Vekeplan veke 40 10. klasse Høle skule, 2015-2016

Transcription

Vekeplan veke 40 10. klasse Høle skule, 2015-2016
Vekeplan veke 40
10. klasse Høle skule, 2015-2016
MANDAG
Engelsk
Kroppsøving
Matematikk
Naturfag
Naturfag
Samfunnsfag
Ordenselev:
TYSDAG
Engelsk skulestil
Engelsk skulestil
Engelsk skulestil
Kroppsøving
Kroppsøving
TY/FE
ONSDAG
Samfunnsfag
Norsk
Norsk
Matematikk
Matematikk
Valfag
Valfag
TORSDAG
Yrkesmesse
Yrkesmesse
Yrkesmesse
Yrkesmesse
Yrkesmesse
Yrkesmesse
FREDAG
Naturfag
Kunst&handverk
Kunst&handverk
KRLE
TY/FE
Norsk
Moses
Oppslagstavle / viktige meldingar:



Engelsk skulestil tysdag dei tre første timane tysdag
Endring onsdag: dobbeltime matematikk i staden for engelsk i 5. time
Yrkesmesse torsdag (heile dagen).

I veka etter haustferien (veke 42) vil det vere to vurderingssituasjonar. Prøve i norsk onsdag, og presentasjon i
samfunnsfag torsdag.

Vaksinasjon hos helsesøster torsdag 15.10 (veke 42) i 4. time
God haustferie 
Læringsmål for veka:
Matematikk: Kunne rekne ut ukjende sider i trekantar ved hjelp av formlikskap.
Kunne teikne figurar som er kongurente.
Kunne finne symmetriaksar i ulike figurar samt lage spegelbilete av figurar.
Norsk: Kunna greia ut om nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av norske talemål.
Engelsk:
Naturfag: Gjere greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv
Samfunnsfag: Du skal samanlikne eit rikt og eit fattig land, og presentere arbeidet for klassen i veke
42. Sjå oppgåveark på itslearning 10.TRINN SAMFUNNSFAG. Framføring torsdag 15.oktober.
KRLE: Kunne samanlikne katolsk og ortodoks kristendom.
SPF Engelsk: Project: Travels in the English speaking world
Mål: Identifisere kjenneteikn ved ulike teksttypar og bruke desse i eigen tekstproduksjon. Ta
utgangspunkt i tekstar som speglar kultur og samfunn i engelskspråklege land, og bruke digitale
verktøy til å produsere tekstar (…).
Vekeplan veke 40
Lekser til:
Tysdag
Matematikk: Oppgåve 6 (a og b) og 7 side 97.
Tysk: verbbøying: mögen + möchte
Skriv 3 setningar med mögen og 3 setningar med möchte
SPFE: Work on your travel project continuously.
Onsdag
Matematikk: oppgåver på eige ark.
Samfunnsfag: Forbered deg til presentasjonen onsdag etter haustferien.
Torsdag
Norsk: sjå fredag
Samfunnsfag: Forbered deg til presentasjonen onsdag etter haustferien.
SPFE: Work on your travel project continuously.
Fredag
Norsk: Du skal ha lese s 132-137, farga karta ferdig og ha gjort oppg. 11-18 på s 133138 i a-boka.
Naturfag: Les side 70-72 (Mitose/Meiose!!)
KRLE: Les om den ortodokse gudstenesta og dei heilage bileta s. 50-53, skriv notatar
til det du les.
SPFE: Work on your travel project continuously.