VEKEPLAN FOR 9B https://pgsf.udir.no Passord: EksempelH13

Transcription

VEKEPLAN FOR 9B https://pgsf.udir.no Passord: EksempelH13
VEKE : 20
FAG
NORSK
VEKEPLAN FOR 9B
INNHALD
MÅL
LEKSER TIL
Måndag: førebu skrivedag i norsk h.m.
Førebuingsmaterialet til skrivedagen:
https://pgsf.udir.no
Passord: EksempelH13
Tysdag: TINE-stafetten
Torsdag: FRI!
MATEMATIKK
Repetisjon
Geogebra


Repetisjon av pensum
Geogebra
ENGELSK
Heile veka: Hefte med oppgåver – ferdig til tysdag v.21
Onsdag:
Fredag:
2.verdskrig
Tysdag: Framføring 1.time !!!!!!!
Tysdag: ØVE TIL FRAMFØRING
Fredag: FRI
Kap. 7
I siktet
I kapittelet skal du lære om
Tysdag: lese godt kap. 7.1. på s. 262-280 og spm.9-16 på s. 294
SAMFUNNSFAG
NATURFAG
RLE
TYSK
MAT & HELSE
Kapittel 7,
«Menneskerettar,
fredsarbeid og
demokrati
Thema – Jung sein
Lektion 8
Liebe und
Freundschaft
Elevfri


Synet og sansane
Hjernen og nervesystemet
• Lære om kampen for rettane til menneske



Lese tekstar om vennskap og forelsking
Lære om konfirmasjonstradisjonar i
tyskspråklege land
Skrive tekstar om vennskap og kjærleiksdikt
Onsdag: ingen time pga. skrivedag i engelsk
Måndag: (Veke 21): Les side 178- 180 og gjer oppgåve 1-3 på side
180
Måndag: ingen time pga. halv fridag etter konfirmasjon
Onsdag: ingen time pga. engelsk skrivedag
Hugs på lekse til veke 21!
De skal ese godt på tekst A på s. 86-87 & tekst C på s. 90-93 ,
skrive opp nye gloser, øve på å omsetje tekstane til norsk og svare
på spm . til tekstane. De skal gjere ferdig arket om personleg
pronomen.
Fredag:
NORSK
FORDJUPNING
Utdanningsval
Valfag
Kroppsøving
MELDINGAR
OPPSUMMERING
Førebuingsmaterialet til skrivedagen måndag v. 20:
https://pgsf.udir.no
Passord: EksempelH13
Tysdag: TINESTAFETTEN !!!!KL:10.00