Presentasjon faginfo 2016-2017

Transcription

Presentasjon faginfo 2016-2017
VALG AV PROGRAMFAG
2016-2017
1
KARRIEREVEILEDNING
Fagvalg
• Info rådgiver Vg1
• Faginfo
• Fagtorg
(kun en skoletime pr. klasse)
• Orienteringsmøte m/foresatte
• Orientering om blokkvalg.no
• Frist fagvalg
November 2015
Torsdag 3. desember 1.-4. time
Onsdag 9. desember 5.-7. time
Tirsdag 26. januar kl. 17.30
Januar 2016
Fredag 29. januar 2016
Godkjent vitnemål STUDIESPESIALISERING
Vg 1
Vg 2
Fellesfag
12 t
+ 2P (3 t)/
Vg 3
Fellesfag
15 t
S1/ R1 (5 t)
Fellesfag
30 t
2 programfag
2 programfag i eige
programområde
10 t
1 programfag i eige eller
anna studieførebuande
programområde
5t
i eige
programområde som byggjer
på faga i Vg 2
10 t
1 programfag i eige eller
anna studieførebuande
programområde
5t
Godkjent vitnemål –
STUDIESPESIALISERING forskerlinje
Vg 1
Vg 2
Vg 3
Fellesfag
12 t
Fellesfag
31 t
Programfag
2t
+ 2P (3 t)/
Fellesfag
S1/ R1 (5 t)
15 t
2 programfag i eige
programområde
10 t
1 programfag i eige eller
anna studieførebuande
programområde
5t
1 programfag i eige
programområde
2t
1 programfag i eige
programområde 3 t
2 programfag
i eige
programområde som byggjer
på faga i Vg 2
10 t
1 programfag i eige eller
anna studieførebuande
programområde
5t
Godkjent vitnemål –
STUDIESPESIALISERING med toppidrett
Vg 1
Vg 2
Vg 3
Vg 4
Fellesfag
Fellesfag
Fellesfag
15 t
Fellesfag
23 t
+ 2P (3t)/
10 t
S1/R1 (5t)
9
2 programfag i eige
programområde som
bygger på faga i Vg 3
10 t
Felles programfag
Felles programfag
Toppidrett 1
Toppidrett 1
2t
3t
2 eller 3
programfag.
To av programfaga må
vere innanfor eige
programområde
10 t
1 (eller 0) programfag i
eige eller anna
studieførebuande
programområde
5t
(Avhengig av fag tatt på Vg 3)
Godkjent vitnemål –
STUDIESPESIALISERING med
formgiving/KDA
Vg 1
Fellesfag
25 t
Vg 2
Fellesfag
17 t
+ 2P (3t)/
S1/R1 (5t)
Felles programfag frå
eige programområde
Felles programfag frå eige
programområde
10 t
10 t
1 programfag frå eige eller
anna studieførebuande
programområde
5t
Vg 3
Fellesfag
15t
Felles programfag frå
eige programområde
10 t
2 programfag i eige
og/eller anna
studieførebuande
programområde
10 t
Programfag
Vg 3
Vg 2
REA3001
Biologi 1
REA3002
Biologi 2
REA3004
Fysikk 1
REA3005
Fysikk 2
REA3011
Kjemi 1
REA3012
Kjemi 2
REA3014
Informasjonsteknologi 1
REA3015
Informasjonsteknologi 2
REA3022
Matematikk R1
REA3024
Matematikk R2
REA3026
Matematikk S1
REA3028
Matematikk S2
SAM3006
Markedsføring og ledelse 2
SAM3009
Medie- og informasjonskunnskap 2
SAM3016
Sosialkunnskap
SAM3020
Politikk og menneskerettigheter
SAM3023
Rettslære 2
SAM3026
Samfunnsøkonomi 2
SAM3035
Økonomi og ledelse
SPR3010
Samfunnsfaglig engelsk
SPR3012
Engelskspråklig litteratur og kultur
PSP5017
Fransk 3
PSP5053
Spansk 3
PSP5071
Tysk 3
SAM3005 Markedsføring og ledelse 1
SAM3008 Medie- og inf.kunnsk. 1
SAM3019 Sosiologi og sosialantropologi
SAM3022 Rettslære 1
SAM3025 Samfunnsøkonomi 1
SAM3033 Økonomistyring
SPR3008
Internasjonal engelsk
IDR3004
Breddeidrett 1
Valg av programfag
VALG AV PROGRAMOMRÅDE
Aktuelle nettsider
• www.vilbli.no
• www.utdanning.no
• www.samordnaopptak.no
• www.velgriktig.no
• www.studievalg.no