VEKEPLAN FOR 9A https://pgsf.udir.no Passord: EksempelH13

Transcription

VEKEPLAN FOR 9A https://pgsf.udir.no Passord: EksempelH13
VEKE : 19
FAG
NORSK
VEKEPLAN FOR 9A
INNHALD
Kap 4 (9a): Høg puls




MÅL
Romantikken
Henrik Wergeland
Johan Sebastian Welhaven
Camilla Collett
LEKSER TIL
Måndag:
Onsdag: Les s 132 – 137
Skriv 12 faktasetningar om Romantikken
Les s 138 – 143 og s 151- 155.. Skriv 15 faktasetningar om Henrik
Wergeland
Torsdag: Les s 156 - -160 og skriv 12 faktasetningar om Johan
Sebastian Welhaven.
Les s167 – 175 (du har skrive faktasetningar tidlegare om Camilla
Collett, les gjennom desse).
Førebuingsmaterialet til skrivedagen måndag v. 20:
https://pgsf.udir.no
Passord: EksempelH13
MATEMATIKK
Heile pensumet
Geogebra og excel





Tal og algebra
Geometri
Måling
Statistikk, sannsym og kombinatorikk
funksjonar
Tysdag: repetisjon av kap. 1, 2 og 3. Løys minimum 2
(utfordrande) oppgåver frå kvart kap.
Onsdag: repetisjon av kap. 4 og 5. Løys minimum 2
(utfordrande) oppgåver frå kvart kap.
Fredag: repetisjon av kap. 6 og 7. Løys minimum 2
(utfordrande) oppgåver frå kvart kap.
Tysdag:
ENGELSK
Torsdag:
Tysdag:
SAMFUNNSFAG
Fredag:
NATURFAG
PRØVE KAP. 6
Kap. 7


Synet og sansane
Hjernen og nervesystemet
Måndag: Øve til prøven
Torsdag: PRØVE KAP. 6
Fredag: les s. 260 - 280
RLE
Fredag:
TYSK




Lektion 9
Was darf ich?
MAT & HELSE
Planleggje mat frå
andre land
Levere
handleliste!!
NORSK
FORDJUPNING
Kap 4 : Omsetningar
Modale hjelpeverb
Gram-rep
Munnlege øvingar
Fakta om tyskland
Mat frå andre land
Teoriboka : Leksjon: 20/21



Kunne oversetja enkle tekstar frå engelsk eller
andre språk til norsk
Finne ut og forklare korleis ordval får
betydning for innhaldet når ein omset.
Eksperimentere med ulike sjangrar og uttrykk,
både munnleg og skriftleg
Måndag: Les godt s.100/101 i TB. Svar på spm s.101. Lær dei 15
fyrste glosene. Underskrift på gloseprøva
Onsdag: Les godt teksten s.108-11 i TB. Du skal framføra (utan
manus) om ein av personane. Svar på spm s.111
les Leksjon: 20/21
Måndag:
Onsdag: Gjere ferdig oppgåva om «Hjerteknuser» (Kaizers
Orchestra) + skriv ned namnet på norske-band som du veit syng på
dialekt.
Måndag:
Utdanningsval
Torsdag:
Valfag
Onsdag:
Måndag: Utegym -> frisbee (eller fotball dersom det er mykje
vind)
Kroppsøving
Torsdag: Innegym -> ballspel
MELDINGAR
NB! NB!
OPPSUMMERING Førebuingsmaterialet til skrivedagen måndag v. 20:
https://pgsf.udir.no
Passord: EksempelH13
Fredag v. 19: Prøve i naturfag, kap. 6
Måndag v. 20: skrivedag norsk hovudmål
Tysdag v. 20: TINE-stafetten
Onsdag v. 20: skrivedag engelsk
Torsdag og fredag v. 20: FRI!