skoletidsplan - Lambertseter videregående skole

Transcription

skoletidsplan - Lambertseter videregående skole
SKOLETIDSPLAN
Skoleåret 2014-15
Lambertseter videregående skole
AUGUST
Ferie og fridager
Foreldremøter, eksamen, heldagsprøver,
ekskursjoner, diverse arrangementer, o.a.
Skolestart:
18. august
Foreldremøte Vg1: Torsdag 14.8, kl. 19.00
Kartleggingsprøver i Regning og lesing Vg1: Uke 34
Kartleggingsprøve i engelsk Vg1: Uke 35
Vg3 idrett fjelltur: Uke 35
Elevfotografering: Uke 37
Kanokurs 2ID: Uke 37 – ons-fre.
Inndeling i MAP og MAT: Uke 37
Norsk fordypning Vg3 uke 39
Triatlon Vg2 idrett 26.09
Høstferie:
Uke 40
f.o.m. 29.09.
t.o.m.3.10.
Dignity Day: 15.10
Foreldremøte Vg2 og Vg3 14.10 kl .18.30
VIP Vg1 : Uke 41 og 42
Frist for gjennomføring av elevsamtaler:31.10
SEPTEMBER
OKTOBER
Oppdatert 018.08.2014
NOVEMBER
Foreldremøte Vg1: 06.11 kl.18.30
Abelkonkurranse i matematikk: 7.nov
Elevundersøkelsen uke 45
Evaluering av undervisningen uke 47 og 48
Offentliggjøring av trekk høsteksamen: 14.11
Eksamensperiode: 18.11 – 4.12
Heldagsprøve i norsk sidemål : 25 november
Forskningscamp: uke 47
DESEMBER
Juleferie:
f.o.m. 22. Desember
Årsmøte elevråd: Uke 50
Juleavslutning for elevene 19.12
JANUAR
Juleferie:
Første skoledag
5. januar
FEBRUAR
Vinterferie:
Uke 8
f.o.m. 16.februar
t.o.m. 22. februar
Start 2. termin: 16.1
Messe i spektrum Vg 3 og Vg2: 13.01 etter 2.time
Skoledag med smakebiter(programfag) Vg1: 13.01
Karaktermøter 14.01 16.00 – 20.00
Åpen skole: 20.1 og 21.1 15.00 – 20.30
Utdel. karakterer: 19.01
Foreldremøte alle trinn 11.02 kl.18.30
MARS
Påskeferie:
f.o.m. 30.mars
t.o.m. 6.. april
APRIL
Åpen dag UiO, HiO , BI, UMB for Vg3: 12.03. Vg 3
hele dagen
Internasjonal dag/OD-dag:
Vinterkurs 2IDA: Uke 10
Vinterkurs 2IDB: Uke 11
Politiet gir info om russetid vg3:
Frist for gjennomføring av elevsamtaler: 27.03
Heldagsprøver: 14.-23.04
Heldagsprøve i engelsk Vg 1: 15.04.
Heldagsprøve i norsk Vg2 og Vg3: 16.04
Heldagsprøve i matematikk 2P og S1: 23.04
Osloprøve i lesing Vg1: 16, 17 og 20.04
Skoletidsplan for
elever 2014-2015
SKOLETIDSPLAN
Skoleåret 2014-15
Lambertseter videregående skole
Ferie og fridager
MAI
Fri fredag 1.mai
Fri fredag 15. mai
Fri 2. pinsedag 25.
mai
JUNI
Sum skoledager: 190
Oppdatert 018.08.2014
Foreldremøter, eksamen, heldagsprøver,
ekskursjoner, diverse arrangementer, o.a.
Osloprøve i matematikk 9, 10 og 13. april
Orient.møte for foreldrene til avg.elevene: 28.04
Eksamensinfo Vg3: 29.04
Friluftslivtur: 23-27.04
BIO1-ekskursjon 27-29.04
Utsatt prøve: 29.04
Info om eksamen og Vg2: 6.05
Offentliggjøring av trekk: 13. mai
Vg1 idrett Sykkeltur:
Eksamen: 19.mai – 3.juni
Friluftsliv tur:
Avslutning for VG3: 16.06 kl. 19.00
Siste skoledag 19. juni
Skolestart skoleåret 2015-16 er mandag 17. august 2015
Skoletidsplan for
elever 2014-2015