Til elevene på Vg1 idrett - Frederik II videregående skole

Transcription

Til elevene på Vg1 idrett - Frederik II videregående skole
Fredrikstad, 25.juli 2012
Til elevene på Vg1 idrett
Skolestart
Vi har fått melding fra inntakskontoret om at du er tatt inn på Vg1 ved vår skole. Vi ønsker deg
med dette velkommen til Frederik II videregående skole. Elevene på Vg1 møter
mandag 22. august kl 08.15
i kroppsøvingssalen på avdeling Frydenberg, Veumveien 18. Den første skoledagen vil vare til kl
15.20.
2. fremmedspråk
Da du søkte deg inn på videregående skole via VIGO, foretok du også et valg av 2. fremmedspråk. Hvis du fortsetter med det samme språket som du hadde på ungdomsskolen, blir du
plassert i en nivå 2 gruppe. Hvis du har valgt et nytt språk må du starte på nivå 1. De som bare
har hatt engelsk som fremmedspråk på ungdomsskolen, må starte på nivå 1 og ha 2. fremmedspråk gjennom alle tre årene på Frederik II vgs.
Valg av matematikkvariant
Les gjennom vedlagte skriv sammen med foreldre/foresatte og send valg av matematikkurs på
mail til [email protected] innen 3.8.12 kl 20.00. Se også video på skolens hjemmeside:
http://frederikii.vgs.no.
Utlån av lærebøker og bærbare PC’er
I løpet av de første dagene får dere utlevert de lærebøkene dere trenger. I tillegg vil alle elevene
få låne hver sin bærbare PC.
Til foreldre:
Det vil bli foreldremøter i løpet av den første skoleuka på en av følgende datoer: Mandag 20.8,
tirsdag 21.8 og onsdag 22.8. Invitasjon vil bli sendt ut pr brev. Hold av dagene!
Klasselistene blir lagt ut fredag 17.8 etter kl 12.00 på skolens hjemmeside.
Med hilsen
Jens Nicolaisen
rektor
Frederik II videregående skole
Postadresse: Postboks 523 - 1612 Fredrikstad
Kontoradresse: Merkurveien 2/Veumveien 18 - Fredrikstad
Telefon: 69 36 64 00, telefaks: 69 36 64 01
NYSGJERRIGHET – MESTRING – TILHØRIGHET - VISJON
Til elever i Vg1 og deres foresatte:
MATEMATIKK 1P ELLER 1T?
Informasjon om matematikkfaget ved Frederik II vgs på Studiespesialisering og Idrett
Denne informasjonen sendes til deg fordi du skal velge mellom matematikk-fagene 1P og 1T.
Du kan også finne en film med utfyllende informasjon på vår hjemmeside: www.frederikii.vgs.no
under Nyheter - Matematikkvalg Vg1.
Vg1 og Vg2
Alle elevene må ha ett matematikk-fag i Vg1 og ett i Vg2. Minstekravet er 4t per uke i Vg1(1T
eller 1P) og 2,5t per uke i Vg2 (2P).
Det er også mulig å velge et fag med flere timer på Vg2 i stedet for 2P. Disse fagene tilhører
realfaglig matematikk, R1 eller samfunnsfaglig matematikk, S1. For å ta R1 må du ha valgt 1T
på Vg1. Dersom du velger S1 er det mulig å ha enten 1P eller 1T i på Vg1, men vi anbefaler på
det sterkeste1T. Disse valgene for Vg2 bør man allerede ha tenkt over før man velger matematikk
i Vg1.
Vg3
Det er ikke obligatorisk med matematikk på Vg3, men du kan velge matematikk som
programfag. R2 bygger på R1. S2 bygger på S1. Alle matematikkfagene gir generell
studiekompetanse. Noen studier krever imidlertid spesiell studiekompetanse. Du kan lese mer
om dette i Forskrift om opptak til høyere studier (se skolens hjemmeside – Elevtjenester –
Karriereveiledning). Har du spørsmål vedrørende dette – ta kontakt med karriererådgiverne på
Frederik II.
Noen eksempler der fordyping i matematikk kreves:
A: De som vil studere til å bli sivilingeniør på NTNU: 1T + R1 + R2.
B: De som vil studere enkelte helse- og veterinærfag: R1 eller S1+S2.
Innhold
1T
I matematikk 1T står T for ”teoretisk”. Dette faget har mange nye, spennende emner som bygger
videre på innholdet i læreplanene fra ungdomsskolen. Tempoet er høyt i form av hyppige
introduksjoner av nye temaer: Ligninger, ulikheter, algebra, funksjoner, trigonometri,
sannsynlighet og derivasjon. Faget har en mer teoretisk vinkling enn 1P-faget. Du vil lære
matematikk som er nyttige i andre fag – for eksempel fysikk og kjemi som du kan velge i Vg2.
1P
I matematikk 1P står P for ”praktisk”. Dette faget har mange emner som det er lett å se nytten av
i det daglige liv: Areal, volum, prosentregning, økonomi som sparing, lån, skatt og renter. I tillegg
har også 1P læreplanmål som omhandler funksjonslære og sannsynlighet.
NYSGJERRIGHET – MESTRING – TILHØRIGHET - VISJON
Hva passer for deg?
1T er faget for deg som synes matematikk er morsomt og gjerne vil lære mer av dette spennende
språket som matematikk faktisk er. Du synes det er morsomt å regne oppgaver og liker å gå løs
på nye matematiske utfordringer. Det du lærte på ungdomsskolen husker du, slik at du er klar
for ny kunnskap. 1T er, som nevnt, et krav for å kunne velge R1 matematikk på Vg2.
1P (+2P) er det minimum man må på studiespesialisering og idrett. Dette er faget for deg som
ikke er spesielt interessert i matematikk. Det er roligere framdrift her enn i 1T og man bruker
noe tid på å repetere en del av det du burde lært på ungdomskolen
Prosedyrer på Frederik II.
Vi regner med at det finnes elever i hver klasse som har bestemt seg for å velge 1P. Disse elevene
vil vi samle i egne matematikkgrupper fra skolestart, og de begynner med 1P-faget umiddelbart.
Resten av elevene, både de som er sikre på at de skal velge 1T og de som er usikre på hva de
skal velge, får prøve seg på 1T fra skolestart. Vi kommer til å avholde en kartleggingsprøve
3.september og en matematikkprøve 17.september. Disse prøvene håper vi skal hjelpe deg som
er usikker til å ta et endelig valg før høstferien. Nye grupper blir da opprettet på bakgrunn av de
endelige valgene, og det vil ikke være mulig å foreta bytter etter dette.
I slutten av mai eller begynnelsen av juni 2013 er det mulig å bli trukket ut til skriftlig eller
muntlig eksamen i matematikk 1P eller 1T.
Vi ønsker derfor at du allerede nå tar stilling til hvilken kategori (A,B eller C) du tilhører og sender
dette valget på mail til [email protected] innen 3.august 2012.
Mailen må inneholde:
1. Fullt navn
2. Matematikkvalg
A. Jeg er sikker på P.
B. Jeg er sikker på T.
C. Jeg er usikker og begynner i 1T. Jeg kan bytte til P før høstferien.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på noe.
Fredrikstad Juni 2012
Mona Methi Landstad
Fagleder realfag