UKEPLAN 7. TRINN UKE 38

Transcription

UKEPLAN 7. TRINN UKE 38
UKEPLAN 7. TRINN UKE 38
Beskjeder





Mandag er valgdag, og alle elever har fri. Bruk stemmeretten!
Utviklingssamtalene er nå i gang. Snakk sammen hjemme om viktige saker som dere ønsker vi skal snakke om på samtalen.
Påmeldingsskjema for leksehjelp er sendt hjem. Frist er satt til tirsdag 15. september.
Onsdag 16. september skal to lag fra trinnet representere Rustad skole i østensjøstafetten. Startskuddet går kl. 1000.
Torsdag 17. september er det aktivitetsdag. Ta på deg treningstøy som kan brukes ute.
Mvh Morten
UKENS GLOSER
battle
kamp
public
publikum
readers
viewers
listeners
lesere
seere
lyttere
noun
substantiv
more or less
mer eller mindre
prefer
foretrekke
depending on
avhengig av
sex
kjønn
various
forskjellig
UKENS BEGREPER:
UKENS MÅL:
TEMA:
«reinspikka ljug»
Norsk: Jeg kan være kritisk når jeg velger kilder på
internett.
Kritisk til kildene
32-35
Hverandrevurdering
Matte: Jeg kan regne oppgaver med parenteser. Jeg
addere og subtrahere med desimaltall.
Regning med
parenteser
Desimaltall
«News all over»
14-17
25-28
Økologi –
Samspillet i
naturen.
Islam
Kap. 1
Rusmidler
18-30.
troverdighet
nettverk
presisere
Engelsk: Jeg kan fortelle om forskjellige medier på
engelsk.
Naturfag: Jeg har god oversikt over kapittel 1 i boka
KRLE: Jeg vet hva de to hovedretningene innen islam
heter.
Samfunnsfag: Jeg vet litt om konsekvensene av
rusmisbruk.
SIDER:
40-47
16-19
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
UKENS PALS
VALGDAG
Samfunnsfag
Østensjøstafetten
Aktivitetsdag
Matematikk
Alle elever har fri!
Norsk
Norsk
Husk klær og sko etter
forholdene.
Fysisk aktivitet
KRLE
Vi følger klassereglene
uansett hvem som er
lærer.
Matematikk
Aktivitetsdag
KRLE
Fokusfag
Naturfag
Ett skolelag skal til
Rødtvedt for å spille
fotballkamp.
Lekser
Matte:
1.Gjør side 18 i
oppgaveboka. Minner
om regler for føring av
matteoppgaver.
Ukelekser
Naturfag:
Det vil bli naturfagsprøve den dagen dere har naturfag
med klassen neste uke.
Utegym
Utegym
Fokusfag
Leksehjelp (fra kl.
1330-1400)
Leksefri
Lekser
Norsk:
Språkbok A:
Skriv det som står i
faktafeltet på s. 35 i
skriveboka di.
Gjør oppgave 28 s. 35.
Naturfag:
Se ukelekse.
Lekser
Engelsk:
Les s. 41-45.
Skriv en tekst om hvilke
medier vi har i Norge,
og nevn noen navn (eks.
aviser: Aftenposten).
Prøv å skriv minst en
halv side.
2.Gjør side 18 i
oppgaveboka. Minner
om regler for føring av
matteoppgaver.
Gå igjennom det du har skrevet og gjort i naturfagskrivebok så langt.