Årsplan Musikk - St. Sunniva skole

Comments

Transcription

Årsplan Musikk - St. Sunniva skole
Årsplan
Musikk
2014– 2015
Årstrinn:
3. årstrinn
Lærere:
Eli Aanensen, Elisabeth B. Langeland,
Ida Myrvang,
Kirsten G. Varkøy og Karianne F.
Akersveien 4, 0177 OSLO
Moen
Tlf:
23 29 25 00
Kompetansemål
Tids-punkt
Musisere
GjennomMål for opplæringen er at eleven gående hele
året
skal kunne
• holde en jevn puls i ulike
tempi
• imitere og improvisere
over enkle rytmer og
klanger
Tema/Innhold
Lærestoff
Arbeidsmåter
Vurdering
Dans
Rytmeleker
Talekor
Sanger
Musikkisum
Sanger
Cd`er
Jobbe med
rytmeinstrumenter,
øvelser med hel- og
halvnoter
Lytte og følge pulsen i
ulike musikkstykker
innefor ulike sjangre.
Gjennomgående for
alle temaer:
Rytmisk improvisasjon
Gjennomgående hele
året
Rytmeinstrumenter
Musikkisum
Klappe/ trampe takten
Prøve forskjellige
instrument
Lærers løpende
observasjon og
vurdering av elever I
klasseromsundervisning,
Observasjon av elevers
engasjement I ulike
aktiviteter.
Elevene gir hverandre
tilbakemeldinger I
gruppeoppgaver som
framføres
”
• spille enkle ostinater og
melodier etter gehør
Musikkisum
• beherske et sangrepertoar Gjennomfra ulike sjangere og
gående
synge med fokus på
hele året
intonasjon
Sanger knyttet til års- og
høytider og til temaene vi
jobber med
• danse et utvalg norske og Uke 6 og 7
internasjonale
folkedanser
• framføre sang, spill og
dans i samhandling med
andre
Desember
Kulturtime på
våren
Musikk fra ulike sjangre
Spille på enkle
instrument og bruke
rytmeinstrument til
melodier
Jobbe med rim, regler og
sang
Synge ulike sanger
Danse tradisjonelle
folkedanser
som Per Sjuspring, Jenka
Dans
Sang
Spill
Synge sanger, danse,
dramatisere og spille
instrument for andre;
framføring på
kulturtimen
Komponere
Mål for opplæringen er at eleven Gjennomgående hele
skal kunne
året
• eksperimentere med
sang, talekor og
instrumenter i enkle
samspill
Utforske, leke og
Musikkisum
eksperimentere med lyd,
Cd `er
musikk, stemme, tekst,
Rim og reglebøker
instrumenter og bevegelse.
• komponere melodier og
lydillustrasjoner til
tekster og lage egne
tekster til musikk
 improvisere dans,
bevegelse og samtale
om hvordan dans kan
illustrere et musikalsk
forløp
Uke 11 - 14
Utforme bevegelser til
ulike musikkuttrykk
Lage rimord til rytmer
Lage ostinater
Lage melodier til dikt
Musikkisum
Cd`er
Komponere egen tekst
Arbeide med dynamikk
Arbeide med klang
Øvelse i å gjengi egen
komposisjon
Musikk fra ulike sjangre
Lage speildans
Lage dans I grupper
Lytte
Lytte til stemninger I
musikk
Mål for opplæringen er at eleven
skal kunne
• gjenkjenne og beskrive
klang, melodi, rytme,
dynamikk, tempo og
form
Gjennomgående hele
året
Et utvalg musikk fra ulike Lytte til gitarmusikk
sjangre
Bli kjent med akustisk og
elektrisk gitar
Uttrykke musikkens
stemning gjennom
bevegelse.
Tegne/ male til musikk
Danse
Gjenkjenne instrumenter
• gjenkjenne norsk og
samisk folkemusikk og
folkemusikk fra andre
kulturer
• delta i samtaler om hva
som er særegne trekk ved
enkelte musikksjangere
• gjenkjenne lyden av og
navngi sentrale blåse-,
strenge- og
slagverkinstrumenter
Lytte til improvisert
musikk; blåseinstrumenter
September
Forestilling fra
rikskonsertene:
“Klangbein”
Uke 45 og 46
Lytte til forskjellige måter å Folkemusikk
bruke stemmen på
Synge kanonsanger
Lære noen samiske sanger
Lytte til sanger fra andre
kulturer
Samtale om
musikkopplevelser og ulik
bruk av musikk
Et utvalg musikk fra ulike Lytte til ulike sjangre
sjangre
Samtale
Bli kjent med noe
instrumenter fra hver
instrumentgruppe
Instrumenter
Oktober
La elever som spiller ulike
instrumenter ha en liten
presentasjon for klassen.
• gjøre rede for egne
musikkopplevelser, om
ulik bruk av musikk og
ulike funksjoner musikk
kan ha
Uke 3 og 4
Elevenes musikk
Ta med egen musikk og
prensetere for de andre I
klassen.