uke 51 - Minskole.no

Transcription

uke 51 - Minskole.no
PLAN 10D uke 51
Mandag
Naturfag
Vi fortsette a
arbeide med
kap.2
TIRSDAG
Matte
Lekse:Oppgaver
Maximum 10
3.71,3.72,3.75,3.79,3.80
3.81
ONSDAG
TORSDAG
Julegudstjeneste Juleverksted
Kl.9.30
Resten av elevene – de
som ikke vil i kirken,
møter på rom 205 for
høytlesning med
Kristina
Norsk:
I norsktimen skal vi
jobbe med Renberg
og Mannen som elsket
Yngve
Dere får også
heldagsprøvene
tilbake med
karakter og ikkje
minst – med
veiledning for kva
dere bør jobbe
videre med. Ingen
prøver må derfor
kastes – dere må ta Saf: Skumles
vare på disse!
kapittelet
"Fattigdommens
mange ansikter",
s.68-77. Gjør "Tenk
selv" oppg. 1 og 3,
s. 78.
KRLE: Søk på
bibelen.no og les
julevangeliet.
Forklar med egne
ord hva som er
"julens budskap".
Uke
51
Viktige datoer
Onsdag: Julegudstjeneste kl.9.30
Torsdag: Juleverksted
Fredag: Avslutning.kl.9.00-kl.10.30
52
Juleferie
Mentorsamtale:onsdag 3.time og 4.time
Ordenselever: Erik H. og Sofie H.
FREDAG
Avslutning
Møt i klasserommet
kl.09.00
kl.09.10 går vi til
gymsalen og har en
fellessamling der, synger
julesanger og koser oss.
Kl.10.00 Utdeling av
karakterer i klasserommet
Hjem kl. 10.30
GOD JUL
ALLE
SAMMEN 
PLAN 10D uke 51
Mandag
1
Tirsdag
Utdanningsvalg
8.15
9.15
Musikk
Skretting
207
2
9.25
10.25
3
11.10
12.10
Onsdag
Andersen Ketil
010
Torsdag
Fredag
Kroppsøving
2.fr.Språk
Andersen Ketil
Tilfluktsrom
Sjursæter
104
Naturfag
Matte
Engelsk
Samfunn
Norsk
Cheredeeva
207
Cheredeeva
207
Ghaffar
207
Alfsvåg
207
Hagland
207
2.fr.Språk
Matte
Norsk
Sjursæter
104
Cheredeeva
207
Hagland
207
Kroppsøving
Andersen Ketil
Tilfluktsrom
4
12.20
13.20
5
13.30
14.30
Norsk
Hagland
207
Samfunn
Alfsvåg
207
Engelsk
Ghaffar
207
K&H
Aksdal
112
Valgfag
KRLE
Naturfag
HegerlandByberg
102
Alfsvåg
Cheredeeva
207
207
Mail adresse:
Norsklærer:[email protected]
Matematikk- og naturfaglærer: [email protected]

Similar documents