FJERNKONTROLL FUJITSU NOCRIA AWYZ 14-24LD

Transcription

FJERNKONTROLL FUJITSU NOCRIA AWYZ 14-24LD
FJERNKONTROLL FUJITSU NOCRIA AWYZ 14-24LD
For mer utfyllende informasjon, anbefales det å lese bruksanvisning.
SIGNAL SENDER
START/STOP Start og stopp varmepumpen.
KJØLING Avkjøle rommet.
SLEEP Stille inn bestemt tid
fram til VP stopper.
AUTO Velge hovedmodus.
COIL DRY “Tørke“ innedelen.
HI POWER Innedelen bruker maks
til valgt modus er nådd.
ECONOMY Ved maks ytelse brukes kun 70%
av det vanlige strømforbruket.
SWING Automatisk svingfunksjon.
ON/OFF TIMER Av/på tidsinnsillinger.
TIMER SET. For å justere ønsket tid av og på.
TEST RUN
Denne knappen brukes ved installasjon
av varmepumpen og skal ikke brukes
under normale omstendigheter.
SET TEMP. Ønsket temperatur
på termostaten.
DRY Jevn kjøling mens romluften avfuktes.
HEAT Varmer rommet.
FAN Sirkulerer luften.
FILTER Automatisk filterrengjøring.
SUPER QUIET Luftstrømmen reduseres
for mer stillegående drift.
FAN CONTROL Styrer hastigheten på viften.
AIR DIRECTION Justerer retningen
på luftstrømmen.
CANCEL Avbryter timer funksjon.
CLOCK ADJUST Innstilling av klokke.
SET. Justere retning på luftstrømmen.
RESET Resetter innedel og fjernkontroll.
COIL DRY Funksjon
OVERFØRINGSINDIKATOR
SET TEMP.
DRIFTSMODUS
VIFTE Kontroll
ECONOMY Funksjon
SWING Funksjon
BATTERI Display
ON/OFF TIMER
Distributor of Fujitsu Air Conditioners in Norway: FJ KLIMA NORGE Postboks 237 Tiller, 7477 Trondheim, Tlf: 72 88 86 64 www.fjklima.no