uke 39 - Minskole.no

Comments

Transcription

uke 39 - Minskole.no
UKE: 39
NAVN: ____________
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag
21.9
22.9
23.9
24.9
25.9
Norsk
Norsk
Matte
Kr.øv
K&H
Matte
Matte
Norsk
Norsk
Musikk
Kr.øv
KRLE
UTE
Matte
TEMA
Engelsk
TEMA
K&H
LÆRINGSMÅL/TEMA:Start tema på "Åpen dag" :
Regnskogen
Norsk: Lesing, ordtak, skrive replikker
Matematikk: Negative tall, grubliser
Engelsk: Who?
Samfunnsfag: TEMA
Naturfag: TEMA
KRLE: Etikk - " Den gylne regel"
Musikk: "Hvis du ser en krokodille"
Kroppsøving: Mandag: Inne, kanonball
Torsdag: Ute, stafett
 Kunst & handverk: Tegne etter mønster,
filte på ullunderlag.








 VELKOMMEN TL FORELDREMØTET!
 ÅPEN DAG 15.10
I år er det fokus på regnskogen.
TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært
samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et
regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen.
Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store
regnskogsområder – for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever
av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt.
Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru,
Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.
Olsborg skole skal bidra med penger fra "Åpen dag".
Vi skal fokusere tverrfaglig på dette i forkant av dagen.
UTESKOLEN ONSDAG:
Turmål: Skogen, gapahuken
Læringsmål: Observere, filosofere rundt hva som ville skje hvis
vi hogde ned all skogen i området.
 Husk klær etter vær - nok mat og drikke. BÅL
ORDTAK er Ordtak er korte, setninger som utrykker en moral eller
noe klokt. Vi kan kjenne oss igjen i ordtakene.
SKRIV SÅ PENT DU KAN:
Borte bra, men hjemme best!
Brent barn skyr ilden.
Det er ikke gull alt som glitrer.
Ikke selg skinnet
før bjørnen er skutt.
Morgenstund har gull i munn.
Man skal ikke skue hunden på hårene.
Den som har skoen på vet hvor den trykker.
Intet nytt under solen.
Jo flere kokker, jo mere søl.
Når katten er borte,
danser musene på bordet!
LEKSER – NOE Å ØVE PÅ
TIL TIRSDAG:
 Multi: Gjøre s.35
 Krle: Ark i mappa
TIL ONSDAG:
 LESEMORO: Skriv ordtakene
 Multi: Gjøre s.38
Tegn gjerne
TIL TORSDAG:
ØVEORD:miljøvern,hogge,
Vet du hva
dyrelivet,reservat, utrydde,
ordene betyr?
ansvar, nasjonalpark, ulovlig
 Cumulus 4: Lese s. 8 +9.
HUSK: Se på
 Skriv 5 viktige fakta fra det du bildene!
leste.
TIL FREDAG:
 Skriftforming: Gjør s. 10
SAKTE FART!
 Salaby: Gå til 3.- 4./engelsk Husker du
gjør oppgaver på "School visit".
Feidepassordet?