10 timer norsk 3 timer naturfag 5 timer praktisk matematikk 5 timer

Transcription

10 timer norsk 3 timer naturfag 5 timer praktisk matematikk 5 timer
Beskrivelse av programfagene på Vg3 Påbygging til
generell studiekompetanse
Programfag
Programfagene er de samme som tilbys studiespesialiserende utdanningsprogram. På Rosthaug videregående skole kan du velge ett av følgende programfag: internasjonal engelsk, kjemi, biologi, sosiologi
og sosialkunnskap.
Matematikk
Erfaringsmessig opplever mange matematikk som krevende. På Vg1 yrkesfag er det 3 timer matematikk
i uka. I påbyggingsåret fortsetter du med 5 timer matematikk hver uke, for til sammen å dekke kravet på
totalt 8 timer i løpet av videregående. I tillegg til standpunktkarakteren fra vg1 får du en ny standpunktkarakter etter vg3, og du kan trekkes ut til en ny skriftlig eller muntlig eksamen.
Ved Rosthaug tilbyr vi påbyggelevene et intensivt oppfriskningskurs i matematikk. Dette foregår på ettermiddagstid den første uka i skoleåret. Dette kan gjøre overgangen fra yrkesfag til studieforberedende
lettere, og tiltaket har vist seg å være svært populært blant elevene.
Norsk
Norskfaget bygger på yrkesfaglig norsk fra Vg1 og Vg2. For å møte kravet til studiekompetanse er det
10 uketimer i norsk på Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.
I norskfaget lærer elevene blant annet hvordan språket i Norge har utviklet seg, de lærer om kommunikasjon i teori og praksis, å analysere ulike tekster, å skrive tekster i ulike sjangre og å forstå tekster ut
fra en historisk sammenheng. Elevene skal også lese og reflektere over et stort og variert utvalg av eldre
og nyere tekster i ulike sjangere og fra ulike medier. En viktig del av faget er å forberede seg på å skrive
akademiske oppgaver, noe som blir nyttig når man begynner å studere ved høgskole eller universitet.
Tolking av oppgavetekst, strategi, struktur og kildehenvisning er noen viktige stikkord i forhold til slike
oppgaver.
Elevene får tre standpunktkarakterer i norsk etter påbyggingsåret; en i muntlig norsk, en i skriftlig hovedmål, og en karakter i sidemål. Alle elever skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål etter Vg3.
Elevene kan også bli trukket ut til eksamen i skriftlig sidemål og/eller muntlig.