Ukeplan uke 37 A B

Comments

Transcription

Ukeplan uke 37 A B
ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN
UKE: 37
FAG
MÅ-OPPGAVER
(jobbes med hjemme)
KRYSS
AV
EKSTRA-OPPGAVER
LÆRINGSMÅL
(når du er ferdig med alle må-oppg.)
NAMI
Til
onsdag
NORSK
ENGELSK
SAMFUNNS
FAG
MIDGARD
KRLE
ORD FOR ALT: Lesemåter/dobbel konsonant
Alle:Språkboka: gule sider s. 156:Les faktaruta og
Lær ordene. Skriv oppg.9a,b.
Tekstboka:
Nivå1:.Le s s. 26-27; oppgave 6: a,
Nivå2: Les s. 26-27. oppg. 6.a,b
Nivå3: Les s. 26-28. oppg. 6 a,b,c,d,e.
Til
torsdag
Tekstboka s.29: Velg en eller flere av
tekstoppgavene.
Å lære ved hjelp av
Nøkkelord,tankekart og
Tidslinje, og kunne bruke dette i egen læring.
Rettskriving:
 Lær ordene s. 156
 Lære forskjellen på ord som
begynner med in og inn
STAIRS: » Down under»
Grammar p. 10-11: verb
Step1: textbook p.21 Workbook : s. 15-16
Step2: textbook.p.22-23 Workbook : s. 18-20
Øv gloser og grammatikk!
Til
torsdag
Step3: textbook p. 26-29,workbook p.27copy.
Grammar: bruke grunnleggende begreper fra
grammatikk og tekstbygging.
Lære:

verbets tider: se s.10-11
Slavehandelen:
Leselos: Husk førlesing før nærlesing.
Til
fredag
Lag en forside i kladdeboka di:
Slavehandelen:
1. Les s. 30 - 31
2. Gjør huskeoppg. 8 – 11. s. 32.
Likestilling / barn og voksne :
Leselos: Husk førlesing før nærlesing.
1. Les s. 14 – 17.
2. Gjør oppg. 3 – 5 s. 24.
Til
fredag
-
Forklare hva som menes med
«trekanthandelen».
-
Forklare hva som menes med
begrepet likestilling.
Gjør grubleoppgave 12 s. 32
Primtall og negative tall:
RØD: s. 16 - 18
GUL: s. 26 – 27, 29 - 30
BLÅ: s.34 – 35 og 37.
Test deg selv:
Til
fredag
RØD: s. 19
GUL: s. 31
SE MESTRINGSNIVÅ
MATTE:
MATEMATIKK
EMNE:
MESTRINGSNIVÅ 1
ELEVEN SKAL KUNNE:
MÅLINGER OG ENHETER
-
Plassere negative tall på tallinja.
-
Forklare forskjell på partall og oddetall
Faktorisere enkle tall
Vite hva som kjennetegner et primtall
-
MESTRINGSNIVÅ 2
MESTRINGSNIVÅ 3
ELEVEN SKAL KUNNE:
ELEVEN SKAL KUNNE:
Regne enkle oppgaver med negative tall.
Eks: 4 – 8 = -4
Avgjøre om et tall er et primtall
Faktorisere større tall
INFORMASJON:
Ukeplanen vil dere nå kunne finne på Trara skole sin hjemmeside:
http://webfronter.com/fredrikstadgs/TRA/
Trara skole er på Facebook. Fint om så mange som mulig går inn og liker oss.
https://www.facebook.com/traraskole?ref=hl
Thomas: mob. 95795544
[email protected]
Henrik: mob. 95268387
[email protected]
Anne Kari: mob. 47752520
[email protected]
Guro mob.: 97127627
[email protected]
Tlf. teamkontor: 69 307416
Kristin mob: 99291104
[email protected]
Problemløsningsoppgaver knyttet til
negative tall.
Eks: Hvor mange grader forskjell er det mellom 5
grader og – 7 grader.
-
Faktorisere høye tall
GLOSER:
Fargerik fotball:
Fargerik fotball arrangeres søndag 13. september kl. 14.00 – 16.00 på
Fredrikstad stadion. 7. trinn vil stille med flere lag, så det er flott hvis noen
foresatte har mulighet til å stille som lagledere. Ta kontakt med en av
lærerne, så vil du få nærmere info :-)
-
Step 1:
Phone – ringe
available – ledig
taken - tatt
eager - ivrig
hire - ansette
interview - intervju
Step 2:
neighbour – nabo
grandparents - besteforeldre
applicants – søkere
allergic - allergisk
reliable - pålitelig
newspaper - avis
include – inkludere
patience - tålmodighet

Similar documents