2015_01_13 Skikurs vinteren 2015

Transcription

2015_01_13 Skikurs vinteren 2015
Skikurs i vinter!
Skikurs 2015
Skøyting nybegynnarar
22.01 – 27.01 – 29.01
Skøyting vidarekomne
03.02 – 05.02 - 10.02
Klassisk vidarekomne
12.02 – 17.02 - 19.02
Tid: 17:15 – 18:45
Skistova på Sjusete
Maks 12 deltakarar pr kurs
Pris: kr. 950,- pr kurs
Instruktør:
Tom Erling Halvorsen
Skøyting
nybegynnarar
Skøyting
vidarekomne
Klassisk
ntaktpersonane
vidarekomne
Kven høver kurset for?
Har du ikkje prøvd å skøyte før, eller
har du berre gått nokre få gonger og
synast at beina berre stokkar seg. Då
passar du til nybegynnarkurset.
Kven høver kurset for?
Du har skøyta nokre gongar før og du
kan gli på skiene, men har mykje å gå
på reint teknisk? Då passar dette
kurset for deg.
Kven høver kurset for?
Kurset for skimosjonisten. Du er vant
med å gå på ski, og har lyst til å gå
meir rasjonelt og lære moderne
langrennsteknikk.
Kva skal du ha med?
Godt med tøy. Ta med skøyteutstyr
om du har. Viss ikkje brukar du
klassiske ski. Fjern all smørjing under
skiene og smør skia med glider.
Kva skal du ha med?
Sjå skøytekurs for nybegynnarar!
Alle får individuell oppfølging, i tillegg
til felles gjennomgang i gruppa.
Kva skal du ha med?
Godt med tøy. Klassisk utstyr og
smurning.
1. kveld
1. kveld
Introduksjon – kva teknikk er viktig i
Introduksjon til skøyteteknikken.
skøyting? Fokus spesielt på enkeldans,
Balanse, enkeldans, teknikk flatt
og noko tid på dobbeldans.
terreng og slakt utfor.
2. kveld
2. kveld
Litt repetisjon av enkeldans. Me jobbar
Litt repetisjon av enkeldans. Fokus på spesielt med dobbeldansteknikken og
dobbeldans og padleteknikk, det vil
introduserer padleteknikken.
sei motbakketeknikken.
3. kveld
3. kveld
Litt repetisjon på enkeldans og
Litt repetisjon enkel- og dobbeldans. dobbeldans. Terping på padleteknikken
Terpe på padling. Litt utfortrening.
i motbakke. Til slutt litt utfortrening.
1. kveld
Intro og smørjetips for dagen. Fokus
på staketeknikk og korleis stake på ein
rasjonell måte. Diagonalgangteknikk
med blikk på nyare måtar å løyse
diagonalgangen på.
2. kveld
Repetisjon staking. Fokus på diagonalgang. Timing og frekvens, og korleis
gå lettare og disponere kreftene betre.
3. kveld
Dobbelttak med fråspark. Knepa ved å
bruke terrenget til å auke farta. På
slutten har me utfortrening.
Påmelding: Send e-post til: [email protected] Spørsmål om påmelding stillast til:
Ingunn Mo tlf 997 38755. Spørsmål om sjølve kursa kan stillast til Tom Halvorsen e-post: [email protected]
Betaling til konto: 3530 20 79453
Våre samarbeidspartnarar er:
Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb – vinteren 2015