Ukeplan 7.trinn, Uke 37:

Transcription

Ukeplan 7.trinn, Uke 37:
Ukeplan 7.trinn, Uke 37:
Beskjeder
Foreldremøte: Husk foreldremøte tirsdag 8. september kl. 17:30.
Telttur denne uken? Været vil gi oss fasiten på mandag. Hvis det ser vått/kaldt ut, tar vi overnattingen på skolen. Mer informasjon
kommer.
Påmelding for foreldre kommer veldig snart. Følg med på epost. (Vi kjører samme som sist. Doodle.com)
UKENS GLOSER
The Nile
Nilen
weave
veve/renne
rainforest
regnskog
spot
flekk, prikk
unusual
uvanlig
orbit
gå i bane rundt
chart
rubrikk, felt
causeway
demning
UKENS BEGREPER:
UKENS MÅL:
Tema:
Sider:
Pergament
Norsk: Jeg kan lære innholdet i en tekst ved hjelp av
nøkkelord, tankekart, tidslinje og tegninger.
Matte: Jeg kan bruke negative tall i praktiske
Å lære
25-31
Negative tall
Regning med parenteser
12-17
"Down under"
Div.
Økologi – Samspillet i
naturen.
17-20
Islam
16-19
Rusmidler
18-30.
Sopp
Bakterier
sammenhenger. Jeg kan regne oppgaver med parenteser.
Engelsk: Jeg kan gi en muntlig presentasjon av meg
selv på engelsk.
Naturfag: Jeg kan fortelle om sopp og bakterier.
PALS: Jeg følger PALS-reglene på de ulike områdene.
Jeg er et godt forbilde for de andre elevene på
skolen.
KRLE: Jeg vet hva de to hovedretningene innen islam
heter.
Samfunnsfag: Jeg vet litt om konsekvensene av
rusmisbruk.
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Norsk
Samfunnsfag
Norsk
Norsk
Norsk
Musikk, engelsk,
naturfag og matte i
grupper resten av
dagen.
KRLE
KRLE
Matte
Matte
Naturfag
Samfunnsfag
Utegym
Engelsk
FYSAK til 12:30
Samfunnsfag
K&H
Fokusfag
Utegym
FYSAK
UKEINFO
Fokusfag
K&H
Lekser
Lekser
Lekser
Lekser
Ukelekser
Engelsk:
Gjør engelskarkene
bak på ukeplanen
grundig. Skriv rett på
arkene.
Samfunnsfag:
Se igjennom
kapittelet om
rusmidler s. 18-30 og
gjør oppgave 14, 16
og 18 s. 31.
Matte:
1.Gjør oppgave 1.491.54 side 11 i
oppgavebok. Minner
om regler for føring av
matteoppgaver.
Norsk:
Lag en tidslinje om
hva som har skjedd i
livet ditt til nå. Legg
inn viktige
hendelser. For
eksempel: Lærte å
gå, begynte å
snakke, startet i
barnehagen, ble
forelsket først gang,
dro på sommerleir,
spilte Norway cup og
andre viktige
hendelser.
Naturfag:
Les faktaark om sopp eller bakterier.
Skriv nøkkelord i boka di slik at du kan
gjenfortelle ved bruk av nøkkelordene.
2.Gjør oppgave 1.541.60 side 11 og 12 i
oppgaveboka. Minner
om regler for føring av
matteoppgaver.
Samfunnsfag:
Velg et politisk parti. Bruk internett og skriv 56 faktasetninger om partiet. Hvis du liker dette
partiet, kan du også si noe om hvorfor du
mener at dette partiet bør få mange stemmer.