fagvalget: vg3 2016-17 - Ullern videregående skole

Transcription

fagvalget: vg3 2016-17 - Ullern videregående skole
VALG
AV PROGRAMFAG
FAGVALG
TIL VG3
SKOLEÅRET
2016-2017
FOR VG3-ÅRET
Ullern vgs
Valg skjer torsdag 17.12.15
 I kontaktlærertida  www.blokkvalg.no
 Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer
 Dersom behov for rådgivning? Meld deg på en
veiledningstime. Se listene som henger på kontordøren
til rådgiver Cathrine Huglen. Ikke vent til siste dag!
Ullern vgs
Krav til vitnemål
 Vg3: 15 timer fellesfag og 15 timer programfag i uka
 Dvs. 3 programfag på Vg3
 Husk hovedregel om to programfag over to år
innenfor ett programområde (enten programområde «Realfag»
eller «Språk, samfunnsfag og økonomi»)
 Sjekk www.samordnaopptak.no for opptakskrav til studier i
Norge (generelle studiekompetanse og spesiell
studiekompetanse)
Ullern vgs
•
•
•
•
Du hadde fire valgfrie programfag på Vg2
På Vg3 skal du bare ha tre valgfrie programfag
To valgfrie programfag må gå over to år (Vg2+Vg3)
Det tredje programfaget kan være et du fortsetter med fra Vg2, men det kan også være et nytt (se
programfag markert med stjerne i blokkskjema)
Ullern vgs
Eksempel
Vg2
Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3
S1
S2
Kjemi 1
Kjemi 2
Fysikk 1
Rettslære 2
Internasjonal engelsk
Fordypning i Realfag
Eksempel
Vg2
Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3
S1
S2
Psykologi 1
Psykologi 2
Sosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap
Historie og filosofi 1
Fordypning i Språk,
samfunnsfag og økonomi
Eksempel
Vg2
Vg3 Du hadde fire programfag på Vg2 og skal kun ha tre programfag på Vg3
R1
R2
Fysikk 1
Engelsk litteratur og kultur
Internasjonal engelsk
Historie og filosofi 2
Historie og filosofi 1
Fordypning i Språk,
samfunnsfag og økonomi
Mulighet for å «skifte ut» fag
 Kan jeg begynne med noen av programfagene på Vg3 uten å ha
hatt faget på Vg2?
 Ja, så lenge du fyller kravet til faglig fordypning (følger opp minimum
2 av programfagene innenfor samme programområde fra Vg2), så kan
man velge ett av disse 3 av programfagene vi tilbyr:
 Biologi 2
 Psykologi 2
 Rettslære 2
 Politikk og menneskerettigheter
 Sosialkunnskap
Ullern vgs
Blokkskjemaet
Du skal velge tre fag. husk at du må ha to fag over to år innenfor samme
programområde, enten realfag (med sort) eller språk, samfunnsfag og økonomi
(grønn skrift).
BLOKK 1
BLOKK 2
BLOKK 3
BLOKK 4
Matte R2
Fysikk 2
Kjemi 2
Matte S2
Psykologi 2*
Markedsføring og ledelse 2
Samfunnsøkonomi 2
Sosialkunnskap **
Rettslære 2*
Politikk og
menneskerettigheter **
Historie og filosofi 2
Engelsk litteratur og kultur
Samfunnsfaglig engelsk
Biologi 2*
** Kommer fra området "Politikk, individ og samfunn". Elever som hadde SOSAN på
Vg2 kan få en fordypning ved å velge "Sosialkunnskap" eller "Politikk og
menneskerettigheter". Mer informasjon neste side
BLOKK 5
Fremmedspråk I+II
Fremmedspråk III
Nytt programfag: Sosialkunnskap (i blokk 1)
Om faget:
 Sosialkunnskap fokuserer på samspillet mellom individ og
samfunn og tar opp viktige etiske dilemma. Sosialkunnskap har
fem hovedområder: Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder,
livsfasene, velferdsforskjeller, sosiale problemer og velferdsstat
og menneskerettigheter. Sjekk kompetansemålene her:
http://www.udir.no/kl06/SAM3016
 Eksamensform: Skriftlig
 "Sosialkunnskap" er ett av tre programfag (de to andre er "Sosiologi og
sosialantropologi" og "Politikk og menneskerettigheter") innen området
"Politikk, individ og samfunn".
 Velger du to av disse programfagene, så får du dokumentert én
fordypning.
Ventelister
 For oversøkte klasser, dvs. mer enn 31 elever, kan det
bli opprettet ventelister
 Aktuelle kriterier:
1.Karakter(er) og
2. Nødvendigheten av programfaget for å få dokumentert
fordypning (dvs. to programfag over to år innenfor samme
programfagområde)
Ullern vgs
Tilleggspoeng for
realfag/språkfag
 Maksimalt 4 poeng
 For Vg2
Realfag: 0,5 poeng ekstra for Matematikk (R1 og S1), Kjemi 1, Fysikk 1 og
Biologi 1
 For Vg3
Realfag:
› 0,5 poeng ekstra poeng for Matematikk S2, Kjemi 2, Biologi 2
› 1 poeng ekstra for Matematikk R2 og Fysikk 2
1 poeng for fremmedspråk nivå III
 NB: Ikke velg bare etter ekstrapoeng! Det viktigste er å ha interesse og anlegg for
fagene!
Ullern vgs
Fremmedspråk på Vg3
 Obligatorisk for de som ikke hadde fremmedspråk på
ungdomsskolen (I+II)
 Bruker 5 av 15 timer programfag til dette
 På vitnemålet kommer bare karakter fra Vg3
 De to andre programfagene må være frå Vg2 og være innenfor
same programfagsområde
 Nivå III teller som et programfag over to år
 Vær forberedt på at dette kan være byomfattende tilbud
(ettermiddagsundervisning to dager i uken)
 Vær obs på at du mister Vg2-karakter ved privatisteksamen
Ullern vgs
Hvilke fag er avsluttende på Vg2?
 3-4 programfag
 Språk (fransk, spansk, tysk)
 Matematikk 2P
 1 eksamen (skriftlig eller muntlig)
Ullern vgs
Hvilke fag er avsluttende på Vg3?






3 programfag
Norsk (3 karakterer)
Historie
Religion
Kroppsøving
4 eksamener (3 skriftlige og 1 muntlig)
Ullern vgs
Ulike inntakskvoter til høyere
utdanning
Førstegangs-vitnemålskvote
Karakterpoeng
(gjennomsnittskarakter x 10)
+ Realfagspoeng
Ordinær kvote
Skolepoeng
(Karakterpoengene inkluderer forbedringer og nye fag )
+ Språkpoeng
+ Tilleggspoeng for høyere utdanning/
førstegangstjeneste/folkehøgskole
+ Kjønnspoeng
+ Alderspoeng
+ Poeng for opptaksprøver
= Skolepoeng
Ullern vgs
= Konkurransepoeng
Regne ut skolepoeng
- eksempel:
Matematikk: R1+R2
1.5
Fysikk 1 + Fysikk 2
1.5
Kjemi 1 + Kjemi 2
1
Til sammen
4
Karaktersnitt: 4,5 x 10
45
+ realfagspoeng
4
Til sammen
49
Hvor kan jeg finne mer informasjon?
 www.utdanning.no (søkeportal for høyere utdanning, karriere og læring)
 www.ansa.no (utenlandsstudier)
 www.jobbfeber.no (beskrivelse av yrker og utdanninger)
 www.vilbli.no (beskrivelse av yrker og utdanninger)
 www.samordnaopptak.no (poenggrenser ved siste opptak og eventuelle krav til




programfag)
www.studentum.no (søkeportal med off. og private skoler)
www.mil.no (utdanningsmuligheter i Forsvaret)
www.folkehogskole.no (søkeportal for alle folkehøyskoler)
www.skoletest.no (interessetest som lenker deg opp til studietilbud på norske offentlige
høyskoler og universiteter. Brukernavn: ullernvgs og passord: kalle)
SKOLEBESØK! Følg med på SMS-varsler
Ullern vgs
Konkurranse inn på Vg3
 Inntak: Alle søker innen 1. mars
 Rådgiverne kommer rundt for å informere og hjelpe til med
dette fra tidlig i februar. Finn fram MinID-kodene til Vigo.no
 Flere med "Ullern-fordel" (fortrinnsrett)
 Alle Vg2-karakterene teller!
Ullern vgs
Privatisteksamen?
 Frist for oppmelding er mellom 15. januar og 1. februar 2016
 Se www.privatistweb.no for informasjon
 Og https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-






elevvurdering/privatisteksamen/nyttig-informasjon-om-eksamen/ for
regler
NB! Forbedringer av karakterer du gjør mens du går på videregående
kommer på førstegangsvitnemålet ditt.
Se når eksamen avholdes. Viktig at eksamensdatoen ikke kolliderer med
eksamensdager som skolen har satt.
Husk å betale samtidig som du registrerer fag, ellers er ikke
oppmeldingen gyldig.
Viktig med riktig kode (P/F)
Ikke for alle = Krever tid og energi!
Det er ikke lov å slutte i et programfag for deretter å ta et fag
som privatist. Alle privatistoppmelinger som gjelder annet enn
forbedringer av gamle karakterer må gjøres i avtale med
rådgiver/studieleder. Kontrakt må skrives mellom elev og skole
Ullern vgs