M U S I K K 3. 33 34 35 36 37 38 39 41

Comments

Transcription

M U S I K K 3. 33 34 35 36 37 38 39 41
Årsplan musikk 3. trinn
M
U
S
I
K
K
Uke
Tema
33
Sommersanger
Vennskapssanger
34
Sommersanger
Vennskapssanger
35
36
37
38
39
Presentasjon
instrumenter.
Presentasjon
instrumenter
Presentasjon
instrumenter
Presentasjon
instrumenter
Presentasjon
instrumenter
Høstsanger
Høstsanger
Høstsanger
Høstsanger
Rep dans
Dans Ko –Tschi - Tschi
Høstsanger
Rep dans
Dans Boogie Walk
Dans – Per Sjuspring
40
H
Ø
S
T
F
E
R
I
E
41
Freds og
vennskapssanger
Rytme – klappeøvelser
Kompetansemål
Musisere:
beherske et
sangrepertoar fra ulike
sjangere og synge med
fokus på intonasjon
Læringsmål
Vi repeterer 2 sommersanger og jeg kan
disse
Vi repeterer 2 vennskapssanger og jeg
kan disse.
Jeg kan navnet på 2
blåseinstrumenter og 2
strengeinstrumenter
Jeg kan navnet på 2
slagverkinstrumenter
Jeg kan navn på 3
ulike instrumentfamilier
Jeg vet hvordan jeg
danser Ko-Tschi-Tschi
Jeg vet hvordan jeg
danser Boogie Walk
Jeg kan en vennskapssang
Annet
Sommersanger
Vennskapssanger på
SmartBoard
Sommersanger
Vennskapssanger på
SmartBoard
Instrumenter
Høstsanger på
SmartBoard
Instrumenter
Høstsanger på
SmartBoard
Instrumenter
Dans finnes på Ut På
Gulvet 1 ( CD og DVD)
Instrumenter
Instrumenter
Dans finnes på Ut På
Gulvet 1 ( CD og DVD)
The young persons
guide to the orchestra
Instrumenter
Dans finnes på Ut På
Gulvet 1 ( CD og DVD)
Freds og vennskapssanger i egen mappe
på SmartBoard
Musisere:
danse et utvalg norske
og internasjonale
folkedanser
Lytte:
gjenkjenne lyden av og
navngi sentrale blåse-,
strenge- og
slagverkinstrumenter
3.
Musisere:
Holde en jevn puls i ulike
tempi
M
U
S
I
K
K
Uke
Tema
42
Freds og
vennskapssanger
Rytme – klappeøvelser
Ny sang:
Kom og syng
Musikkisum 3
Kompetansemål
3.
Læringsmål
Annet
Musisere:
imitere og
improvisere over
enkle rytmer og
klanger
Jeg vet hva rytme
er
Musikkisum 3 s. 32
i Lærers bok
s. 5 i Elevens bok
43
44
FN-samling
Freds og
vennskapssanger
Musikkeventyr
Gullhår
Rytme – klappeøvelser
Eventyrvisa
Eventyrvisa
.
45
Musikkeventyr
Gullhår
Eventyrvisa
Eventyrvisa
46
47
Piano /
pianomusikk
Piano /
pianomusikk
Sanger fra SmartBoard
48
Julesanger
(Tradisjonelle og
nyere)
49
50
51
Julesanger
Julesanger
«Ønskekonsert»
Eks fra andre land
Elevene øver til
juleavslutning.
Elevene opptrer
med innslag. Sang
og spill
Sanger fra SmartBoard
Sang og spill osv
Ny sang:
Kom og syng
Musikkisum 3
Musisere:
Framføre sang, spill
og dans i
samhandling med
andre.
Jeg vet hva rytme
er
Fellessamlinger i
Amfi – FN-dag
Lytte:
gjenkjenne og
beskrive klang,
melodi, rytme,
dynamikk, tempo
og form
Komponere:
komponere melodier
og lydillustrasjoner til
tekster og lage egne
tekster til musikk
Jeg kan lage enkle
spillestemmer til
eventyr
Jeg kan lage enkle
spillestemmer til
eventyr
Kor Arti` 7
Kor Arti` 7
Eventyret om
Gullhår. Bruke
instrumenter til
Bjørner og Gullhår
Eventyret om
Gullhår. Bruke
instrumenter til
Bjørner og Gullhår
Musisere:
Musisere:
beherske et
sangrepertoar fra
ulike sjangere og
synge med fokus på
intonasjon
framføre sang, spill
og dans i
samhandling med
andre
Jeg vet hvor tonen
C er på pianoet
Jeg kan tonene fra
C til C på pianoet
Vi repeterer
tradisjonelle julesanger
Jeg kan en
engelsk julesang
Jeg kan framføre
et dikt/sang,/spill
for de andre i
klassen
Lære om piano
Musikkisum 3
s. 99 i Lærers bok
Lære om piano
Musikkisum 3
s. 99 i Lærers bok
Julesanger
SmartBoard
Julesanger
SmartBoard
Julesanger
SmartBoard
Julesanger
SmartBoard
Ressurser til bruk i musikk: Musikkisum 3, elevbok og Lærers bok ( 1 eks av hver ). Salaby ( 3-4 ) og musikkressursene som finnes der. Rytmeinstrumenter som er i hylle på Gymlager. Alle mapper med ulike sanger gruppert på
SmartBoard i hvert Formidlingsrom. Bandøvingsrom har keyboard, trommesett, el-gitar, bass-gitar. Mange flotte arrangementer til sanger på Kor Arti` - cd`ene ( play-back )
Ulike tilbud fra Den kulturelle skolesekken og andre besøk som passer inn i musikkopplegget er ekstra krydder
M
U
S
I
K
K
3.
Uke
1
2
3
4
5
6
7
Tema
Vintersanger
Kompetansemål
Musisere:
beherske et
sangrepertoar fra
ulike sjangere og
synge med fokus
på intonasjon
Lytte;
gjenkjenne norsk
og samisk
folkemusikk og
folkemusikk fra
andre kulturer
Musisere:
Danse et utvalg
norske og
internasjonale
folkedanser
Læringsmål
Jeg kan to
vintersanger
Jeg vet at
samene har
egen
sangtradisjon
Jeg kan danse
Sascha
Jeg kan danse
Jig Circle
Annet
Se mappe med
Vintersanger på
Smartboard
Se mappe med
Vintersanger på
Smartboard
Ut på Golvet 1
nr. 4
Ut på Golvet 1
nr. 12
Finnes også på
DVD som kan
avspilles på PC
Finnes også på
DVD som kan
avspilles på PC
Vintersanger
Se mappe med
Vintersanger på
Smartboard
Vintersanger
Samefolkets
nasjonalsang
Dans
Sascha
Jig Circle
Samefolkets
nasjonalsang
Dans
Sascha
Jig Circle
9
8
Dyrenes
Karneval
Camille SaintSaens
Lytte:
gjenkjenne og
beskrive klang,
melodi, rytme,
dynamikk, tempo
og form
V
I
N
T
E
R
F
E
R
I
E
Dyrenes
karneval
Vår Musikk 1-3
Lærerens bok s.
244
10
Dyrenes
Karneval
Camille SaintSaens
Tradisjonssanger
Den fyrste song
Å vesle Kari vår
Lytte:
gjenkjenne og
beskrive klang,
melodi, rytme,
dynamikk, tempo
og form
Musisere:
beherske et
sangrepertoar fra
ulike sjangere og
synge med fokus
på intonasjon
Dyrenes
karneval
Vår Musikk 1-3
Lærerens bok s.
244
11
12
Påskesanger
Påskesanger
SmartBoard
Påskesanger
Påskesanger
Musikkisum 3 s.
62-63 i Lærerens
bok
Se også
Påskesanger på
SmartBoard
Se også
Påskesanger
på
SmartBoard
13
P
Å
S
K
E
F
E
R
I
E
Samisk joik
M
U
S
I
K
K
3.
Uke
Tema
14
Elevenes valg
15
16
Elevene lager
dans
Elevene lager
dans
Vårsanger
Vårsanger
Kompetansemål
Lytte:
Gjøre rede for
egne
musikkopplevel
ser, om ulik
bruk av musikk
og ulike
funksjoner
musikk kan ha
Komponere:
Improvisere dans
og bevegelse og
samtale om
hvordan dans kan
illustrere et
musikalsk forløp
Læringsmål
Jeg kan fortelle
de andre om
min
musikksmak
Jeg kan lage
enkle
dansetrinn til
musikk
Jeg kan lage
enkle
dansetrinn til
musikk
Annet
Elevene kan ha
med
instrumenter, cd
osv som
forteller noe om
hva de liker.
Avtale på
forhånd
Musikkisum 3 s.
56 -57 i Lærers
bok –
Svanesjøen
eller Våren av
Grieg CD 2B
Mange gode
eks her
Musikkisum 3 s.
56 -57 i Lærers
bok –
Svanesjøen
eller Våren av
Grieg CD 2B
Mange gode
eks her
17
18
Komposisjon
Komposisjon
Vårsanger
Vårsanger
Komponere:
eksperimentere
med sang, talekor
og instrumenter i
enkle samspill
19
20
17. mai sanger
og hurrarop
17. mai sanger
og hurrarop
Korpsmusikk
Marsjer
Korpsmusikk
Marsjer
Musisere:
beherske et
sangrepertoar fra
ulike sjangere og
synge med fokus
på intonasjon
Salaby:
Salaby:
Komponer
Komponer
21
Samspill
Milde regn
Orff -instr
22
Samspill
milde regn
Orff-Instr
Musisere:
Spille enkle
ostinater og
melodier etter
gehør
23
24
25
Sommersanger
Sommersanger
Ønskekonsert
Musisere:
beherske et
sangrepertoar fra
ulike sjangere og
synge med fokus
på intonasjon
Jeg kan
sangene vi skal
synge i
skoletoget
Jeg kan
sangene vi skal
synge i
skoletoget
Jeg lærer enkle
spillestemmer
Jeg lærer enkle
spillestemmer
Jeg øver godt
på det stoff til
sommeravslutni
ng
Jeg øver godt
på det stoff til
sommeravslutni
ng
Jeg kan
presentere
musikk for de
andre i klassen
Sanger på
SmartBoard
Sanger på
SmartBoard
Musikkisum 3 s.
38-39
Musikkisum 3 s.
38-39
Sommersanger
Sommersanger
Sanger fra
SmartBoard
Klassiske
favoritter CD 4A
Klassiske
favoritter CD 4A
Sanger på
SmartBoard
Sanger på
SmartBoard
17. mai-sanger
17. mai-sanger
Ressurser til bruk i musikk: Musikkisum 3, elevbok og Lærers bok ( 1 eks av hver ). Salaby ( 3-4 ) og musikkressursene som finnes der. Rytmeinstrumenter som er i hylle på Gymlager. Alle mapper med ulike sanger gruppert på
SmartBoard i hvert Formidlingsrom. Bandøvingsrom har keyboard, trommesett, el-gitar, bass-gitar. Mange flotte arrangementer til sanger på Kor Arti` - cd`ene ( play-back )
Ulike tilbud fra Den kulturelle skolesekken og andre besøk som passer inn i musikkopplegget er ekstra krydder