Plan for skoleåret 1996/97

Comments

Transcription

Plan for skoleåret 1996/97
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
side 1 av 9
elever 3PB
Kommentar/Plan lærer
Oversikten viser de planlagte store prøvene i løpet av skoleåret. I tillegg vil den enkelte faglærer ha en rekke mindre vurderinger i løpet av skoleåret.
Aktivitetsplanen blir oppdatert.
B-uke
UKE 1
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
Første skoledag etter jul
Første skoledag etter jul
A-uke
Man 11/1
UKE 2
Tirs 12/1
Ons 13/1
Tors 14/1
Siste skoledag 1. termin
3STH: Studietur til Plen 14 – 20 jan
Prøve BLOKK 2 – 4.økt
Siste skoledag 1. termin
Prøve BLOKK 2 – 4.økt
Man 18/1
Tirs 19/1
Prøve BLOKK 4 – 2. økt
Solidaritetsaksjon
Prøve BLOKK 4 – 2. økt
Ons 20/1
Tors 21/1
Fre 22/1
3IDA: Prøve i treningsledelse 2.+3. økt
SVGS-Yrkesmesse
Heldagsprøve norsk
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
Prøve BLOKK 6 - 3.økt
NB! Planene for 2.termin er foreløpige
Lærere: Frist for å føre karakterer 1. termin
Fre 15/1
B-uke
UKE 3
A-uke
UKE 4
25/1
26/1
27/1
28/1
29/1
Alle elever: Solidaritetsaksjon
Karaktermøter 1. termin
8:30 – 11:30 Karaktermøter SF
12:00 – 15:30 Karaktermøter YF
SVGS-Yrkesmesse
Heldagsprøve norsk
SVGS-Yrkesmesse: VG1 og VG3 SF og 3PB
Kl. 12:00 Elevene får karakterene for 1. termin i
skolearena
SVGS-Yrkesmesse: VG2 SF, IB(VG2 og VG3)
og alle på YF
Hei-uke
Oppmeldingsfrist våreksamen for privatister
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
B-uke
Man 1/2
Tirs
3PBA: Øktprøve norsk denne uke(1. bok
fordypningsemne)
9:30 – 11:30: Fakkelstafetten kommer til
skolen
9:30 – 11:30: Fakkelstafetten kommer til
skolen
2/2
Prøve BLOKK 1 – 3.økt
A-uke
Man 8/2
UKE 6
Tirs 9/2
Ons 10/2
Tors 11/2
Øktprøve norsk sidemål denne uke(ikke
tirsdag)
Prøve BLOKK 3 – 2. økt
Man 15/2
Tirs
Ons
Tors
Fre
16/2
17/2
18/2
19/2
UKE 8
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
22/2
23/2
24/2
25/2
26/2
A-uke
Man 29/2
UKE 7
Kommentar/Plan lærer
Fakkelstafetten i forbindelse med ungdoms OL på
Lillehammer. Stort arrangement på skolen fra 9:30
til 11:30 som gjelder alle elever. 1.
Fakkelmarkering/show ute. 2. Arrangement i
Forum. Foredrag og kulturelle innslag. 3.
Treningsopplegg i idrettshallen for et utvalg av
elever. Det kommer mer informasjon senere.
Kl. 18:00 Møte med foresatte VG1 SF(unntatt
musikk)
Den kulturelle skolesekken: Hjertnes - Each one
teach one Vg1 og VG2 YF. Plan kommer
Prøve historie 1.økt
3PBB: Prøve naturfag 2.økt
Kl. 18:00 Møte med foresatte VG2 SF
Kl.18:00 Møte med foresatte VG1 og VG2 musikk
3IDA: Prøve idrett og samfunn 4. økt
Fre 12/2
B-uke
elever 3PB
3IDA: Ekskursjon fom mandag 1. tom
torsdag 4.februar
Ons 3/2
Tors 4/2
Fre 5/2
UKE 5
side 2 av 9
3PBA: Prøve naturfag 2. økt
Prøve religion og historie denne uke(ikke
samme dag) – eventuelt uke 9 for elever på
ekskursjon/prosjekt
Musikk: Prosjekt hele uken
Uke 7: VG2 og VG3 SF: Avsatt som mulige
ekskursjonsuker våren
Prøve norsk 1. økt
3STY: Studietur Oslo
VINTERFERIE
VINTERFERIE
For elever på ekskursjon i uke 7: Prøve
religion/historie denne uke(ikke mandag –
ikke samme dag)
3PBA: Øktprøve norsk denne uke(2. bok
fordypningsemne)
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
UKE 9
B-uke
UKE 10
A-uke
UKE 11
UKE 12
B-uke
UKE 13
A-uke
Tirs
Ons
Tors
Fre
1/3
2/3
3/3
4/3
Man 7/3
Tirs 8/3
Ons 9/3
Tors 10/3
Fre 11/3
Man 14/3
Tirs 15/3
Ons 16/3
Tors 17/3
Fre 18/3
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
21/3
22/3
23/3
24/3
25/3
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
28/3
29/3
30/3
31/3
1/4
Man 4/4
side 3 av 9
elever 3PB
Kommentar/Plan lærer
3IDA: Prøve treningslære 2.økt
Trafikk- og helsedag
Trafikk-helsedag. Alle VG3-elever. Hele dagen.
Plan kommer
Prøve BLOKK 4 – 2. økt
Prøve BLOKK 4 – 2. økt
Norsk: I løpet av uke 10/11: Muntlig prøve 3PBB: Prøve naturfag 2.økt
i litterært program
Den kulturelle skolesekken. «Det angår også deg»
VG3 SF – en økt per klasse i perioden 7/3 – 16/3.
Plan kommer
Prøve BLOKK 2 – 4.økt
Prøve BLOKK 2 – 4.økt
NB! Russen i samarbeid med kreftaksjonen:
Innsamling søndag 13. mars
Prøve BLOKK 6 - 3.økt
3PBB: Heldag Fordypningsemne norsk
Norsk: I løpet av uke 10/11: Muntlig prøve
i litterært program
3PBA: Heldag Fordypningsemne norsk
3IDA: Prøve idrett og samfunn 4. økt
3PBA: Prøve naturfag 2.økt
PÅSKE
PÅSKE
1 skoledag etter påske
1 skoledag etter påske
Heldag norsk sidemål
Heldag BLOKK 1
3MU: Studiedag
3STY: Studiedag
3IDA: Studiedag
Heldag Norsk
Heldagsprøver SF denne uken
Noen heldagsprøver YF
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
Tirs
UKE 14
5/4
Ons 6/4
Tors 7/4
Fre
B-uke
UKE 15
A-uke
UKE 16
B-uke
UKE 17
8/4
Man 11/4
Tirs 12/4
Ons 13/4
Tors 14/4
Fre 15/4
Man 18/4
Tirs
Ons
Tors
Fre
19/4
20/4
21/4
22/4
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
25/4
26/4
27/4
28/4
29/4
Studiedag
3MU: Heldag musikk i perspektiv
3STY: Heldag design & arkitektur
3IDA: Heldag treningslære
Heldag BLOKK 3
3MU: Heldag instruksjon og ledelse/IKS
3STY: Studiedag
3IDA: Studiedag
Studiedag
3MU: Heldag instruksjon og ledelse/IKS
3STY: Heldag Visuelle kunstfag
3IDA: Studiedag
Heldag BLOKK 4
3IDA/3STY/3MU – studiedag eventuelt
Heldag i fag i blokk 4
Heldag trykk&foto
Heldag scenografi og kostyme
Heldag tegnspråk
Musikk fordypning
side 4 av 9
elever 3PB
Studiedag
Heldag matematikk
Studiedag(eventuelt int.eng)
Heldag norsk
Heldag BLOKK 6
3MU: Heldag instruksjon og ledelse/IKS
3STY: Studiedag
3IDA: Studiedag
Heldag norsk hovedmål
3IDA: Heldag Idrett og samfunn
3IDA: Heldag Idrett og samfunn
Heldagsprøver SF noen dager
Prøve historie 1.økt
Prøve religion og historie denne uke
Prøve BLOKK 1 – 3.økt
Kommentar/Plan lærer
3PBB: Prøve naturfag 1.økt
3PBA: Prøv naturfag 2.økt
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
A-uke
UKE 18
B-uke
UKE 19
A-uke
UKE 20
B-uke
UKE 21
A-uke
UKE 22
Man
2/5
Tirs
Ons
Tors
Fre
3/5
4/5
5/5
6/5
Prøve BLOKK 3 – 2. økt
Man
Tirs
Ons
Tors
9/5
10/5
11/5
12/5
Prøve norsk muntlig denne uke
Fre
13/5
Man
Tirs
Ons
Tors
Fre
16/5
17/5
18/5
19/5
20/5
Man
23/5
Tirs
Ons
Tors
Fre
24/5
25/5
26/5
27/5
Man
Tirs
30/5
31/5
Ons
1/6
side 5 av 9
elever 3PB
Kommentar/Plan lærer
3PBA/B: Prøve norsk muntlig uke 18
eventuelt uke 19
Fri
Fri
Fri
Fri
Prøve BLOKK 2 – matematikk 4. økt
Kl. 9:00 Forum: Bekjentgjøring av uttrekk til
sentralt gitt skriftlig eksamen
Eksamensplan sentralt gitt skriftlig eksamen:
http://www.udir.no/Vurdering/Eksamenvideregaende/
Fri
Fri
Fri
Fri
Sentralt gitt skriftlig eksamen er lagt til perioden
fredag20. mai til fredag 3.juni
Den kulturelle skolesekken. Drone(film) VG2 SF
og YF. Plan kommer
Siste ordinære skoledag
Siste ordinære skoledag VG3 SF
Siste ordinære skoledag VG2 YF
Lærere: Frist for å føre karakterer VG3 SF, 3PB,
VG2 YF og VG3 YF
Lærere: Karaktermøter VG3 SF, 3PB, VG2 YF og
VG3 YF 13:45 – 16:30
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
B-uke
UKE 23
A-uke
UKE 24
Tors
2/6
Fre
3/6
Man
Tirs
6/6
7/6
side 6 av 9
elever 3PB
Lærere: Frist for å føre karakterer VG1 SF, VG2
SF og VG1 YF
Siste ordinære skoledag før muntlig eksamen VG1
SF, VG2 SF og VG1 YF
Standpunktkarakterer i skolearena VG3 SF, 3PB,
VG2 YF og VG3 YF. Klagefrist mandag 13/6
Lærere: Karaktermøter
8:30 – 11:30 VG1 YF
11:30 – 16:10 VG1 og VG2 SF
Ons 8/6
Tors 9/6
Fre 10/6
Standpunktkarakterer i skolearena kl.12:00 VG1
SF, VG2 SF og VG1 YF. Klagefrist mandag 20/6
Man 13/6
Tirs
Ons
Tors
Fre
14/6
15/6
16/6
17/6
Kommentar/Plan lærer
Klagefrist standpunktkarakter VG3 SF, 3PB, VG2
YF og VG3 YF
Siste skoledag i følge skoleruten
Siste skoledag i følge skoleruten
Lærere: Fellessensur sentralt gitt eksamen
Lærere: Fellessensur sentralt gitt eksamen
Avslutning for elever
VG1 kl.9:00 – 9:50 i Forum og 10:00 – 11:00 i
klasserom
VG2: 8:30 – 9:50 i klasserom og 10:00 – 10:50 i
Forum
Kl. 12:00 Avslutning for lærere i Forum
Tirsdag 21/6: kl.12:00 - Eksamenskarakterer
sentralt gitt eksamen i skolearena. Klagefrist
eksamensresultater er fredag 1. juli
Torsdag 23/6 kl. 12:00 Vitnemål hentes på skolen
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
side 7 av 9
elever 3PB
Kommentar/Plan lærer
Blokkstruktur for VG3 SF
Blokk 1
BLOKK 2
BLOKK 3
BLOKK 4
BLOKK 6
Tirsdag 4.økt i B-uke
Onsdag 3.økt
Fredag 1..økt
VG2 ST
VG3 ST
3PBA og B
Mandag 1.økt
Tirsdag 3.økt i B-uke
Torsdag 4.økt
VG2 ST
3STY
3PBA og B
VG2
programfag:
Tirsdag 2.økt
Torsdag 3.økt i B-uke
Fredag 3.økt
VG3 ST
Matematikk/fremmedspråk
VG1SF
VG3
Programfag:
Mandag 2.økt
Tirsdag 3.økt A-uke
Onsdag 1.økt
VG2 ST, VG3 ST, 3PBA
2STY/3STY/2MU/3MU/3SSSS
VG2
Programfag:
Mandag 3.økt
Torsdag 1.økt
Fredag 4.økt A-uke
VG2 ST
VG3 ST
VG2
Programfag:
VG2
programfag:
ELITØ
2BIO1_4
BÅJOH
2R1_61
BELUN
2BIO1_2
ELITØ
3BIO2_3
OLHOL
2FYS1_1
ØYØDE
2ENBE1_4
SIKAL
2R1_62
EIMAD
2FYS1_2
MOOFF
3ENBE2_3
HÅHEG
2GEO1_1
ALTØN
2IEN_4
JABEC/IVHYL
2S1_6
FRSVA
2GEO1_2
HÅHEG
3GEO2_3
INKJØ
2IEN_1
TOBJU
2INTE1_4
VG3
Programfag:
ANHØS
2HIFI1_2
ROELV
3INTE2_3
FROFI
2MALE1_1
ERGOG
2KJE1_4
NISKJ
3ENLI_6
ATSTR
2IEN_2
ANHET
3KJE2_3
KANIL
MOOFF/GUHA
U
2PSY1_1
FROFI
2MALE1_4
GUSKJ
3FYS2_6
ANHET
2KJE1_2
ØYØDE
3MALE2_3
SIBØR
2PSY1_4
HÅHEG
3GEO2_6
ØYØDE
2MALE1_2
SIKAL
3R2_3
VISÆT
2RET1_4
TORTH
3KJE2_6
CAMOR
2RET1_1
TEFØY
2PSY1_2
VISÆT
3RET2_3
ARMEL
2S1_4
FROFI
3MALE2_6
MOSUN
2SOSO_1
CAMOR
2RET1_2
JABEC
3S2_3
ANSKO
2SAØK1_4
TEFØY
3PSY2_6
BIPET
2BRID1_1
LIWAH
2SOSO_2
THHOL
3SAEN_3
KRBRE
2SOSO_4
NAABU
3R2_6
LIWAH
3SOKU_3
MOOFF
3REIS2_6
INBJA
3TYS2FSP_3
OLSPO
2TEGN_4
ELØKS/MABLO 2TRFO_41
VISÆT
3RET2_6
SOPER
3SPA3PSP_3
CHJOH
2MUFO1_4
TOBJU
3S2_6
KASEM
2SCKO_4
VG3
Programfag:
2REIS1_1
VG3
programfag:
GRHEG
3HIFI2_1
ROJUN
3POME_1
ROELV
3R2_1
SOSAN
3SOKU_1
KAJEN
3SPA2FSP_1
NAABU
3PSY2_4
HEGRY
3ØKLE_1
JABEC
3S2_4
TOJAC
3BRID2_1
INKJØ
3SAEN_4
LIWAH
3FRA3PSP_1
ANDØN/KAJEN 3SPA2FSP_4
ARHAN
3TYS3PSP_1
ARHAN
3TYS2FSP_4
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
side 8 av 9
elever 3PB
Kommentar/Plan lærer
BEWAM
3TEA_4
HAMAT
3MUFO2_4
Blokkstruktur 3PB
Blokk 1
BLOKK 2
BLOKK 4
BLOKK 7
Tirsdag 4.økt i B-uke
Onsdag 3.økt
Fredag 1..økt
VG2 ST
VG3 ST
3PBA og B
Mandag 1.økt
Tirsdag 3.økt i B-uke
Torsdag 4.økt
VG2 ST
3STY
3PBA og B
VG2
programfag:
Mandag 2.økt
Tirsdag 3.økt A-uke
Onsdag 1.økt
VG2 ST
VG3 ST
3PBA
2STY/3STY/2MU/3MU
3SSSS
VG2
Programfag:
Onsdag 4.økt
Torsdag 3.økt A-uke
Fredag 2.økt
VG1 SF –
matematikk/fremmedspråk
VG2 ST
3PBB
VG2
Programfag:
VG2
programfag:
BELUN
2BIO1_2
OLHOL
2FYS1_1
EIMAD
2FYS1_2
FRSVA
2GEO1_2
HÅHEG
2GEO1_1
INKJØ
2IEN_1
FROFI
KANIL
2MALE1_1
2PSY1_1
MOOFF/GUHAU 2REIS1_1
CAMOR
MOSUN
BIPET
2RET1_1
2SOSO_1
2BRID1_1
ANHØS
2HIFI1_2
ATSTR
2IEN_2
ANHET
2KJE1_2
ØYØDE
2MALE1_2
TEFØY
2PSY1_2
CAMOR
2RET1_2
LIWAH
2SOSO_2
VG3
programfag:
GRHEG
3HIFI2_1
SKNOT
MAT3PB_51
ROJUN
3POME_1
JABEC
MAT3PB_52
SOSAN
3SOKU_1
JUBRY
MAT3PB_53
Matematikk 3PB:
Nyttige linker:
Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider: http://udir.no/
KANIL
2ENBE1_7
ELITØ
2BIO1_4
PERAM/BJERV
2FYS1_7
ØYØDE
2ENBE1_4
RIHOF
2IEN_7
ALTØN
2IEN_4
GUPOU
2KJE1_7
TOBJU
2INTE1_4
SIBØR
2PSY1_7
ERGOG
2KJE1_4
MASYS
2R1_7
FROFI
2MALE1_4
GRWIL
2S1_7
SIBØR
2PSY1_4
SOSAN
2SOSO_7
VISÆT
2RET1_4
MOOFF
2ØKST_7
ARMEL
2S1_4
MEPED
2BRID1_7
ANSKO
2SAØK1_4
KRBRE
2SOSO_4
OLSPO
2TEGN_4
Aktivitets- og prøveplan for VG3 SF og 3PB
Aktivitets og prøveplan for skoleåret 2015/2016 Pr. 06.01.2016
Uke
Dag/Dato
VG3SF
Plan
side 9 av 9
elever 3PB
Kommentar/Plan lærer
Læreplaner: http://www.udir.no/no/Lareplaner/
Eksamensplan sentralt gitt skriftlig eksamen: http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/
Info om eksamen på SVGS sin hjemmeside: http://www.vfk.no/Sandefjord-vgs/Praktisk-informasjon/Eksamen-II/
Det er svært viktig at alle setter seg godt inn i aktivitets- og prøveplanene. Aktivitets- og prøveplanene skal bidra til å gjøre det klart for elevene når
vi har planlagt større prøver som er en viktig del av grunnlaget for vurdering. I tillegg kommer selvfølgelig mindre prøver og tester, hjemmearbeid,
innleveringer, aktiviteter i timene på skolen, arbeid i forbindelse med ekskursjoner osv.
Følgende er sakset fra utdanningsdirektoratet sin presisering av elevenes ansvar:
Elevene har plikt til å bidra til at lærerne har et grunnlag for vurdering.
Elever og lærere har et gjensidig ansvar for at grunnlaget for vurdering skal være til stede. Elevenes ansvar består i å møte fram til og delta aktivt i
opplæringen. Stort elevfravær kan resultere i at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse. Dette vil kunne få store negative
konsekvenser for eleven. Lærerens ansvar består i å legge til rette for at hun/han får et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere elevens oppnådde kompetanse.
Til forskriftsbestemmelse. Lenker til Lovdata:
 http://lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20110727-0805.html