Dei Gode Døma 2012 - Nordahl Grieg videregående skole

Comments

Transcription

Dei Gode Døma 2012 - Nordahl Grieg videregående skole
15. -­‐ 16. mars 2012 Clarion Hotel Bergen Airport, Norway
Dei Gode Døma 2 012
www.deigodedoma.no
Velkommen 7l Dei gode døma 2012
Dei gode døma er den framste felles delingsarenaen i Hordaland fylkeskommune innan læring. I år finn du fleire døme på læring ved hjelp av IKT enn nokon gong 7dlegare. Siktemålet for Dei gode døma er at skolane «eig» konferansen og at aktørane i skolen saman medverkar 7l eit rikt læringsutbyPe for alle deltakarar.
Konferansen tek for seg hovudsatsingsområda i styringsdokumentet 7l Opplæringsavdelinga: Klasseleiing, vurdering og sjølvsagt IKT-­‐verktøy generelt i læringssamanheng
Prak9sk informasjon
Tilgang 9l [email protected] Tilgangskode vert opplyst i plenum
[email protected] #dgd12 (eller twubs.com/dgd12)
Busstransfer for boande på Scandic Hotel Bergen Airport
Torsdag 15.03
Kl. 1800 Avreise 7l Scandic Hotell
Kl. 1945 Avreise 7l Clarion Hotell
Kl. 2345 Avreise 7l Scandic Hotell
Fredag 16.03 Kl. 0840 Avreise 7l Clarion Hotell
Kl. 1415 Avreise 7l Scandic Hotell
Hovudprogram
Torsdag 15. mars
08:30 -­‐ 09:15 Registrering
09:15 -­‐ 09:30 Kulturelt innslag
09:30 -­‐ 10:00 Opning Fylkesvaraordførar Mona Hellesnes
Opplæringsdirektør Svein Heggheim
10:00 -­‐ 10:45 Foredrag Læring og IKT som ide og virkelighet
Ola Erstad, Professor ved Pedagogisk [email protected], Universitetet i Oslo
10:45 -­‐ 11:00 Pause 11:00 -­‐ 12:00 Parallelløkt 1 (lunsj 1)
12:00 -­‐ 12:15 Pause
12:15 -­‐ 13:15 Parallelløkt 2 (lunsj 2)
13:15 -­‐ 13:30 Pause
13:30 -­‐ 15:00 Parallelløkt 3
15:00 -­‐ 15:15 Pause
15:15 -­‐ 16:30 Parallelløkt 4
16:30 -­‐ 17:00 Pause (noko å bite i)
17:00 -­‐ 17:45 Foredrag Barn, unge og nye medier
Elisabeth Staksrud, S9pendiat ved [email protected] for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 17:45 [email protected] dag 1
20:00 Middag med underhaldning v/ Frode [email protected]
Hovudprogram
Fredag 16. mars
09:00 -­‐ 09:45 Foredrag Klasseromsledelse og IKT -­‐ hva sier forskningen, og hva mener du?
Jørund Høie Skaug, Senter for IKT i utdanning
09:45 -­‐ 10:30 Foredrag Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring
Rune Krumsvik, Professor ved [email protected] for pedagogikk, Universitetet i Bergen
10:30 -­‐ 11:00 Pause (noko å bite i / utsjekk)
11:00 -­‐ 12:30 Parallelløkt 5
12:30 -­‐ 12:45 Pause
12:45 -­‐ 13:00 Foredrag Refleksjonar rundt Dei gode døma 2012
Per Morten Nordbotn, rektor Fyllingsdalen vgs og leiar av rektorkollegiet i Hordaland fylkeskommune
13:00 -­‐ 13:15 Avslutning Marianne Haaland, leiar pedagogisk seksjon v/ Opplæringsavdelinga Kl. 13:15 Lunsj
Parallelløkt 1 1-­‐1 Testverktøy i It's Learning *(( PLAY ))
Sven Andreas Horgen, Høgskolen i sør-­‐Trøndelag
#Its Learning
#Digitale testar
1-­‐2 SmartBoard og Notebook (( FORWARD ))
SmartBoard og Notebook i Språkfag
Tove Turvund, Interac7ve Norway
#SmartBoard #Notebook
#Språkfag
1-­‐3 Presentasjonsteknikk (( STOP ))
PowerPoint og OneNote i undervisning
Caspar Hatlevik, Olsvikåsen vgs Irene Brendehaug, Tertnes vgs
Tone Hadler-­‐Olsen, Os vgs
#Presentasjonsteknikk
#PowerPoint #OneNote
Kl. 11:00 -­‐ 12:00 (Lunsj 1)
1-­‐4 Mobile einingar I (( REWIND )) Utprøving av iPad på Stend vgs
Torbjørn Litlere, lærar og e-­‐koordinator,
Marianne Hofst Berentzen, IKT-­‐konsulent,
og Bjørn Lyngedal, rektor Stend vgs
#iPad #Mobilitet #Læring
#Ledelse #Administrasjon
1-­‐5 Bruk av spill i historiefaget (( SHUFFLE ))
Magnus Sandberg, Stovner vgs
#Historie #Nye læremåtar #Spill #Wiki
1-­‐6 FYR -­‐ Yrkesreeng av fellesfag (( REPEAT ))
Aina Helland, Lisbeth Andersland og Gro Esekielsen, Åsane vgs
#Yrkesfag #Fellesfag #NyGiv #NDLA
* Namna i dobbel parantes refererer 9l rom. Sjå romplan på baksida.
Parallelløkt 2 Kl. 12:15 -­‐ 13:15 (lunsj 2) 2-­‐1 Læremiddel i historie, Lokus (( TRACK 5 ))
Bjørnar Egeland, redaktør i Aschehoug Undervisning
2-­‐5 SmartBoard og Notebook (( FORWARD ))
Grunnleggjande bruk
Erlend Mebust, Interac7ve Norway
#Læremiddel #Historie
#SmartBoard #Grunnleggjande
2-­‐2 Matema9kk og IKT I (( PLAY ))
Kva kan digitale verktøy 9lføre? Perspek9ver på bruk og eksempler på verktøy
Anne Bjørnestad, Tanks vgs
Tor Espen Kristensen, Stord vgs
#Matema7kk #Verktøy #Læringsperspek7v Bruk av [email protected] i undervisning og vurderingsarbeid
Jon Are Sundland, lærar U. Pihl vgs Kari Espelund Bruvik, avdelingsleiar U. Pihl vgs
#SkrivebreP #Digitalisering #Vurdering
2-­‐3 Vurdering og IKT I (( THE ))
Vurdering for læring
PePer Kongsgården, Høgskolen i Telemark
#Vurdering-­‐for-­‐læring
#Forma7v vurderingspraksis #Elevmedverknad
2-­‐6 Elevar med innspel (( REWIND ))
Elevar med innspel 9l "digital skole"
Fokus på tema som Læremiddel, Elev-­‐PC, digital kompetanse, med meir
Elevar frå HFK
#Læremiddel #Elev-­‐PC #Digital kompetanse
2-­‐7 NRK skole (Creaza) (( REPEAT ))
Per Magnus Løvold og MePe Kristensen
#Læreressursar #Mediearkiv #Verktøy-­‐for-­‐elevproduksjon
Parallelløkt 3 3-­‐1 Læremiddel i engelsk (( REPEAT ))
Lokus v/ Margareth Reiersen, redaktør i Aschehoug Undervisning
Cyberbook v/ Arne Reinertsen, Cyberbook
#Læremiddel
#Engelsk 3-­‐2 Matema9kk og IKT II
(( PLAY ))
Omvendt Undervisning Elisabeth Engum m/ elevar frå Bjørgvin vgs
#Matema7kk #Video #Omvendt Undervisning 3-­‐3 Vurdering og IKT II (( THE ))
Bruk av Google-­‐verktøy med mer i Matema9kk, Engelsk og Media & Kommunikasjon
Kl. 13:30 -­‐ 15:00
#Skoleleiing #Skoleutvikling #Kompetanseutvikling 3-­‐6 Mobile einingar II (( STOP ))
Erfaringar med bruk av iPod, iPad og iTunes U i vidaregåande opplæring i Telemark
Rune Mathisen, S7g Lieberg og Linda Therese Frønes, Telemark fylkeskommune
#iPad/iPod #iTunes U #Bruksområde #Eleverfaringar
3-­‐7 SMARTe løysingar (( FORWARD ))
Ny funksjonalitet og utstyr 9l SmartBoard
Tove Turvund, Interac7ve Norway
#Smartboard #Nye funksjonar
Kje7l Johansen, Solveig Gjestevang Aasen, Åshild Saggau Holm, Aleksander Husøy og
Joachim Laberg frå Nordahl Grieg vgs
3-­‐8 Bruk av mentometerknappar (( SHUFFLE ))
Bruk av mentometerknappar i undervisning
Lærarar og elevar, Olsvikåsen vgs
#Vurdering #Google-­‐verktøy #Matema7kk #MK #Engelsk
#Mentometer #Elevdeltaking
3-­‐4 Døme på bruk av It's Learning ePedagogane
(( FEEL )) #Its Learning #Gode døme
3-­‐5 Skoleleiing og skoleutvikling I (( MUSIC ))
Digital grunnkompetanse. Erfaringar frå Årstad vgs og Osterøy vgs
3-­‐9 Skriv.no og DOKOBS (( REWIND ))
Nye ressursar i læringsarbeidet Erfaringar med bruk av DOKOBS i undervisning
Solrunn Laastad m/elevar, Fusa vgs Anna Sødal, Tanks vgs
Erfaringer med bruk av Skriv.no i læringsarbeidet
Roy Eide og Sigurd Trageton, Årstad vgs
Franciska Hamre Aabrek, BHG
Hilde Eklund Breisnes, Fyllingsdalen vgs
Tove AnePe Holter og Hilde Standnes, Osterøy vgs
#Nye læreressursar #Mo7vasjon
#Dokumentarfilm #Skrivelyst
Parallelløkt 4 4-­‐1 Læremiddel i kjemi ((TRACK 5))
Lokus v/ Odd Hushovd, Ås videregående skole i Akershus
Cyberbook v/ Bård Knudsen, OPo Treider Private Gymnas
#Læremiddel #Kjemi
4-­‐2 Matema9kk og IKT III (( PLAY ))
Workshop med elevgenererte døme. Unorsking med ulike verktøy
Anne Bjørnestad, Tanks vgs
Tor Espen Kristensen, Stord vgs
#Matema7kk #Nye verktøy
#Nye 7lnærmingar
Kl. 15:15 -­‐ 16:30
#Skoleutvikling #Digitale verktøy #Kompetanseutvikling
4-­‐6 Spansk over [email protected] i Bergen vest (( REPEAT ))
Deling av fag mellom skolar via video & IKT
Angelica Cortez Gamboa, lærar, Sotra vgs
Maria Brubæk Bua, lærar, Fyllingsdalen vgs Håvard Styve, avdelingsleiar Askøy vgs
#Spansk #Videooverføring #Utvikling av fag #Deling av fag #Inita7v frå skolar 4-­‐7 SmartBoard (( FORWARD )) Kjemi Tove Holter, Osterøy vgs Matema9kk Frøydis Hamre, Nordahl Grieg vgs
#SmartBoard, #Matema7kk, #Kjemi
4-­‐3 IKT & Vurdering III (( THE ))
Diskusjon og workshop
Bjørn Helge Græsli, Kristen videregående skole Trøndelag
4-­‐8 Produksjon av skjermvideo (( SHUFFLE ))
Screencast-­‐o-­‐ma9c.com og andre nyege verktøy (workshop)
Svend Andreas Horgen, Høgskolen i sør-­‐
Trøndelag
#Skjermvideo #IKT-­‐verktøy
#Vurdering-­‐i-­‐praksis
#DebaP #Workshop
4-­‐4 Døme på bruk av It's Learning i fag (( FEEL ))
Terje Støve, Voss gymnas
Ann Sætren, Tertnes vgs
#Its Learning #Gode døme
4-­‐5 Skoleleiing og skoleutvikling II (( MUSIC ))
Digitale verktøy og skoleleiing. Presentasjon av verktøy, gruppearbeid og vidare [email protected]
ePedagogane / Opplæringsavd.
Elisabeth Engum, Bjørgvin vgs
4-­‐9 Bruk av wiki og blogg Trykk & foto / Design & håndverk
Bente Ellingsen, Olsvikåsen vgs
Hege Berentsen, Olsvikåsen vgs
(( STOP ))
Wiki i naturfag for minoritetsspråklege elevar / blogg og forsking i geofag
Kari Lise Ellingsen, Olsvikåsen vgs
#Nye arbeidsmåtar #Trykk&foto #Design&håndverk #Blogg #Naturfag #Minoritetsspråklege #Wiki
Parallelløkt 5 (Dag 2) Kl. 11:00 -­‐ 12:30
5-­‐1 Læremiddel frå NDLA (( REWIND ))
Service og samferdsel Kyrre Romuld, Fagredaktør NDLA
#Klasseleiing #DebaP
#Styringssystem #Erfaringar frå utprøving #Læremiddel #Service-­‐ og samferdsel
5-­‐6 Bruk av SmartBoard (( FORWARD ))
Historie og samfunnsfag. Workshop
Rannveig Fluge Hausnes, BHG
5-­‐2 Kikora & coSinus Døme på bruk og erfaringar i HFK
Johan Vik, Kikora
Sigbjørn Hals, Matema7kksenteret
Lærarar frå HFK
(( PLAY ))
#Læreressurs #Matema7kk
5-­‐3 Læremiddel i Mediefag (( REPEAT ))
Medie-­‐ og informasjonskunnskap, NDLA Ragna Tørdal & Jone Nyborg, Fagredaktørar NDLA
#SmartBoard #Historie #Samfunnsfag #Workshop
5-­‐7 Kompetanseheving for lærarar (( FEEL ))
Bruk av sosiale medier og [email protected] Diskusjon og døme på bruk
GuPorm Hveem, Kirknes vgs
Margreta Tveisme, Nordahl Grieg vgs
#Sosiale medier #NePverk #Deling #Kompetanseheving #Læring
Mediefag, LOKUS S7g Andreas Foyn, Sande videregående skole i Vesmold
5-­‐10 Læremiddel, NDLA (( TRACK 5 ))
Biologi
Kris7n Bøhle, Fagredaktør NDLA
#Læremiddel #Medie-­‐ og informasjonskunnskap
#Læremiddel #Biologi
5-­‐4 Døme på bruk av It's Learning ePedagogane
(( STOP ))
#Its Learning #Gode døme
5-­‐5 Klasseleiing & IKT (( THE ))
Oppfølging av fellesforedrag. Erfaringar frå bruk av styringssystem i HFK/RFK
Innlegg frå Os og Fyllingsdalen vgs
Jørun Høie Skaug, Senter for IKT i utdanning
Ressurspersonar frå RFK/UiB