uke 38 - Elverumskolen

Transcription

uke 38 - Elverumskolen
Uke: 38
Klasse: 8A
Navn:______________
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!
Elverum ungdomsskole
Tid
Time
Mandag
9.00 – 9.30
9.35 – 10.20
1
10.25 – 11.10
2
11.20 – 12.05
3
Nat
12.30 – 13.15
4
Engelsk
13.25 – 14.10
5
14.15 – 15.00
6
Uke
Tid
Time
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Ukestart
Kroppsøving
9.00 – 9.45
1
Norsk
Matte
9.50 – 10.35
2
Matte
Norsk
Engelsk
10.45 – 11.30
3
Nat
12.00 – 12.45
4
Fremmedspråk
12.55 – 13.40
5
13.45 – 14.30
6
Mandag
Tirsdag
Kroppsøving
Nasjonal prøve
i lesing
Onsdag
Nasjonal prøve lesing
Nasjonal prøve engelsk
«selfie» med
turneorganisasjonen
Kroppsøvingens dag
Nasjonal prøve regning
Nasjonal prøve for de
som har vært borte en
gang
HØSTFERIE
40
41
Krle
Matte
Fremmedspråk
Norsk
Matte
Krle
Info
Solidaritetsaksjonen
Kunst og håndverk
Matte
Norsk
Norsk
Engelsk
Nat/eng
Matte
38
39
Nat/eng
Musikk
Norsk
Samf
Samf
Norsk
Torsdag
Tyskprøve (Nina)
2. time info om
solidaritetsaksjonen i
skolestua
Solidaritetsaksjonen
Valgfag
Krle
Samf
Samf
Krle
Fredag
Innlevering av penger fra
solidaritetsaksjonen
Krle prøve
Beskjeder:


Til foresatte: Ved fravær ønsker skolen at dere gir beskjed om fraværet før 1. time. Bruk gjerne
mobilskole. Hvis vi ikke mottar beskjed, vil vi sende ut melding om fraværet.
Mobilskole: Eus mellomrom 02a mellomrom tekst til 03686
Ordenselever:
e-post:
Kjersti Maurstad: [email protected]
Tore Engeland: [email protected]
Kristine Nyborg: [email protected]
Åsta Røstbakken: [email protected]
Telefon teamkontor: 62433978
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!
Uke: 38
Klasse: 8A
Navn:______________
Elverum ungdomsskole
DETTE JOBBER VI MED:
LEKSER:
Norsk
Vi begynner med nytt kapittel i Aboka.
LEKSE BLIR GITT I TIMENE!
Tirsdag:
-
Skrivekløe!
Engelsk: aim for this week: learn
about England and the following
words: Annoy, population,
throughout, exception,
surroundings, strongholds,
medieval times
Matematikk
Vi skal konstruere: 60o, 90o,
vinkelhalvering, normal,
midtnormal og nedfelle normal.
Etter hvert setter vi sammen
kunnskapen til å konstruere
trekanter.
Fredag: Lesetime. Husk leseboka di!
Monday: Bring Crossroads 8A. We will work with p. 24-26. I will
explain how we will use Quizlet to learn the new words.
Wednesday: Ta med Crossroads 8B. Vi vil jobbe muntlig med
teksten “Two faces to one name». Du trenger ikke å lese denne
teksten i forkant av timen.
Vi skal ha nasjonal prøve i engelsk denne dagen. 8A1 begynner i
4. time. Elevene har ca. 60 minutter til disposisjon. Etter hvert
som elevene blir ferdige, så skal de lese i en engelsk eller norsk
bok.
Friday (8A2): Bring Crossroads 8A.
Tirsdag: øv med passer. Lag sirkler, sirkelroser, kule med
striper. Konstruer fem 60o vinkler. Hvis du har glemt det,
så se på videoklipp.
Onsdag: oppgave 4.46, 4.47 og 4.48 side 136 i heftet du
fikk utlevert tirsdag. Heftet er lagt ut i moodle.
Fredag: oppgave 4.51, 4.53 og 4.54 side 138 i heftet du
fikk utlevert tirsdag. Heftet er lagt ut i moodle.
Husk test i ganging på fredag 
Sett av ca. 15 minutter tre ganger i uka til å øve til nasjonal
prøve i regning:
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonaleprover/Regning/Oppgaver_rekning/
Samfunnsfag
Vi skal lære om: kommunen vår,
kommune- og fylkestingsvalget
2015.
Naturfag
Vi fører forsøk!
KRLE
 Lære om en norrøn myte
 Øve til prøve
Her kan du se videoklipp med undervisning:
http://campus.inkrement.no/61172596
Sørg for at du har alle samfunnsfagsbøkene på skolen denne uka.
Vi skal snakke ferdig om kommunen vår og valget på mandag.
Får vi tid, så skal vi begynne å jobbe litt i geografiboka igjen.
Lekse til fredag: Begge forsøkene du har gjort skal være ferdig
innført i innføringsboka di.
Onsdag: les gjennom myten «Odin – guden som tørstet etter
visdom» side19 – 21. Behøver ikke ta notater.
Det blir prøve fra kapittel 1 fredag i uke 39. Pensum er side 8 –
21. Ikke side 16 – 18.
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!
Uke: 38
Klasse: 8A
Navn:______________
Elverum ungdomsskole
2. fremmedspråk
TYSK / TORE:
TYSK / TORE : SE LEKSEBOK FOR LEKSER TIL MANDAG OG
TORSDAG ! DE GIS LØPENDE FRA TIME TIL TIME, OG DU
HAR ALLTID LEKSER I FAGET !
TYSK med Nina
Hausaufgabe für Montag:
Sørg for at du kan bøye regelrette verb i presens + Gjør oppgave 6 på
oppgaveark – Lag minst fem setninger.
Hausaufgabe für Donnerstag (Lekse til torsdag):
Forbered deg til prøve. Repeter og sørg for at du kan følgende:





FRANSK (Torunn)
Mål:
Å bøye –er verb
Å kunne personlige pronomen
Ord og uttrykk slik at du kan presentere deg og fortelle hva
du liker å gjøre (hobbyer) på tysk
Spørreord
Tallord 1-20
Uttale: u, o, ü, ei, ie, v, ch og sch (Ord og setninger, s 17)
Regelrette verb i presens
Ingen lekser til mandag uke 39. Vi begynner på nytt kapittel.
Lytt til og les s. 32. Skriv ned og øv på glosene Ordene kan du også øve på i
quizlet.com.
Oppgave 13 + 14 s. 28
Lag en presentasjon av en venn etter malen på side 32.
SPANSK
- Verbene ser, tener og cumplir
- Holde en muntlig samtale
Fram til høstferien skal dere bruke Duolingo minst 10 minutter hver dag
mandag – fredag.