orientering til Vg1-elevene - Blindern videregående skole

Transcription

orientering til Vg1-elevene - Blindern videregående skole
Fagvalg 2015
Til elever i 1. klasse
Valg av programområde og programfag
Dette er en kort orientering om fellesfag,
programområder og programfag i den
videregående skolen, studieforberedende
utdanningsprogram.
Fremtidsplan:
1.
2.
3.
I november/desember informerer rådgiver deg om
programområder og hvilke programfag du kan velge neste år.
Individuelle veiledningssamtaler etter avtale.
I januar arrangeres en "fagmesse". Alle programfagene vil bli
presentert, og du kan bli bedre kjent med programfagene.
Faglærer og elever er på plass for å besvare dine
spørsmål. 
Til elever i 1. klasse
Valg av programområde og programfag
3. I januar/februar skal du velge tre programfag.
To av programfagene MÅ være innen samme
programområde. Velger du matematikk som
programfag (R1 eller S1) må du velge
tilsammen 4 programfag på Vg2.
4. Les denne informasjonen nøye og diskuter
valget med dine foresatte. Tenk nøye
gjennom fagvalget ditt. Mer informasjon
finner du også på Vibli.no
5. Er du usikker på noe angående valget kan du
kontakte rådgiver, faglærer eller studieleder.
Fellesfag
Fellesfag er obligatoriske timer. Disse fagene må alle ha.
Tallene angir antall timer per uke.
Fag
Vg1
Vg2
Vg3
Total
Norsk
4
4
6
14
Engelsk
5
0
0
5
Samfunnsfag
3
0
0
3
Matematikk*
5
3*
0
8 (5*)
Naturfag
5
0
0
5
Geografi
2
0
0
2
Kroppsøving
2
2
2
6
Fremmedspråk* 4
4
0 (5*)
8 (13*)
Historie
0
2
4
6
Religion/Etikk
0
0
3
3
Sum fellesfag
30
15 (12*)
15
60(57*)
Forklaring til tall med stjerne i tabellen
Matematikk Vg2, 3 timer pr uke (2P)
 Hvis du velger matematikk programfag (S1 eller R1)
skal du ikke ha 3-timers matematikk fellesfag. Men
du må da velge 4 programfag der matematikk er ett
av dem.
 Velger du 2P matematikk i Vg2 må du velge 3
programfag.
Forklaring til tall med stjerne i tabellen
2. fremmedspråk
 Hvis du ikke har hatt 2.fremmedspråk på
ungdomsskolen MÅ du ha 2.fremmedspråk også i Vg3.
 Timeantall for faget er 4t (vg1), 4t(Vg2), 5t(Vg3)
 NB! Konsekvens for valg av programfag: du kan bare
velge 2 programfag i Vg3.
Morsmålseksamen.
 Har du hatt et annet morsmål enn norsk kan du ta
eksamen i dette språket som privatist på nivå II, og
dermed dekke kravet om fremmedspråk under fellesfag.
(Ta kontakt med rådgiver)
Timeantall for felles- og
programfag
 Vg1 30t fellesfag
 Vg2 15t(12*) fellesfag,15t(20*) programfag
NB! *gjelder matematikk
 Vg3 15t (20*) fellesfag, 15 (10*) programfag
NB! * gjelder 2.fremmedspråk
Programområder
studiespesialisering
Realfag
Skolen tilbyr
også fag fra
programområdet
"Drama"
Språk,
samfunnsfag
og økonomi
Programfag i programområdet
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Programfagsenhet
vg2
Programfagsenhet vg3
Samfunnsfaglig engelsk
Engelsk
Internasjonal engelsk
Kommunikasjon og
kultur
Kommunikasjon og
kultur 1
Kommunikasjon og
kultur 2
Rettslære
Rettslære 1
Rettslære 2*
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2
Engelskspråklig
litteratur og kultur
Programfag i programområdet
Språk, samfunnsfag og økonomi
Programfag
Politikk, individ og
samfunn
Programfagsenhet
vg2
Sosiologi og
sosialantropologi
Programfagsenhet vg3
Politikk og
menneskerettigheter*
Samfunnsgeografi*
Psykologi
Psykologi 1
Psykologi 2*
Medie- og
informasjonskunnskap
Medie- og
informasjonskunnskap 1
Medie- og
informasjonskunnskap 2
Historie og filosofi
Historie og filosofi 1
Historie og filosofi 2
Programfag i programområdet
Realfag
Programfag
Programfagsenhet vg2
Programfagsenhet vg3
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk S1
Matematikk S2
Biologi
Biologi 1
Biologi 2*
Kjemi
Kjemi 1
Kjemi 2
Fysikk
Fysikk 1
Fysikk 2
Teknologi og
forskningslære
Teknologi og
forskningslære 1
Informasjonsteknologi
Informasjonsteknologi 1
Matematikk
Informasjonsteknologi 2*
NB! De fleste programfagene på Vg3 bygger på programfaget fra vg2.
Unntakene er merket med *
Sammendrag
 Du skal snart velge tre eller fire programfag.
 For at du skal kunne oppfylle kravene til generell
studiekompetanse, må du ha to programfag over to
år slik at du får fordypning. (Vg2 og Vg3).
 Disse to programfagene må være innenfor samme
programområde(enten programområdet Språk,
samfunnsfag og økonomi eller Realfag).
 Språk på nivå III innfrir krav til fordypning i et fag
innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi.
Sammendrag
Du må velge:
1.
Programområde
2.
Matematikk(2P/S1/R1)
3.
Minst 2 programfag fra valgt
programområde
4.
1(2) programfag til, fritt valg
Elev med programområde
Språk, samfunnsfag og økonomi
Eks.1
Fag på vg2
Fag på vg3
Rettslære 1
Rettslære 2
Samfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2
Matematikk S1
Matematikk S2
Internasjonal engelsk
Elev med programområde
Språk, samfunnsfag og økonomi
Eks.2
Fag på vg2
Fag på vg3
Rettslære 1
Rettslære 2
Sosiologi og sosialantropologi
Samfunnsgeografi
Matematikk S1
2.fremmedspråk
Internasjonal engelsk
NB! Eleven må ha 2. fremmedspråk nivå II i Vg3, og må derfor
fortsette med de to programfagene fra programområdet sitt
(språk, samfunnsfag, økonomi)
Konsekvens: eleven kan ikke fortsette med matematikk S2!
Elev med programområde Språk,
samfunnsfag og økonomi
Eks.3
Fag på vg2
Fag på vg3
Rettslære 1
Spansk III
Samfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2
Matematikk S1
Psykologi 2
Internasjonal engelsk
NB! Fremmedspråk nivå III teller som en fordypning innen
programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.
Elev med programområde Realfag
Eks.1
Fag på vg2
Fag på vg3
Kjemi 1
Kjemi 2
Biologi 1
Biologi 2
Matematikk S1
Matematikk S2
Internasjonal engelsk
Elev med programområde Realfag
Eks.2
Fag på vg2
Fag på vg3
Kjemi 1
Kjemi 2
Biologi 1
Rettslære 2
Matematikk S1
Matematikk S2
Internasjonal engelsk
Du er ikke garantert at du kan få
oppfylt ditt fagønske
 Endelig fagtilbud er avhengig av ditt valg.
 Du veiledes i fagvalget fram til skolestart.
 Viktig at også DU tar kontakt med rådgiver, faglærer
eller studieleder !
 Les om de enkelte fag i fagvalgheftet på fronter/ vår
hjemmeside eller på vilbli.no
Ekstrapoeng ved søkning til videre studier.
Innenfor førstegangsvitnemål
( max. 4 poeng )
Fag
Poeng
R1, S1, Kjemi 1, Biologi 1, Fysikk 1,
Informasjonsteknologi 1 (Vg2)
O,5 poeng pr fag
S2, Kjemi 2, Biologi 2 (Vg3)
0,5 poeng pr fag
R2, Fysikk 2 (Vg3)
1 poeng pr fag
Fremmedspråk nivå I eller II som
programfag
0,5 pr fag
Fremmedspråk nivå III
1 poeng
NB! Maksimum 4 poeng
Tilleggspoeng
 Alderspoeng: Det gis 2 poeng pr år, maks 8 poeng til og
med fylte 23 år.
 Kjønnspoeng: Til enkelte studier gis det kjønnspoeng.
 Opptaksprøver: Til enkelte studier gis det poeng for
opptaksprøver
 Praksispoeng: Det kan gis poeng for praksis til
journalistutdanning.
 Utdannings-, militær- og folkehøyskolepoeng: Det gis
tilleggspoeng for høyere utdanning, folkehøyskole eller
militær-/siviltjeneste.
Godkjent vitnemål




Nok årstimer over 3år: minimum 2523 timer.
Fullført og bestått alle fag med karakter 2 eller bedre.
Har gjennomført alle de obligatoriske fagene.
Har gjennomført minst 5 eksamener.
- 1 eksamen i Vg2, skriftlig eller muntlig.
- 4 eksamener i Vg3, som regel 3 skriftlige og en muntlig.
 Har nok programfag.
 Har fordypning i minst 2 programfag i samme
programområde.
 Har samme programområde i Vg2 og Vg3.
Førstegangsvitnemål
(§3-43 i forskrift til Opplæringsloven)
 Har fullført og bestått Vgs. innen normert tid – 3 år
(kan
utvides til maks 5 år etter bestemte regler du finner i opplæringsloven)
 Har oppfylt kravene til generell studiekompetanse
 Førstegangsvitnemålet gjelder til og med det året du
fyller 21 år.
 Hva betyr det å søke med førstegangsvitnemål?
 Kvoten er på 50% av studieplassene. Det er lavere snitt i kvoten for
førstegangsvitnemål ! Søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer
samtidig også i ordinær kvote.
 Hva betyr det å søke med ordinærvitnemål?
 Alle forbedringer av karakterer er medregnet, samt alle tilleggspoeng fra
høyere utdanning, militærtjeneste, alderspoeng…
Beregning av poeng
 Poengberegning i kvoten med førstegangsvitnemål:
 Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10)
+ Realfagspoeng/Språkpoeng
+ Kjønnspoeng (noen studier har det)
+ Poeng for opptaksprøver (noen studier har det)
= Skolepoeng
(Forbedringer av fag som er foretatt innen 3 år Vgs., blir regnet med i
førstegangsvitnemålskvoten)
 Poengberegning i ordinærkvoten:
Skolepoeng
+ Alderspoeng
+ Tilleggspoeng
= Konkurransepoeng
Hva skal jeg velge?
 Ta deg god tid før valget. Informer deg godt!
 Velg de fagene du liker. Alle fag krever innsats og
arbeid, da er det viktig å velge fag du liker å jobbe
med!
 Noen studier har spesielle opptakskrav innen realfag i
tillegg til generell studiekompetanse:
 Dette er enkelte helse og veterinærfag, informatikk,
realfag, natur -og miljøfag, arkitektur og teknologiske
fag og enkelte økonomiske og administrative fag. Eks.
 Medisin(R1 eller S1+S2, Fysikk 1, Kjemi 1+2)
 Arkitekt NTNU(R1+ R2, Fysikk 1)
 Siviløkonomi ( R1 eller S1+S2)
De aller fleste utdanninger i Norge krever kun
”Generell studiekompetanse”
Lykke til med valget
Lykke til med valget 
Du kan lese mer : www.samordnaopptak.no
www.vilbli.no , http://www.unginfo.no