6. trinn

Transcription

6. trinn
Konting av ukeprøve til
fredag for uke 37 og 38
Å lese
hver
dag gir
smarte
barn!!!!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Se også http://www.fredrikstad.kommune.no/ambjornrod-skole/
Vi jobber denne uka med relasjoner i «Lions quest».



Vi har i uke 38 og 39 kartlegging i norsk, matte og engelsk. Mye av tiden på
skolen vil derfor gå til gjennomføring av dette.
Vi starter med elevsamtaler på trinnet.
Husk Beintøft! Gå eller sykle til skolen!
Fag
Bok/ tema
Tirsdag
Norsk:
Engelsk
Fredag
Bokslukerprisen
«Yoko Onur»
Språkboka. Ord i klasser. Verb,
adjektiv og substantiv
Vi leser på skolen. Skriv din mening om utdraget. Se kriterieark
og tips i begynnelsen av boka. (Lekse til torsdag)
Vi jobber med oppgaver på skolen.
Leselekse
Les s.38-43 i Leseboka til torsdag.
Innføring
Skriv punkt 8 på sammendraget
s.23 i Midgard. Til onsdag
blind, toget, svært, tenkte, uheldig, hjelpsom, deilig, hvis, straks.
tegning, nokså, skøyter.
Diktatord
Matematikk
Lekser til
Onsdag
Torsdag
Brøk og desimaltall
s.34-38
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Innføring (Disse trenger ikke kladdes.)
Oppg. 9 og 10 s.40
Ekstra
Digitalt
Kartleggeren og ekstrabok(ferdig med 3)
Tusen millioner på internett
Reading
Step 1
Les høyt og oversett
s.30-31 i TB.
Writing
(Torsdag)
Gjør ferdig opp.32 s.17 i
WB.
Step 2
Les høyt og oversett
s.30-31 i TB og
«Yesterday» på eget ark.
Gjør ferdig opp.32 s.17
og oppg.34 s.18 i WB.
Grammar
Pugg regelen for There
is/there are s.32 i TB.
Pugg regelen for There
is/there are s.32 i TB.
NB!
Se eget ark
Fredag
1 Oppg.41 -51 a-b og oppgaver på ark 1
2 Oppg. 41 -51 a-c og oppgaver på ark 1og 2
3 Oppg. 41-51 og oppgaver på ark 1, 2 og 3
Extra
Les s.42-43 i TB:
“Activity” s.43
N& M
Samfunnsfag
KRLE
Musikk
Forskning
Vi deltar i forskningskampanjen.
Norden
Jødedommen
Gruppeprøve
Kroppsøving
Utegym
s..64-67 Oppgaver på skolen.
Ukulele og dans
Friidrett. Oppsamling til idrettsmerket
K&h
M&H
Middag
for superhelter
Linosnitt og akvarell
Havets skattekiste
LEKSE for uke 39: Les side 20-21 i kokeboka di.
Husk også oppvaskleksen! Følg oppvaskreglene som står
på arket du fikk forrige uke, og ta oppvasken minst en gang
hjemme.
Evaluering:
Hvor godt har jeg jobbet med ukeplanen denne uka? Sett kryss.
Veldig bra
Bra
Lite bra
Jobb
videre
Fag
Mål
Norsk
Jeg kan skrive min mening om bokutdraget.
Jeg kan plassere substantiv, verb og adjektiv i et
skjema, og bøye dem i egne skjema.
Jeg kan sette inn desimaltall på en tallinje
2
Jeg kan gjøre om fra brøk til desimaltall.Eks. 0,2=10
Matematikk
Øve
mer
Trenger
mer
hjelp
4
Jeg kan gjøre om fra desimaltall til brøk. Eks. 10=0,4
Engelsk
N&M
Jeg kan lese og forstå hovedinnholdet i teksten
Jeg kan ukas gloser.
Jeg kan regelen for there is/there are
Jeg har deltatt i forskningskampanjen.
Samfunnsfag
KRLE
M&H
Kroppsøvning
(Gruppeprøve)
Jeg kjenner til noen fortellinger fra Toraen.
Jeg har vasket opp minst en gang hjemme.
Delta på aktivitetene.
Kommentar fra hjemmet:_____________________________________________________
Ukeprøva kommer i uke 39
Jobb
videre
Øve mer
Trenger mer
hjelp
Diktaten kommer i uke 39
Jobb
videre
Øve mer
Trenger mer
hjelp
Underskrifter:
____________________________ ________________________________________
(elev)
(foresatte)
Vennlig hilsen
Roy og Vigdis