Mandag 11.mai

Transcription

Mandag 11.mai
Arbeidsplan
Uke 20-21
Informasjon: Klassens FAU-representant er Tone Rekdal
TENTAMENSDATOER:
Mandag 11.mai: Engelsktentamen
Onsdag 13. mai: Del 2 av mattetentamen i 1.til 4. time
Tirsdag 19.mai: Del 1 av mattetentamen i 1. og 2. time
(Husk god matpakke og drikke! Ikke brus og godterier)
[email protected]
Tinestafett på Ås stadion tirsdag 12.mai. Info sendt på mail og deles ut på ark mandag11.
Uke
20
Man. 11.mai
Tentamen i
engelsk 2.6.time
Man. 18.mai
Uke
21
N
O
R
S
K
E
N
G
E
L
S
K
Tirs. 12.mai
Tinestafetten
Møt med sykkel på
skolen kl.08.30
Tirs. 19.mai
Ons. 13.mai
Tentamen i
matematikk DEL2
1.-4.time
Ons. 20.mai
Tentamen i
matematikk DEL 1
1. og 2.time
Språkprøve
4. og 5.time
Tors. 14.mai
Fred. 15.mai
FRI
FRI
Tors. 21.mai
Fred. 22.mai
Tusenfryd holder
gruppeintervju
Tema: Muntlig kommunikasjon
Mål: Kunne uttrykke seg muntlig på en presis måte, og med et variert ordtilfang.
Oppgaver uke 20: Vil bli gitt i timen.
Dette kan jeg nå:
Ferdig
Oppgaver uke 21: Vil bli gitt i timen.
Ferdig
Theme: the Sixties
Aims: Finish all the presentations.
Aims:
Tasks week 20 – read some English at home, since all our lessons disappear. Any Done
topic will do!
Tasks week 21 – if you have not presented yet, you must be prepared this week.
Uke 20
M Tentamen, del 2, onsdag 13.mai
A
T
E
M
Done
A
T
I
K
K
Uke 21
Mandag: Øve til tentamen, del 1, som vi skal ha tirsdag de to første timene.
Vi skal resten av uka arbeide med Excel-oppgaver som deles ut i timene.
S
A
M
F
U
N
NS
F
A
G
Tema: Kriminalitet og straff (Bok: Samfunnskunnskap)
N
A
T
U
R
F
A
G
I uke 20 har vi ingen timer i naturfag og ingen lekser.
R
L
E
Tema:
Mål: Lære om kriminalitet i samfunnet, mulige forklaringer på det, og ulike former for
kriminalitet.
Oppgaver uke 20: Utgår. Jobb heller med å forberede deg til tentamen.
Dette kan jeg nå:
Oppgaver uke 21: Til fred.22.mai: (Bok: Samfunnskunnskap) Les s. 175- 181. Gjør
oppgavene på s. 181.
Ferdig
Ferdig
Mål i uke 21: Repetisjon av kapittel 1
Lekse til torsdag: Sjekk at du kan svare på alle nøkkelspørsmål fra siden 8 - 17
Mål:
Dette kan jeg nå:
Oppgaver uke xx
Ferdig
_____dag
_____dag
_____dag
Ferdig
_____dag
_____dag
_____dag
Oppgaver uke xx
Teori:
Les om restemat s. 84-85 i teoriboka.
M Oppgåve:
&
1. Skriv en liste med 10 retter som kan lages av restemat, og minst to av disse rettene skal være suppe.
H
Fortell hvilke ingredienser du vil bruke i suppene.
2. Gjør spørsmålene nederst på s. 88 (dette er repetisjon).
Praktisk:
Uke 21: Vi fortsetter å jobbe med supper og desserter. Denne uken blir det potet- og purreløksuppe +
sjokolademousse.
Tema: rytmisk musikkhistorie (teori m/lytteeksempler).
M
U
S
I
K
K
Lekse både uke 20 og 21: Les gjennom utdelt materiell til hver time.
Husk musikkmappen! Muntlig aktivitet teller
Det du bør øve på til «ekstraprøven»:
- Øv på å høre forskjell på en durtreklang og en molltreklang
- Øv på å høre hva som er ¾-takt og hva som er 4/4-takt. (F.eks. er «Vem kan
segla» en sang i ¾, mens «Ambitions» er en sang som går i 4/4).
- Øv på teoriarket dere ble testet i ved teoriprøven i høst. Øv deg blant annet på
det å høre hvor lenge de ulike noteveridene varer (klapp/syng mens du teller
inni deg).
Onsdag 20.mai blir
det en ekstra prøve
for de som ligger og
vipper mellom to
karakterer og vil vise
hva de kan i musikk!
Alle skal ta prøven,
men den vil ikke telle
negativt på
karakteren.
P
S
S
S Tema:
P
A
Mål: Vi skal repeterer til prøve.
NS
K Esthers gruppe
Oppgaver uke 20
Uke 20 Spansk utgår pga tentamener.
Oppgaver uke 21
Onsdag 20/5: 2 timers prøve
T
Y
S
K
F
R
A
NS
K
Dette kan jeg nå:
Ferdig
_____dag
_____dag
_____dag
Ferdig
_____dag
_____dag
_____dag
Tema: Forberedelse til 2-timers prøve.
Woche 21
Montag: repetisjon til språkprøve. Uke 17 fikk dere forberedelse ark med alle temaene vi har jobbet med i år.
Repeter dem, øv med oppgaver både i boka og på It’s Learning.
Mittwoch: Språkprøve!
Tema: Repetisjon til prøven
Mål: Øv på alt vi har jobbet med så langt i 9. klassse
Læremiddel: C’est choutte 2, kapittel 1, 2, 3 og 4 (s. 8-83) + grammatikk bakerst i boka.
Du kan bruke denne lenken hvis du ønsker å øve deg på PC:
http://web2.gyldendal.no/chouette/flash/cestChouette2/
Her er lignende nettøvelser for 8. klasseboka:
http://web2.gyldendal.no/chouette/flash/cestChouette1/
Du kan også låne boka fra 8. klasse hvis det trengs. Spør Ingvild!
Uke 20 Fransk utgår pga tentamener.
Uke 21:
Mandag 18.5: Vi øver til prøven.
Onsdag 20.5: 2 timersprøve
EN
G.
F
O
R
D
Y
P
N
I
N
G
Tema:
Mål:
Dette kan jeg nå:
Oppgaver uke xx
Ferdig
_____dag
_____dag
_____dag
Ferdig
_____dag
_____dag
_____dag
Oppgaver uke xx
G Tema:
Y Mål:
M
F
A
H
Tema:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter
• gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever
• samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede
Kosthold og helse:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet
• planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegg
• lage enkle og ernæringsmessige gode måltider
Mål:
Uke 20:
Fotball ute. Vi spiller fotball på kunstgressbanen.
Uke 21:
Triatlon ( svømming, sykling og løping)
Husk at alle må ha med sykkel og hjelm.
D
Du fortsetter med oppgaven du holder på med. Eller begynner på neste.
&
R
M
E
D./
I
N
F
O
Medier og informasjon, uke
Mål:
N
M
F
Mål: Friluftsliv: Turer av ulik varighet. Bredt spekter av aktiviteter i naturen.
Miljø: Handler om å ta vare på naturen og miljøet.
Uke 20: Ut på tur.
Uke 21:Teori i 1 time, språkprøve i 4 og 5 time.

Similar documents