Ukeplan 6.klasse Uke 48

Comments

Transcription

Ukeplan 6.klasse Uke 48
Ukeplan
Time
1
2
3
4
6.klasse
Uke 48
Mandag 23/11
KROPPSØV. (TG)
Tirsdag 24/11
MATTE (SE)
Onsdag 25/11
MATTE (SE)
Torsdag 26/11
NATURFAG (SE)
Fredag 27/11
ENG. (KB)
Utholdenhetstrening
s. 138-139.
s. 140 – 142.
Nysgjerrigper.
Eleven magazine
MUSIKK (KB)
ENG (KB)
KRLE (SE)
Jul
Eleven magazine
s. 66 – 72.
NORSK (TG)
A.Ø. s. 40-41
MATTE (SE)
NORSK (TG)
Stasjoner
NORSK (TG)
ENG. (KB)
SAMF. (SE)
A.S. s. 64-65
Hyllebok
Eleven magazine
Mer om Europa.
Ark.
K&H/M&H
K&H/M&H
UTESKOLE (TG)
(SR/EK)
(SR/IB)
Øve til adventsstund
5
s. 147.
NAT/DATA (SE)
Regneark
s. 142-145.
Multi/Abakus.
6
MUSIKK (KB)
Jul
Fag
Norsk
Tema
Grammatikk – verb
Mål
Kunne bøye verb i ulike tider: infinitiv, presens
(nåtid), preteritum (fortid) og presens
perfektum.
Kunne å tegne linjediagram, beregne gjennomsnitt og bruke regneark i excel.
Matte
Behandle data.
Engelsk
Eleven magazine
To do a survey on school subject together
with your fellow students; to ask questions,
collect information and make graphs.
To do your best when we do the
"Kapittelprøve" on Friday.
Naturfag
Nysgjerrigper. Nytt hefte.
Samfunnsfag
Mer om Europa.
Kunne mer om sammenheng mellom gass, fast
og flytende stoffer. Grublerier.
Bli flinkere på å finne ut mer om Europa.
KRLE
Islam i Norge.
Musikk
Jul
Lære mer om Islam, moské, mihrab, Mekka,
imam, minbar, minaret og bønnerop.
Å øve på julesanger og underholdning i
forbindelse med juleavslutninga.
Mat og helse
Kroppsøving
Utholdenhetstrening
Uteskole
Vi øver til adventsstund.
Fredag 27.nov blir det kantine for mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
Lekse til:
Fag
Norsk
TIRSDAG
ONSDAG
Gjør oppg. 7 og
10 s. 65 i Agora
språkbok.
Matte
Oppg. 51 - 52
s. 140.
Engelsk
Samf.
Naturfag
TORSDAG
FREDAG
Gjør 2 av
oppgavene s. 40
eller 41 i Agora
øvebok.
Oppg. 73 – 74
s. 146.
Les s. 90-91 i
Safari. Skriv tre
setninger om hva
teksten handler
om.
Oppg. 76 – 77
s. 146
Prepare
yourself for at
test on
Friday. You shoud
look at the
grammar in the
chapter, and on
how you write a
paragraph.
Prepare
yourself for at
test on
Friday. You shoud
look at the
grammar in the
chapter, and on
how you write a
paragraph.
Studer alle
flaggene på s. 21
og s. 38 – 47.
Tenk gjennom om
noen stoff kan
være både
flytende, fast og
gass.
KRLE
Les s. 66 – 67.
Skriv hva Mekka og
imam er for noe.
HUSK
Det blir
skolefotografering på
mandag 30/11 eller
tirsdag 1/12.
Fredag 27.nov blir
det kantine for
mellomtrinnet og
ungdomstrinnet.
Skolens hjemmeside: http://sbu.one
Kontaktinfo: Stein Eriksen, tlf. 90950546
e-post [email protected] / [email protected]

Similar documents