Nærbø ungdomsskule – Årshjul 2016/2017

Transcription

Nærbø ungdomsskule – Årshjul 2016/2017
Nærbø ungdomsskule
– Årshjul
2016/2017
Nærbø
ungdomsskule
– Årshjul
2016/2017
32
33
[Skriv inn et sitat fra dokumentet eller
sammendrag av et interessant poeng.
Du kan plassere tekstboksen hvor som
helst i dokumentet. Bruk kategorien
52
August
Planlegging tek til 10.august Tegneverktøy for å endre formateringen
av tekstboksen for sitat.]
Skulestart onsdag 17.
34
Kall inn til samtale
35
36
Måndag 2.januar – første skuledag etter jul
2
Mobbeundersøking - internt
Trinnmøtet: Evaluering av spesialundervisninga
3
4
September
Kampanjeveke mot
mobbing.
Samling 8.sept.
Januar
1
Frist årsplanar
2.sept.
Frist for søknad om endring
av stilling (31.jan.)
Utdanningsvalg 24+25 januar
Samtaler
Februar
5
Swing
Nasjonale prøvar
8. og 9. trinn
Leirskule 8.klasse
UiU på NUS 13.sept.
37
Psykisk helse/rus
38
Swing
Swing
Begynne å planlegge revy
Samtaler
Swing-forestilling
Engelsktentamen
46
Samar
12
Arbeidsveka
April
14
15
Norsktentamen
Påskeferie
16
Tysdag 18.april første skuledag etter påske.
17
Samtaler matematikktentamen
18
Måndag 1.mai - fridag
19
Fredag 12.mai – elevane får veta trekkfag
20
Eksamen: 16. - Ma, 19. - Eng,
21
Eksamen 23. og 24.mai – No
Torsdag 25.mai – Kr.h.f Fredag 26.mai - fridag
22
Frist evaluering av IOP – fre. 2.juni
23
Måndag 5. – andre pinsedag
24
Øving på jadarheim
Mai
47
Elevundersøking
Matematikktentamen
Norsktentamen
48
«Dei musikalske
globetrotterane»
- konsert 30 nov. 2.økt,
Samfunnshuset.
Desember
Oljemuseet/moske
50
51
11
Praksisgr.
Geir Livar
Swing
To
praksisgrupp
er
(Kurt, Arne
Dag, og
Geir)
UiU på Bore 8.nov.
Samar
Juni
25
Tysdag 20 des – Siste skuledag før jul.
Engelsktentamen
Siste skuledag for elevane
tors. 22.juni
Planleggingsdag 23.juni
(eventuelt 22.juni)
Revy
Praksisgruppe
Swing
10
Praksisgruppe
Personalseminar i
København 26.-28.okt
Vinterferie
13
November
49
«I wish her well» - smak av dans 21. – 23.feb
Sex og samliv
(Kurt og Arne
Dag)
Swing
Internasjonal veke
Grenseløs idrettsdag,
Nye Loen, 19.okt.
Operasjon Dagsverk –
torsdag 27.okt
45
8
9
Haustferie
43
44
«Awesomnia» - konsert 16
feb 2.økt, Samfunnshuset
Eilen og
Kristine)
Swing
41
42
7
Mars
Oktober
40
Sex og samliv
Swing
Praksisgruppe
(Eilen og Kristine)
39
Psykisk
helse/rus
Prøvemuntl
ig
6
Enkeltvedtak
spes.ped, frist
15.