realfag - Lambertseter videregående skole

Transcription

realfag - Lambertseter videregående skole
VELKOMMEN!!!
21.10.2013
Mål for møtet
• Gi litt informasjon
• Møte kontaktlærere
• Møte med faglærere
21.10.2013
Lambertseter videregående
skole
Fung.rektor
Lars
Lilleborgen
Fung.ass.
rektor
Elisabeth Edding
Driftsleder
Rolf Erik Rundin
Vaktmester
IKT
Utviklingsleder
Lise T. Nordli
Renhold
Avd.leder VG1 ST
Samf.fag/økono
Sissel Veggeland
Avd.leder VG2
ST/realfag
Geir Claussen
Lærere
Lærere
Bibliotek
Avd.leder VG3
ST/norsk/fr.språk
Randi Røine
Lærere
Studieleder
Lisa Kronhaug
Rådgivere
Kontor
Avd.leder Idrett
Pernille
Støvland
Avd.leder
Spes.ped
Siv Elin Øverby
Lærere
Spes. Ped. avdeling
21.10.2013
Noen fakta om skolen
• Antall elever totalt 2013/14: 850 850
• Vg2 studiespesialisering: 223
• Vg2 idrett:
57
• Rekrutterer fra 37 grunnskoler
• Høyeste inntakskrav i Oslo på ID
21.10.2013
Rådgiver
Anne Kristin Granum: Vg 2ST og ID
• Vi er her for å hjelpe elevene, men setter også
pris på engasjerte foresatte. Ta gjerne
kontakt….
• Alle rådgivere dekker både karriererådgivning
og sosial- og spesialpedagogikk
21.10.2013
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG
ØKONOMI
• Politikk, individ og samfunn
– Sosiologi og sosialantropologi
– Sosialkunnskap
– Politikk og menneskerettigheter
• Psykologi
• Internasjonal engelsk (VG2)
•
•
•
•
Historie og filosofi
Markedsføring og ledelse
Samfunnsøkonomi
Næringslivsøkonomi
– Økonomistyring (VG2)
– Økonomi og ledelse (VG3)
• Entreprenørskap og
bedriftsutvikling
• Rettslære
21.10.2013
REALFAG
•
•
•
•
•
•
•
Kjemi
Fysikk
Biologi
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære
Geofag
Matematikk
– R1
– S1
21.10.2013
IDRETTSFAG
•
•
•
•
Lederutvikling
Friluftsliv
Toppidrett
Breddeidrett – kun for idrettselever
21.10.2013
MUSIKK, DANS, DRAMA
• Teaterensemble
• Musikk
21.10.2013
Avgangsfag Vg2 ST og ID
• ST: 2. fr.språk, matematikk, alle programfag.
• ID: Programfag, 2. fr.språk, matematikk, geografi
og samfunnsfag
• Alle elever trekkes ut til muntlig eller skriftlig
eksamen i ett fag
• Fag som privatist- alle forbedringer av avsluttede
fag
• Førstegangsvitnemål og om å ta alle fag innenfor
3 år.
21.10.2013
Permisjoner
• …eksisterer ikke…
21.10.2013
Fritak for fraværsføring
• § 3.47 i Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova
• ”For inntil samanlagt 10 skoledager i et opplæringsår kan
en elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på
vitnemålet dersom det kan dokumenterast at det
skyldast:
a) helse- og velferdsgrunnar.
b) arbeid som tillitsvald
c) politisk arbeid
d) hjelpearbeid
e) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt og
internasjonalt nivå
21.10.2013
Fritak for fraværsføring
• Eleven må legge fram legeerklæring som
dokumenterer at fraværet skyldes helsegrunner.
Fraværet må vare mer enn tre dager, og det er
bare fravær fra og med fjerde dagen som kan
strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter
punkt a) på grunn av funksjonshemming eller
kronisk sykdom, kan fravær strykes fra første
fraværsdag.
21.10.2013
Elevvurdering
• Aktivitetsplikten ref Oppl.loven §3-4
– Eleven plikter å være aktiv i opplæringen
– Eleven plikter å møte på varslede
vurderingssituasjoner
– Eleven kan ikke kreve nye vurderingssituasjoner ved
fravær
– Eleven kan ikke påberope seg nye
vurderingssituasjoner dersom lærer har et
vurderingsgrunnlag som dekker hele læreplanen
21.10.2013
Hva kan vi tilby
• Læringssenter åpent til kl 2100 (ikke fredag)
• Treningssenter med veileder åpent til kl. 15301930 man, ons, tors. Tirsdag: 1400-1900
– Årsavgift 500kr
• Leksesenter
– Leksehjelp
• Fagspesifikke kurs i realfag og fremmedspråkegen plan, se hjemmesiden
• Leksehjelp Mandag og onsdag 1600-1830
• Matservering
21.10.2013
• Lærer,
Kommende aktiviteter i 1. termin
•
•
•
•
•
•
Elevsamtale med kontaktlærer (i løpet av oktober)
Høsteksamen 19.11-2.12
Forskningscamp 26.11-29.11
Heldagsprøver 12.11- 13.12
Juleavslutning 20.12 – første skoledag 02.01.2014
Termin slutt 15.01.13
• Foreldremøte 5.2 2014
21.10.2013
MØTER MED
KONTAKTLÆRERNE
• 2IDA Rom 107
• 2IDB Rom 108
•
•
•
•
•
•
•
2STA Rom 207
2STB Rom 208
2STC Rom 213
2STD Rom 214
2STE Rom 215
2STF Rom 216
2STG Rom 217
21.10.2013
”HELPDESK”
• Skolens ledelse til stede for spørsmål fram
til 2130 utenfor aulaen.
21.10.2013