Ukeplan uke 48

Transcription

Ukeplan uke 48
Ukeplan for 5.trinn
Sunde skole
– Trygghet, glede og respekt!
Fag
Emne
Læringsmål
Egenvurdering
Sosialt
Orden og
oppførsel
Jeg skal snakke fint om og til
andre.
Alltid
Nesten
alltid
Ikke
alltid
Norsk
s.52-66
Rettskriving
Jeg skal kunne forklare hvorfor
vi har regler for rettskriving.
Kan
Kan
nesten
Kan
sjelden
Matte
s.62-93
Desimaltall
Jeg skal kunne addisjon og
subtraksjon av desimaltall
Kan
Kan
nesten
Kan
sjelden
Engelsk
s. 49
The empty
fridge
Kan
Kan
nesten
Kan
sjelden
KRLE
Etikk
Kan
Kan
nesten
Kan
sjelden
Samfunn
s. 58-64
Romerriket
Kan
Kan
nesten
Kan
sjelden
Naturfag
s. 46- 54
Landskap blir
forandret
Jeg skal kunne lese en
fortelling om et mareritt.
Jeg skal kunne bruke verbet ‘to
do’ i presens, spørsmål, svar
og i nekting.
Jeg skal kunne definere
begrepet selvtillit.
Jeg skal kunne nevne tre
kriterier for selvtillit.
Jeg skal kunne fortelle om
hvordan Romerriket utviklet
seg fra by til et rike
Jeg skal kunne fortelle hva
som skjer når mennesker eller
husdyr påvirker naturen.
Kan
Kan
nesten
Kan
sjelden
Uke 48
Tid:
1.time
08.00 –
08.45
2.time
08.45 –
09.30
3.time
09.40 –
10.25
4.time
11.15 –
12.00
5.time
12.00 –
12.45
6.time
13.00-13.45
7.time
13.45-14.00
23. november – 27.november
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Norsk
Norsk
Kroppsøving
Norsk
KRLE
KRLE
Naturfag
Kroppsøving
Matematikk
Norsk
Samfunnsfag Matematikk
Norsk
Musikk
Matematikk
Matematikk
Engelsk
Samfunnsfag Engelsk
K&H
Fysisk
aktivitet
Utegym
Samfunnsfag Bibliotek
K&H
Naturfag
Matematikk
Musikk
Lekser uke 48
Lesing
Norsk: Les Zeppelin lesebok side 66, 67,68 og 69. Les gjerne litt i
selvvalgt bok også 
Engelsk: Read and translate Quest p. 49.
Gloser: only, other, out, right, so, their, them
Egenvurdering: Kan du læringsmålene dine denne uken, eller bør du
øve litt mer? Bruk tabellen øverst på ukeplanen og test deg selv.
Skriving
Norsk: Gjør oppgave 22, 23, 24, 25, 26, 27 abc, 28 og 29 side 69.
Lever din besvarelse som eget dokument innen torsdags kveld på It`s
learning i leksemappen, norsk uke 48.
Engelsk: Oversett glosene og bruk dem i hver sin setning. Lever på
It´s learning i leksemappen, engelsk uke 48.
Regning
Matematikkinnføring: Se oppgaver på hjemmesiden. Velg ditt nivå og
før fint i innføringsboka.
Nettoppgaver: Jobb i Multi kap 3; desimaltall
Informasjon
-
Utviklingssamtalene går inn i siste uke. Tirsdag: Isak, Leah og Sebastian.
Onsdag: Cornelius, Sander og Dina. Torsdag: Malin, Dominick og Marius.
-
Vi minner om viktigheten av å bruke hjelm, når du sykler eller sparker til
skolen.
Kontaktlærer 5A: [email protected]
Faglærer: [email protected]