Søknadsfrist 1.mars

Transcription

Søknadsfrist 1.mars
Søknadsfrist 1.mars
Sjøgata 28 - 9300 Finnsnes - Tel. 77 85 29 31 - E-post: [email protected] - www.nordborg.no
Navn
Fødselsnummer (6 siffer)
Gate
Tlf
Postnummer og sted
Mob.tlf
E-post
Foreldre/foresattes navn og adresse
Foresattes tlf.nr
Kommune
Fylke
Jeg søker følgende programområder
Prioritet
Sett kryss:
Ja
Service og samferdsel Vg1
Har Nordborg som førstevalg
Salg, service og sikkerhet Vg2
Ønsker mer informasjon om internatet
Helse-og oppvekstfag Vg1
Ønsker internatplass
Nei
Barne-og ungdomsarbeiderfaget Vg2
Helsearbeiderfaget Vg2
Skolegang etter grunnskolen (kopi av karakterer må legges ved.)
Antall
mndr.
Allmennfaglig påbygning Vg3
Alle søkere må legge ved kopi av 1.terminkarakterer fra 10.klasse/ Vg1/ Vg2 eller avgangsvitnemål. Søker du på Vg1, må du i tillegg legge
ved karakterer for fag avsluttet i 8. og/eller 9.klasse. Husk å ettersende kopi av vitnemål når dette foreligger. Alle kopier skal være attesterte.
NB! Søknaden sendes direkte til skole! Dette søknadsskjemaet gjelder for søkere som ikke har tilgang til å søke via www.vigo.no.
Dato
Underskrift elev
Underskrift foresatt hvis elev
er under 18 år