Spansk - itslearning

Transcription

Spansk - itslearning
1
Fremmedspråk nivå I
(Fremmedspråk programfag nivå 1)
Kommunikasjon(Beskrivelse av hovedområdet)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne














bruke språkets alfabet og tegn
finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og
autentiske tekster i ulike sjangere
delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
presentere ulike emner muntlig
gi uttrykk for egne meninger og følelser
forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
kommunisere med forståelig uttale
forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding
tilpasse språkbruken i noen grad til ulike kommunikasjonssituasjoner
skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
Språk, kultur og samfunn(Beskrivelse av hovedområdet)
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne




samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
2
ÅRSPLAN I SPANSK 2013 - 2014
UKE
35-38
TEMA
 ¿Cómo es tu
chico o chica
ideal?
 Una carta de
amor
39- 42
41
 La vida sana
 Mi deporte
favorito
 Cuba y los
deportes
48-50
MÅL
Elevene skal kunne:






Beskrive én person
Fortelle og beskrive
Fortell om din egen stil
og smak
Snakke om en person,
still og smak
Snakke om sport og
forskjellige interesser
Regelrette og
uregelrette verb
HØSTFERIE
HØSTFERIE
Prosjekt
Prosjekt i grupper
Un club famoso
Una persona famosa
43
44-47
10. KLASSE
Música y Bailes latinos
Grammy latino
Viva la salsa
Enrique Iglesias
Me duele la Nariz
En la Farmacia



51
Heftet : ekstra
oppgaver
Amigos 2
Amigos 2
Hefte: ekstra
oppgaver
HØSTFERIE
Snakke om musikk og
noen skjente artister
Kulturkunnskap
Hefte (repetisjon)
Nevne noen
kroppsdeler
Fortelle om noen er syk
Bestille på et apotek
Hefte: ekstra
oppgaver (repetisjon)
Amigos 2.
Fortelle om juletradisjoner i
flere land
Amigos 2.
Amigos 2
Vi lager julekaker 
Navidad
2014
1-4
Un Crimen
Mi hermano ha
desaparecido



Beskrive en person
Fortell hvor én har vært
Fortelle hva én har
gjort
Amigos 2 S
Heftet om El crimen
3
5-9
En el teléfono
La semana


Fortelle hva én har
gjort
Fortelle hvor én har
vært
8
Vinterfeire
Vinterfeire
La experimentación de
animales
Mi ordenador no
funciona
Quieres saber el futuro?


Perú
Madrid
El Museo de la Reina
Sofía
El Rastro


16
Påskeferie
17-20
Argentina
Dinosaurios en la
Patagonia
El crimen en el tren
21-23
Una chica de dos países
23-24
Repetisjon
10-12
13-15
Amigos 2.


Vinterfeire
Beskrive sine meninger
og frustrasjoner.
Diskutere hva er riktig
og gal.
Snakke om framtiden
Hefte(repetisjon)
Amigos 2
Amigos 2

Fakta om et land
Fortelle og beskrive et
maleri
Kjøpe noe

Påskeferie
Påskeferie
 Fakta om et land
 Snakk om fortiden
Miniprosjekt “ Este es mi
dinosaurio”


Fakta om et land
Fortelle om en reise
Alle verbformer
Øver til eksamen
OJO: På grunn av tentamener alle datoene og temaene kan forandres.
Amigos 2 S. 18-21
Ekstra oppgaver
Amigos 2 s- 60-65
Ekstra oppgaver
4
Vurderingsplan 2013-2014
10. klasse
Grunnlagsdokumenter:
Læreplanen i faget (lagt ut i it’s learning) Vurderingsforskriften i Opplæringslova § 4.
”Nasjonale kjennetegn for måloppnåelse i fremmedspråk nivå 1.”
Vurderingstype
Kompetansemål
Presiseringer
Vurdering av
Kommunikasjon og
kulturkunnskap
Vurderinger med karakter.
skriftlig
arbeid
Skriftlige prøver til hvert kapitel.
Prosjekter.
Vurderingskriterier: Se utdelt oversikt ”Nasjonale
kjennetegn for måloppnåelse i fremmedspråk nivå 1 ”.
Udir.no
Vurdering uten karakter
Diktat, gloseprøver, lekser, små tekster, enkelte
innleveringer.
Selvevaluering
Frekvens: etter hvert tema
Vurdering uten karakter.
Vurdering
gjennom
muntlig
kompetanse
Vurdering med karakter
Kommunikasjon
Muntlige prøver
(uttale, språkbruk og
kommunikasjons
strategier)
Spontan samtaler
Muntlig aktivitet i timene
Siste muntlig prøve (heldags prøven) vil i samsvar med
forskrift telle mest fordi det er elvenes sluttkompetanse
som skal vurderes.
Vurdering uten karakter
Eleven må delta i samtaler med medelever og faglærer,
dels forberedte, dels spontane, der de muntlige
ferdigheter blir vurdert.
5
Vurderingskriterier:
Her vurderes uttale, forståelse av muntlig språk,
deltakelse i spontane samtalesituasjoner, presentasjoner
av ulike emner og ferdigheter i bruk av ulike språklige
strukturer.
Ved eventuelt
manglende
grunnlag
Hvis faglærer finner det nødvendig, vil faglærer pålegge
eleven å møte til en utvidet vurdering, skriftlig eller
muntlig, der alle kompetansemål som er gjennomgått,
kan bli prøvd.
6

Similar documents