ukeplan uke 48

Transcription

ukeplan uke 48
ARBEIDSPLAN UKE 48
7. trinn
Fokus:
Jeg er inkluderende i
lek, spill og arbeid.
Denne uka blir det leseuke på Solholmen. Det blir derfor ekstra lesing og gøye aktiviteter, blant annet lesebingo. I
løpet av uka noteres ned antall sider sider vi leser. Mulig at det vanker noen muligheter for noen premier for
innnsatsen også  Mer informasjon kommer på mandag!
Vi kommer til å ha ekstra fokus på guttemiljøet i klassen fremover. Lista for å kontakte dere hjemme blir ganske
lav når det gjelder stygge kommentarer, forstyrrelser i timene og annen uønsket oppførsel. Solholmen skal være
et fint sted å være for alle!
Fredag avspaserer Ketil. Håkon får da hjelp av vikar i noen timer.
Time
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
1
Lesing
Engelsk
Mattelesing
Fysisk
Matte
2
Matematikk
Lesing
Naturfag
Samfunnslesing
Lesing
3
Matematikk
Norsk
Naturfag
Samfunn
Engelsk
4
Norsk/bibl
Samfunn
KRLE
KRLE
Quiz
5
Matte
Musikk
Kunst
K&H
6
Matte
Musikk
Gym
K&H
Mat
til tirsdag
til onsdag
Til torsdag
Til fredag
Engelsk
Norsk
Matte
Norsk
KRLE
Samfunnsfag
Naturfag
Norsk
Norsk
Matte
Engelsk
Fag
Mål
Lekser
Norsk
Jeg skal delta i en lesebingo
Tirsdag:
Frie lekser etter lesebingo-ark.
Jeg skal kunne finne ord fra ulike
ordklasser i en tekst
Ukas ord: verb, adjektiv, bingo,
rettvinklet, kretsløp
Engelsk
Onsdag:
Frie lekser etter lesebingo-ark
Torsdag
Frie lekser etter lesebingo-ark
Fredag:
Frie lekser etter lesebingo-ark
Jeg skal kunne stave navnet mitt med
Tirsdag:
tegnspråk
A) Skriv ned ukas engelskgloser på en oversiktlig måte
Jeg skal kunne forklare noen veiskilt
for andre – på engelsk
Skriv de også ned på norsk
B) Se på side 64 i textbook. Øve på å vise navnet ditt på
tegnspråk/fingerspråk. Kan du vise klassen på tirsdag?
Fredag:
Ukas gloser:
Sound – lyd / back and forth – frem og tilbake /
sound wave – lydbølge / whisper – hviske /
Textbook: les side 66 om «skilt»
Klarer du å matche de ulike skiltene med hva de betyr?
Tegne ned alle skiltene, og skriv ned betydningen ved siden av.
loud - høyt
KRLE
Du skal vite at jødenes hellige
Onsdag: Les side 24 og 25. Skriv tre faktasetninger.
bok er delt i flere deler.
Matte
Du skal kunne måle en vinkel. Du
Tirsdag:
Skal også kunne forskjellen på
Oppgave 4.6 og 4.7 på side 112 og 113.
En rettvinklet og en likesidet
trekant.
Samf.
Du skal vite hva trekant-
Fredag:
Gjør oppgave 4.10
Torsdag: Faktaspørsmål 1-8 side 84
handelen er.
Naturfag
Du skal vite hva vi mener med
Torsdag: På onsdag snakket vi om vannets kretsløp. Du har fått
vannets kretsløp.
et arbeidsark om dette i timen. Fyll ut, bruk gjerne tekstboka
som hjelp.
Underskrift: _________________________