Uke 40 - Minskole.no

Transcription

Uke 40 - Minskole.no
Vodlavn. 1, 4156 Mosterøy
www.minskole.no/mosteroy
MÅL
Elevene skal
Norsk
Matte
English
Samfunnsfag
Naturfag
Musikk
K&H
Kroppsøving
KRLE, Øystein
KRLE, Lena
Tlf. 51 72 03 00
 Rettskriving/grammatikk: lære å bruke forvekslingsordene Får – for – fôr
 Et forbedret andreutkast skal leveres til evaluering. Endringer som bedrer teksten må gjøres.
 Lære om Fantasy-sjangeren. Kjennetegn.
 Lære om reklame, kjenne til virkemidler som brukes i reklame, kunne vurdere reklame og ha laget en
reklame.
 Gjennomføre en statistisk undersøkelse for så å presentere denne ved bruk av tabeller og
søylediagram.
 Finne median og typetall i en statistisk undersøkelse.
 Samtale om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land. Australia, New
Zealand, India (med fokus på Bollywood) og Sør Afrika.
 Lære om Canada og en kjent musiker herfra, Leonard Cohen. Også å kunne synge en av sangene hans.
 Sammenligne fakta
 Kunne fortelle om Magellan, Columbus, Marco Polo og Vasco da Gamas reiser og oppdagelser
 Kunne navnet på ulike næringsstoffer som finnes i mat, og kunne fortelle om deres oppgaver.
 Vite hvilke tidsepoker som er innen kunstmusikk/klassisk
 Kunne fortelle om komponister og komposisjoner innen kunstepoken Barokken.
 Kunne lytte til og kjenne igjen verk av ulike komponister fra Barokken.
 Lena: Gjøre ferdig Windows Live Movie Maker-presentasjon
 Kristine: Sløyd
 Det blir kroppsøving ute fram til høstferien, så sant været er brukbart. Ta med passende klær til å
være ute i, og gode joggesko. Vi skal jogge rundt nullen, og ha litt friidrett.
 Kunne si noe om jødisk musikk.
 Repetere kapitlet til kapittelprøve etter høstferien.
 Vite hva bakgrunnen for den kristne høsttakkefesten. Smake på litt av høstens grøde 
Lekser
Til tirsdag
Lese
Skrive
Matte
English
Diverse
Til onsdag
Til torsdag
Til fredag
Lese/repetere svar,
Les s. 58 og 59 i
Les om fantastiske
Gjøre ferdig arbeid som
tilbakemelding og
tekstsamling.
klassikere, på s. 60 i eventuelt ikke er gjort ferdig
retting av prøve i
tekstsamling.
på arbeidsplanen.
filosofi/KRLE.
Er du ferdig:
Notere ned de svar
Velg en læringsstrategi
Hva står det på
Få med deg nyhetene for
som er rettet på.
som du tror fungerer for å siden som gjør at
dagen, og noter ned litt for å
Skrive som
kunne huske det meste av disse fortellingene
kunne legge frem en sak for
fullstendige setninger det du har lest. Viktig at
hører hjemme i
og å sikre at repetisjon du finner de strategiene
sjangeren Fantasy? klassen i morgen.
fører til læring.
som er gode for DEG!
o Ark: Statistikk
o Se gjennom prøven fra kap. 1. Rett eventuelle feil. Be om hjelp på skolen i løpet av uka dersom
noe er vanskelig.
Read page 25, about Canada and Leonard Cohen: Write 3-5 facts you want Read page 27 in textbook.
to remember from the text.
Try to learn as much as possible of the lyrics to the song Hallelujah, p. 26.
Find the song on YouTube and sing along with a big Canadian musician.
Husk gymtøy til utegym
Lena Gauksås, 97953612, [email protected]
Øystein Grønnevik 93691080, [email protected]
Vodlavn. 1, 4156 Mosterøy
www.minskole.no/mosteroy
Tlf. 51 72 03 00
Skoledagen starter 08.45
Skoledagen slutter 14.20 (mandag, onsdag, torsdag), 13.25 (tirsdag og
fredag)
Friminutt: 10.15-10.25, 11.10-11.45, 12.30-12.40, 13.25-13.35
Informasjon:
-
-
-
Etter høstferien kommer en gammel kjenning tilbake til klassen, Daniel. Welcome back!
Viktig informasjon i forhold til tester/prøver, tekster og arbeid som blir sendt hjem med
evaluering og faglig tilbakemelding:
Synes det er viktig å forklare tydelig hvordan vi ønsker evaluering og tilbakemelding på arbeid
skal kommuniseres til elevene og den/de foresatte.
Vi legger mye arbeid i å vurdere viktige innleveringer og tekster. Ikke alt blir «rettet» og gitt
tilbakemelding på, men at det som blir gjort er av den art at må komme tydelig frem til elev og
foresatt.
Hvordan gjøres så dette?
1. Et tema blir jobbet med
2. Noe skal presenteres, skriftlig eller muntlig
3. Der blir gitt evaluering, som skal være konkret og si noe om hva som mestres og hva som må
jobbes mer med.
4. Denne informasjonen/evalueringen dokumenterer jeg til samtale under utviklingssamtalen.
5. Arbeid, tester og evaluering sendes hjem, som oftest med varsel i lekser eller info, slik at
den/de foresatte kan danne seg en mening om faglig/sosial mestring i temaet. Også slik at
dere sammen kan repetere.
6. Vi bruker ikke tid på å samle inn underskrifter, da dette av erfaring tar lang tid å få inn, men
også at jeg ser på det som høyst unødvendig å samle inn for andre gang.
7. Videre er arbeidet alltid å jobbe mot mestring i det som trengs å jobbes inn. Faktakunnskap
må elevene selv repetere når de får igjen prøver som går på fakta (KRLE, samfunnsfag,
naturfag, grammatikk, rettskriving etc.)
Dere kan alltid ta kontakt dersom dere lurer på noe i evalueringer som gis underveis! Gjerne en
kort telefon etter avtale via SMS eller mail.
Jeg, Øystein, begynner å bli godt kjent med elevflokken nå, og kan si de har utrolig mange
sterke sider. Ser frem til et spennende år og et godt samarbeid med både elever og foresatte.
Dere gjør en kjempejobb med barnet deres!
Fravær: Husk å gi beskjed dersom en elev må være hjemme fra skolen pga. sykdom. Ring skolens administrasjon (51 72 03
00) mellom kl. 08.00 og 08.45. Om eleven er syk flere over flere dager, ønsker vi å få beskjed hver dag.
Timeplan
Mandag
Norsk
Naturfag
Samfunnsfag
Norsk
English
Matematikk
Tirsdag
Norsk
Samfunnsfag
English
Matematikk
Matematikk
Onsdag
Kroppsøving
Matematikk
K&H
Torsdag
IKT og Norsk
English
Musikk
KRLE (Øystein)
Musikk
Norsk
Fredag
KRLE (Lena)
Naturfag
Fys.ak.
Norsk
Klassens time
Lena Gauksås, 97953612, [email protected]
Øystein Grønnevik 93691080, [email protected]
Vodlavn. 1, 4156 Mosterøy
www.minskole.no/mosteroy
Tlf. 51 72 03 00
Engelske ord til tekster
English
Norwegian
English
Norwegian
Viktige begrep i ulike fag denne uken:
KRLE, Jødedommen
Haggada- jødisk tekstsamling. Haggada omfatter både velsignelser, takksigelser,
fortellinger, spørsmål og sanger
Tora- jødisk skriftsamling, omfatter de fem Mosebøkene som forteller om perioden
fra verdens skapelse til Moses' død på Nebofjellet.
KRLE, Kristendom
Høsttakkefest – som oftest en gudstjeneste der frukt og grønnsaker bære inn.
Menigheten takker Gud for maten.
Naturfag
Næringsstoffer – stoffer kroppen trenger for å vokse og fungere
Karbohydrater – ulike typer sukker
Proteiner – bygger opp og reparerer kroppen
Lena Gauksås, 97953612, [email protected]
Øystein Grønnevik 93691080, [email protected]