Barnehagen er stengt hele påsken, og åpner igjen tirsdag 7. april

Comments

Transcription

Barnehagen er stengt hele påsken, og åpner igjen tirsdag 7. april
-
Periodeplan for tidsrommet uke 10 – 15 2015 i Utgard
Utfordring: «Hvordan kan formidle påskens budskap om nytt liv på en god måte?»
Mål: Vi ønsker at barna skal få kjennskap til det kristne innholdet og dermed
bakgrunnen for den norske påskefeiringen.
Metoder knyttet til Rammeplanens fagområder:
Kommunikasjon, språk og tekst
Kropp, bevegelse og helse
-
Fortelle påskebudskapet, og undre
- Frilek både ute og inne.
oss sammen over det.
- Lavvotur
- Synge påskesanger
- Regelleker
- Samtale
- Finmotoriske aktiviteter
- Spille spill
- Vi aker og går på ski
- Samarbeide om å legge puslespill
- Klubben avslutter skiskolen.
Kunst, kultur og kreativitet
Natur, miljø og teknikk
-
Vi lager påskepynt, noen er mer
ivrige enn andre 
- Forme is og snø.
Etikk, religion og filosofi
-
Påske budskapet
Det er mye og undre seg over i
tilknytning til disse to temaene: liv
og død, alt som skjer i naturen,
glede og sorg, følelser
-
Endringer i omgivelsene, f. eks
vær og påkledning.
- Utelek i snø og vann
Nærmiljø og samfunn
-
Turer rundt barnehagen
Turer rundt lavvoen og i
nærområdet
Påskegrill for barna og familien.
Dato og klokkeslett kommer
senere. Vi griller pølser ute 
Påmelding skjer på lapp i
garderoben i løpet av uke 12.
Velkommen 
Antall, rom og form
-
Fokus på former som oval og rund.
Våt – tørr, kald – varm.
Vi klipper og limer
Lager garnkylling.
-
Som dere ser - fagområdene går
litt over i hverandre, men
tverrfaglig jobbing er tingen.
Sanger:
-
Påskesanger; «En liten kylling», «Kling klang klemme», «kyllingen»
-
«sola er god»
Påske evangeliet
-
Hugin og munin har felles periodeplan, men innholdet tilrettelegges ut fra alder
og utvikling.
Barnehagen er stengt hele påsken, og åpner igjen tirsdag 7. april 