SMILE- seminar Notodden vgs 24. januar 2013.pdf

Comments

Transcription

SMILE- seminar Notodden vgs 24. januar 2013.pdf
SMILE- Seminar Notodden vgs 24. januar 2013
Oppfølgning av gruppa som besøkte Halmstad
Velkommen til Notodden 24. januar 2013
Smil(e) - Matematikk, natur og teknikkfag
Du vil møte følgende deltakere på Notodden:
Anne Skaug Nisi. Underviser i biologi, fysikk og naturfag.
Har i flere år brukt smartrespons og utviklet god pedagogikk rundt realfagsundervisning
og mentometerteknikkene.
Gunnar Haave er leder av Notodden Ressurssenter. (NRS) og underviser i IT2.
NRS driver oppdragsvirksonhet, kurs og undervisning på nett. Du vil få en omvisning og mulighet til å se på et
eget rom som er designet for nettundervisning.
Helge Ludvigsen
underviser i matematikk på vg1, vg2 og vg3. I tillegg har Helge kompetanse i naturfag.
Helge har deler av stillingen knyttet opp til NRS og er derfor en flittig bruker av interaktive tavler i
undervisninga.
Notodden vgs ble høsten 2013 samlokalisert. Du vil få en omvisning på skolen den 24. januar.
VELKOMMEN!
Kjersti Wendelborg
Notodden vgs
Program for dagen:
Kl. 0930 Velkommen ved Torgeir Selle og Kjersti Wendelborg
Kl 10.00 Anne S. Nisi presenterer Smart response. Diskusjon
rundt arbeidsmåter og pedagogikk.
Kl 11.00 Gunnar Haave omvisning på Notodden Resurrssenter.
Matematikk og andre fag undervises hver uke på nettet.
Kl 12.00 Lunsj i kantina
Kl 13.00 Helge Ludvigsen orienterer om bruk av smartbord i matematikkundervisninga.
Kl 13.30 Omvisning på skolen evt. lokal yrkesmesse
Torsdag 24. mars besøkte 7 representanter fra Porsgrunn vgs Notodden vgs
Taran Eftestad
Marianne Johnsson
Bahar Ali
Espen Paus
Inger Hedvig Matveyev (avdelingsleder realfag)
Bjørn Våg, Skogmo vgs
Hans Ole Dyrseth
Prosjekt leder SMIL(E) Norge, Torgeir Selle
innledet samlingen og ønsket deltakerne
velkommen. Dette besøket var oppfølgning av
det arbeidet som ble startet under
jobbskugningen for lærere 21- 23 november i
Halmstad. Hensikten var se på skolens satsning
på digitalt utstyr og deres kompetanse, lære av
hverandre og dele kunnskap og erfaringer.
Innlegget til Torgeir Selle hadde følgende punkter:
Statusrapporten klar foreløpig for 2H 2012. Ligger OK an med hensyn til timer og aktiviteter
Noen aktiviteter har fått en smule revidert innhold – en modningsprosess
Viktige møter i 2H 2012:
 Science camp for elever i Halmstad
 Møte for skoleledere og politikere
 Møte for ressurssentra
 Arbeidsgruppemøte i Silkeborg
 Styringsgruppemøter også via Hangout
Viktige møter våren 2013
 Science camp elever Danmark Uke 11, skal også komme flere elever til gode
 Science camp lærere Danmark 16. til 18. april
 Halvårsrapportering
Prosjektets siste halvår, høsten 2013 (september)
 Fokus på leveranser fra de ulike aktivitetene.
 Dokumentasjon av aktivitetene med prosess, nye undervisningsformer, erfaringer 
Nye undervisningsformer eller andre måter å jobbe med IT, kjønnsforskjeller,
samfunnet etc
 Grenseovergripende nettverk og aktiviteter (varige)
 Siste rapportering
 Endelig revisjon prosjektet
 Science camp elever i Norge, Tema Fysikk og geologi. Forslag til sted Rognstranda
med Kåre Høyer, Tom-Jarle Christensen. Noen flere? Alle innspill mottas med takk!
Kjersti Wendelborg fortalte at del av skolen er nybygd, og der er det Smartboard i mange
undervisningsrom. På resten av skolen er det også montert i mange rom. De har etter hvert
bygd opp en kompetanse rundt bruk av Smartboard i undervisningen. Alle disse digitale
tavlene er utstyrt med tilhørende påmontert projektor og stereo høyttalere. De mener det
kan være en god løsning med flere dockingstasjoner for lærernes pc- er i
undervisningsrommene
Anne Nisi viste avstemning- systemet Smart response.
Dette er et trådløst system hvor elevene får oppgaver
av forskjellig karakter, eks i naturfag. Avstemningene
kan gjøres hemmelig eller åpen. Svarene kommer
umiddelbart og en kan få statistikk over elevenes
besvarelser. Dette kan gi læreren tilbakemelding på
elevenes kunnskap i stoffet. En spennende måte å
variere undervisningen på. Dette er en del av
Smartboard- konseptet, men kan også brukes bare på
vanlig projektor og tavle.
Se http://smarttech.com/response
Skolen har ett ressurssenter som jobber
med nettbasert fjernundervisning. Her
har de et digitalt klasserom hvor bruk av
digital tavle er sentralt. Gunnar Haave
som er ansvarlig for ressurs- senter et ga
oss en omvisning og introduksjon på
Nettbasert undervisning fjernundervisning. Dette er et godt
alternativ til studenter som bor i
distriktene og slipper lange reiseveier.
Rommet er utstyrt med flere kameraer og
mikrofoner. Her er det fullt mulig å drive
nettbasert undervisning hvor deltakerne kan delta i hjemmefra. Eneste kravet er at det ikke
er for mye støy rundt deltakerne. De kan også mute egne mikrofoner og likevel høre det
som blir sagt. Utstyret virket stabilt og trygt og brukerterskelen var overkommelig for de
fleste.
Matematikklærer Helge Ludvigsen har
erfaring i bruk av Smartboard i
undervisningen. Han viste hvordan han
kan anvende den digitale tavlen til å gi
elevene en bedre forståelse for
matemakken. Han anvender delvis
regneark og power- point. Han viste
hvordan man kan presentere ligninger
grafisk og variere på parameterne.
Tavlene er montert ved siden av vanlige
whiteboard- tavler. Denne kombinasjonen
mener de er bra. Det ble også diskutert hvordan man kan anvende den digitale tavlen i eks.
naturfag og elektroteknikk. Deltakerne var imponert over mulighetene som ligger der.
Veien videre
Til slutt ble det diskutert muligheter for videre samarbeid og erfaringsutveksling. Helge
Ludvigsen og de andre ved skolen kan gjerne dele sin kunnskap og erfaringer med andre.
Det ble diskutert muligheter for å koble dette med et utviklingsprosjekt i SMIL(E) hvor
andre kan ta del i dette. Forutsetningen er at vi også kan dele kunnskap og erfaringer over
landegrenser. Torgeir Selle vil i samarbeid med de aktuelle skolene se nærmere på dette
med det aller første.
Kjersti Wendelborg hadde i samarbeid med sine kolleger laget en spennende og lærerik
dag for oss. Lærere fra Porsgrunn forteller at de allerede har anvendt sin nye kunnskap om
bruk av smartboard i undervisningen. Vi ser fram til et videre samarbeid på tvers av skoler
og landegrenser!
Se alle bildene fra dagen her:http://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157632656285456/show/
Med vennlig hilsen Hans Ole Dyrseth, Koordinator SMIL(E) Porsgrunn videregående skole.

Similar documents