Vg1 MDD Musikk - Edvard Munch videregående skole

Transcription

Vg1 MDD Musikk - Edvard Munch videregående skole
Oslo kommune
Utdanningsetaten
Edvard Munch videregående skole
Velkommen til Edvard Munch videregående skole
Du er tilbudt plass ved nye Edvard Munch videregående skole, og som rektor og avdelingsleder på
musikk har vi gleden av å ønske deg velkommen som elev ved skolen vår! Vi ser fram til å få elevene
i hus i et av Oslos fineste skolebygg og til ett av de mest spennende skoletilbudene i byen. Her vil du
gå sammen med elever på musikk, studiespesialisering, dans, formgiving og design og håndverk.
Sammen skal vi bygge et ambisiøst og godt læringsmiljø.
Skoleåret begynner mandag 17. august. Alle vg1-elever møter på skolen kl. 09.00, og alle vg2- og
vg3-elever møter på skolen kl. 08.30. Vi har en stor åpningsseremoni i skolens gårdsrom med mange
inviterte gjester. I tillegg får du møte medelevene i klassen din og kontaktlæreren din. Dagen vil vare
til ca. kl. 13.00.
Til deg som har kommet inn på Musikk/dans/drama – Musikk
Som musikkelev får du gleden av være del av et rikt fagmiljø – innenfor musikkfagene og gjennom
samarbeid med øvrige fagområder på skolen. Musikklinja tar utgangspunkt i det utøvende, og du vil
allerede det første skoleåret få glede av dette. Vi legger opp til store og små elevkonserter i og utenfor
huset, og du får gode muligheter til å spille og synge for andre. Skolen har fine, nye og godt utstyrte
øvingsrom i 4. og 5. etasje i huset.
Hvis du skal ha sang eller piano om hovedinstrument, vil vi gjerne vite hva du ønsker som
biinstrument 2. Her kreves det ingen forkunnskaper, men du må selv skaffe instrumentet. Skolen har
noen instrumenter som du kan låne (fiolin, bratsj, kontrabass og slagverk).
Informasjon om valg av fremmedspråk og matematikk
Valg av fremmedspråk for elever som begynner på vg1
Ved Edvard Munch videregående skole har du mulighet for å velge Fransk II, Spansk II, Tysk I (kan
kun velges av elever som ikke har hatt tysk på ungdomsskolen) og Tysk II.
Hvis du ikke har hatt språk på ungdomsskolen, må du velge Tysk I. Du må ha dette språket i tre år
(vg1, vg2 og vg3).
Hvis du ikke ønsker å ha fransk, spansk eller tysk, har du mulighet for å velge et annet fremmedspråk
ved å benytte deg av det bydekkende tilbudet for små språkfag. Se vedlegg for nærmere informasjon
om dette tilbudet.
Utdanningsetaten
Edvard Munch
videregående skole
Besøksadresse:
Ullevålsveien 5
Postadresse:
Ullevålsveien 5,
0165 Oslo
Telefon: 02 180
Org.nr.: 912001709
[email protected]
www.edvardmunchvgs.no
Valg av fremmedspråk for elever som begynner på vg2 og vg3
Elever som begynner på vg2, fortsetter med det fremmedspråket de har hatt på vg1. Elever som
begynner på vg3, og som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, må fortsette med det
fremmedspråket de har hatt på vg2 (Spansk I+II eller Tysk I+II).
Valg av matematikk for elever som begynner på vg1
Det er to ulike matematikkurs på vg1. Matematikk 1T står for teoretisk matematikk, mens Matematikk
1P står for praktisk matematikk. Læreplanene i Matematikk 1T og Matematikk 1P er relativt ulike,
men de første 2-3 ukene er de såpass like at det kan være mulighet for å bytte hvis det viser seg at du
har valgt feil.
Valg av matematikk for elever som begynner på vg2
Det er tre ulike matematikkurs på vg2. Matematikk R1 står for realfaglig matematikk. Dette er det
vanskeligste matematikkurset. Matematikk S1 står for samfunnsfaglig matematikk. Matematikk 2P
står for praktisk matematikk. Dette er det enkleste matematikkurset. Matematikk R1 og S1 har fem
undervisningstimer per uke. Matematikk 2P har tre undervisningstimer per uke.
Elever som har hatt 1P på vg1, bør ikke velge matematikk R1. Elever som har oppnådd karakteren 3
eller lavere i 1P eller 1T, anbefales som hovedregel ikke å velge matematikk R1 eller S1.
Tilbakemelding til skolen – fra elever på vg1:
Innen fredag 7. august ønsker vi tilbakemelding pr mail fra deg om følgende:
1
2
3
Hvilket fremmedspråk du ønsker
Hvilket matematikkvalg du ønsker
Hvis du har sang eller piano som hovedinstrument, hvilket biinstrument du da
ønsker
Svar på vedlagte skjema (vedlegg) og send pr. mail til skolens postmottak:
[email protected]
Foreldre/foresatte til elever på vg1 er velkomne til et første informasjonsmøte torsdag 13. august. Se
vedlegg.
Velkommen som Edvard Munchs nye elev – vi gleder oss til å møte deg!
Oslo, 07.07.15
Med vennlig hilsen
Ellen Larsen
Rannveig Egenberg
Rektor
Avdelingsleder musikk
Utdanningsetaten
Edvard Munch
videregående skole
Besøksadresse:
Ullevålsveien 5
Postadresse:
Ullevålsveien 5,
0650 Oslo
Telefon: 02 180
Org.nr.: 976820037
[email protected]
www.edvardmunchvgs.no