Arbeidsplan 10.trinn Klepp ungdomsskule 2015 Veke 44

Transcription

Arbeidsplan 10.trinn Klepp ungdomsskule 2015 Veke 44
Aktivitetar framover
Veke 45: Samf.fagprøve måndag 02.11 – 1.økt. Skrivedag norsk hovudmål torsdag 05.11
Veke 46: Onsdag 11.11 vurdering naturfag. Fredag 13.11 er fri for elevane.
Veke 47: Måndag 16.11 engelsk skrivedag 1.-4. time, valfag etterpå (kl.12.20).
Arbeidsplan 10.trinn Klepp ungdomsskule 2015
Tysdag
Onsdag
NO
MA
ENG
Naturfag
Emneprøve kap. B:
Tal og algebra
90 minutter
Find synonyms for the
following words:
discrimination, liberty,
poverty, riot, and
oppressed.
Les s 71-73. Gjer nklspm
1-3 s 73.
Blå: C45 s 194 C46
C47
Gul: C101 s 209
C103 C104
Raud: C105 s 209
C106 C163
Veke 44
Torsdag
Fredag
Ta med BIBLIOTEKKORT
på torsdag. Me går til
biblioteket i 4.time.
Hugs bøker du skal
levera.
10A+D (+10 B, leksa til
onsdag): Kva er dei
viktigaste verkemidla i film
(s 95-98)? Kva er viktig å ha
fokus på ved drama og
rollespel (s 18-19)? Skriv i
sjangerboka di (10 B:
arbeidsboka)
Blå: C48 s 195 C49 C50
Gul: C105 s 209 C106
Raud: C164 s 223 C167
168
Do Task L3 on page 173
Les s 74-75. Teikn av bilete på s 74 og skriv på dei
ulike bergartane.
Tema/mål/innhald
Du skal vere best mogleg budd til
emnerøven.
Du skal kunne bruke veg-fart-tidtrekanten til å rekne ut kor langt, kor
fort og kor lang tid. Du skal kunne
gjere om tidseiningar.
Chapter 7. A Nation of Immigrants
Du skal kunne fortelje litt om
oljehistoria til Noreg. Du skal
kunne teikne og forklara korleis
olje og gass blir danna.
Jobb med målarket som
repetisjon mot prøve
måndag 02.11
SAMF
Les s. 64 og 65. gjer
oppgåve 4 s. 68
Les s. 69 og skriv ned
gudstroa til dei ulike
religionane.
KRLE
Kjenne til tekstar i frå dei ulike
verdsreligionane og
livssynshumanismen
Musikk
K&H
Alle, utanom 10C: Me skal arbeida med foto i K og H timane framover. Ta med kamera (eller
mobilkamera). Ta med leidning til å overføra bileta frå kamera til PC.
Fysisk
aktivitet
Heimeoppgåve
Tilval
Spansk
Tysk
Engelsk
Førebu/øv på presentasjonen din.
Framføring torsdag
Til torsdag: Oppg 2 s 91. Skriv ned og
lær adjektiva: schlau (slu/lur), klug
Fransk
Jobb med bokmelding.
Les og oversett s. 65.
(klok), sanft (mjuk/mild), fleissig (flittig),
stolz (stolt), stark, dumm, hart
Kroppsøving: 10A – turn
10B – styrke/symjing
10C – Volleyball
10 D/E – Gutane symjing, jentene volleyball
Ord og begrep som vi jobber med for tida
NO
ENG
Kontaktinformasjon på trinnet
SAMF
RLE
NAT
10 A: [email protected]
10 B:[email protected] [email protected]
10 C: [email protected] [email protected]
10 D: [email protected] og [email protected]
10 E:
Mobilskole, skriv melding til nr 03686: KLU «klasse» melding. Ex: KLU 8A Per er syk i dag, helsing … Kontaktlærar mottar melding på sin e-post.
Telefonnr. til skulen: 51429700