UKAS GRUBLIS 1. Jakob og Sara jobber i samme

Transcription

UKAS GRUBLIS 1. Jakob og Sara jobber i samme
UKAS GRUBLIS
1.
Jakob og Sara jobber i samme bedrift.Til sammen
tjener de 54400 kr. i måneden. Sara tjener 1800 kr.
mer enn Jakob.
Hvor mye tjener hver av dem?
Engelske øveord:
many, agree, parents,
mosquito, relax, impress,
besides, take
2. Hermann, Theodor og Magnus går til byen. De
har med seg 450 kr. Theodor har dobbelt så mye
som Hermann, og Magnus har 30 kr. mer enn
Hermann.
Hvor mye har hver av dem?
Ukas mål
Kan
Kan litt
Kan ikke
Mål norsk:
-Å lære å notere nøkkelord
-Å snakke om bøker
-Å skrive bokanmeldelser
Mål matematikk:
-Å bli bedre i multiplikasjon og divisjon
-Å bli helt sikre i 2- og 3-gangen
Mål engelsk:
-Bli tryggere på ord og uttrykk i muntlig dagligtale
-Kunne stille og besvare spørsmål på engelsk
Mål samfunnsfag:
Mål naturfag: Kunne minst 5 pattedyrgrupper.
Mål KRLE:
-Å lære om de fem søylene i islam
Sosialt mål:
Huske å inkludere alle. Det er veldig hyggelig når noen spør om
du vil være sammen med dem!
INFO-TAVLE
Fagerlidal skole: 93468824
Telefon 5.trinn: 93468832
[email protected]
www.minskole.no/fagerlidal
ARBEIDSPLAN PÅ SKOLEN
Mandag
Norsk
Tirsdag
Norsk
Onsdag
Norsk
Torsdag
Matematikk
Fredag
Norsk
Biblioteket
Nøkkelord
Bøker
Multiplikasjon
Bokanmeldelser
Kroppsøving
Naturfag
Kroppsøving
Fysak
Stafett
Pattedyrgrupper
Småkryp s. 28-29
Fotball
Matematikk
Naturfag
Matematikk
Multiplikasjon
Kjøttetere s. 3233
Multiplikasjon og
divisjon
Samfunnsfag
Norsk
KRLE
Iserosjon
Bøker
Islam
IKT
Samfunnsfag
KORT–
DAG
1030-1045: Friminutt
Musikk
Engelsk
1130-1145: Matfriminutt
Engelsk
Matematikk
Multiplikasjon
1300-1310: Friminutt
Kunst og
KORT–
handverk
DAG
Avsetninger
KRLE
Naturfag
Islam
Lekser til:
Tirsdag
Engelsk:
Step 1: TB 22-23
Step 2: TB 26-27
Step 3: TB 28-33
Onsdag
Samfunnsfag:
Les side 26-27.
Dere kan bruke
nøkkelorda dere
skrev i norsktimene
på tirsdag.
Torsdag
Norsk:
Les "Fillebikkja og
Frida" på s. 40-42 i
leseboka.
Naturfag
Les side 32-33 +
faktaspørsmål 13 og 14.
Sjekk om ungene har nådd målene på ukeplanen
Fredag
Matematikk:
Gjør enten side 18-19
eller side 20-21 i
oppgaveboka og løs
ukas grublis.
Repeter 2- og 3gangen.