremstille og bruke grafiske fremstillinger i GeoGebra.
Ta utskrift med topptekst og oppgavenummer fra GeoGebra med forklaring.
Fremstille og bruke regneark i Excel
Ta utskrift med topptekst og oppgavenummer fra Excel med formler.
 Gjennomføre enkle tester for å påvise ulike karbohydrater
 Føre rapport fra forsøket
Naturfag Tema: Karbohydrater