Halvårsplan 2015 6.trinn Breidablikk skole

Comments

Transcription

Halvårsplan 2015 6.trinn Breidablikk skole
Halvårsplan 2015 6.trinn Breidablikk skole
Fag
Tema/aktivitet
Norsk
August: Rettskivingskurs (vi lærer nye ord)
August og september: Vi jobber med «Bokslukerprisen». Lesing og vurdering av tekster i ulike sjangre.
Oktober: Ordklasser
Oktober: Litterær samtale og læresamtale
November: Rettskriving og skrivetrening (tekstskaping)
November: Tekstskaping (arbeid med tekstoppbygging av narrative tekster)
Desember: Sammensatte tekster (vi arbeider med tegneserier, artikler og faglitteratur)
Desember: Tegnsetting
Januar: Arbeid med sjangeren «fantasy» (leser og skriver tekster)
Matematikk
August: Tall og tallregning: hele tall, titallsystem, avrunding
September: Tall og regning: hoderegning, addisjon og subtraksjon, negative tall, tallrekker, primtall, multiplikasjon, antall kombinasjoner,
divisjon.
Oktober: Sannsynlighet: sannsynlighet, forsøk og opptelling, sannsynlighet fra 0-1, sannsynlighet i spill, sannsynlighet i dagliglivet.
November: Desimaltall: desimaltall på tallinje, tusendeler, tallmønstre og desimaltall, tall og siffer, avrunding og overslag, addisjon og
subtraksjon
Desember: Desimaltall: multiplikasjon med desimaltall
Januar: Geometri: bygge tredimensjonale figurer, overflate, egenskaper ved tredimensjonale –og todimensjonale figurer, prismer og
pyramider, trapes, parallellogram, rombe, diagonaler, trekanter med egne navn, tegne firkanter og trekanter
Engelsk
August: a/an. Substantiv i entall og flertall.
September: Adjektiv (regelrette, uregelrette og lange). Skrive beskrivende tekst.
Oktober: There is/ there are. Preposisjoner. Some/any. Skrive tekst i avsnitt, og lage intervju.
November: Presens og presens samtidsform. Presens samtidsform i spørsmål. Lese engelsk litteratur.
Desember: Skrive biografisk dikt. Forberede forstilling.
Januar: Preteritum. Repetisjon av grammatikk. Skrive tekst med innledning, plot og avslutning.
Samfunnsfag
August: Demokrati og valg
Naturfag
September: Liv i- og ved ferskvann
KRLE
September: I barskogen
Oktober: Været
November: Europa i middelalderen
November: Vikingtid
Desember: Middelalderen i Norge (og kristningen av Norge)
Januar: Bibelen
Januar: Store oppdagelser
Kroppsøving
August: Vi setter regler for hvordan vi gjør det i Heimdalshallen, mht. regler for aktiviteter og dusjing etter øktene. Utføre varierte akt. Som
trener kroppen på ulike måter.
September: Vi orienterer oss ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng. Utføre grunnleggende faglige ferdigheter i individuelle
idrettsaktiviteter.
Oktober: Bruke grunnleggende teknikker og enkel taktikk i noen valgte lagidretter. Basket.
November: Fortsettes. Øve på enkel førstehjelp.
Desember: Følge regler og prinsipper for samhandling og utøve ”fair play”. Fotball.
Januar: Praktiserer ski – og skøyteteknikker hvis forholdene ligger til rette for det.
Mat og helse
Vi har mest praksis på skolekjøkkenet. Omtrent hver 4. uke har vi teori. Noen av temaene går igjen i begge terminene, men vi har hovedfokus
1. halvår på:
Grønnsaker/ frukt/ bær, korn/ mel/ brød, melk/ melkeprodukter, gjærbakst, kakebakst, borddekking, bordskikk, hygiene, oppvask, mål/ vekt,
juleforberedelser/tradisjoner, mat fra ulike kulturer, næringsstoffer, anbefalinger for et sunt kosthold fra Helsedirektoratet.
Musikk
August: Finne stemmen og bruke den. Musisere, samspill med ukulele. Lærer 3 grep.
August: Øve på stemmebruk, bevegelse og rytme. Improvisasjon og rollelek.
September: Bevegelse og dans. Lære dans (linedance/hiphop) og improvisere selv. Musisere, samspill med ukulele. Lærer 3 grep.
Oktober: Likheter og forskjeller mellom ulike musikksjangre (elektronika/folkemusikk). Folkemusikk.
November: Lære å bruke et vokabular for å beskrive musikk og kjenne til instrumentgrupper. Øving på musikk, dans og sketsjer til
framføring. Samarbeid med Engelsk.
Desember: Øving på framføring. Bli bevisst på massemedia og populærmusikk.
Januar: Lytting og musisering. Kjent kunstmusikk og kjente komponister (barokken/wienerklassisismen).
K&H
August: Forminskning, overlapping (perspektiv). Vi lager fellesbilde til trinnarealet.
September: Sy og brodere pute.
Oktober: Tegninger med blyant og kull (blindtegning, studietegning, skyggelegging). Perspektivtegning.
November: Fargelære. Lage bilder med komplementærfarger.
November: Impresjonisme, lære om Harald Sohlberg. Kunstkopi av Vinternatt i Rondane. Ekspresjonisme, lære om Edvard Munch. Kunstkopi
fra hans bilder (collage av hans motiver).
Desember: Keramikk. Prøver ut ulike teknikker ved forming av leire.
Januar: Sløyd
Annet
Studenter: Uke 37, 44, 45 (1.årsstudenter)
Uke 46,47 (4.årsstudenter)
Foreldremøte: Uke 39, onsdag 23.september
Prosjekt fantasi: Besøk til NTNU vitenskapsmuseum i uke 40 (rød onsdag og blå fredag)
Veving av ulltråd: Vi får besøk på skolen, og skal lære å spinne og veve med ulltråd 22.10.
Høstferie: Uke 41
Felleskonserter på skolen: 8.desember (hele skolen)
Juleverksted: Torsdag 11.12
Lucia: 11.desember, vi inviterer pensjonerte lærere til luciafeiring.