Informasjon foreldremøte 16. august

Transcription

Informasjon foreldremøte 16. august
Velkommen til Hovden
Setesdal vidaregåande skule
- Avdeling Hovden
- Avdeling Valle
- Avdeling Hornnes
Rektor: Birgit Attestog (alle tre avdelinger)
Avdelingsleder Hovden: Harald von Krogh Alfstad
Rådgiver: Berit Follerås
Hjemmesider: www.setesdal.vgs.no og
www.hovdenskigymnas.no
Kontaktlærere:
Vg1:
Vg2:
Vg2-R:
Vg3:
Ragnhild Lamark og Morten Urstad
Beate Brøvig og Thoralf Hildebrandt
Berit Follerås
Bjarte Haugsgjerd
Avd. Hovden
Yrkesfag:
2RLA (reiseliv): 15 elever
Studiespesialiserende:
1STA – 22 elever
2STA – 26 elever
3STA – 21 elever
Studiespesialiserende
VG1 likt for alle
VG2
• Realfag (Matematikk R1, Fysikk 1, Biologi 1)
• Språk, samfunnsfag og økonomi (Sosiologi,
Økonomistyring, Matematikk 2P)
VG3
Fortsette i samme programområde (fordypning)
Valgmulighet: Toppidrett - Breddeidrett
Yrkesfag
VG2
• Reiseliv
VG3
• Lærekontrakt i bedrift godkjent av opplæringskontoret
• Allmennfaglig påbygging. Påbygging til generell
studiekompetanse
Hovden Skigymnas AS
Eierskap:
Bykle kommune
AAF Næringsselskap
Aust-Agder Skikrets
Telemark Skikrets
Styre:
Nicolai Jarlsby
Lars Roe
Knut Dannevig
Helene Nilsen
Jarle Sørensen
58,9 %
38,9%
1,1%
1,1%
Styreleder
Nestleder
Daglig leder: Harald von Krogh Alfstad
Trenere ved Hovden Skigymnas AS:
Alpint:
Steinar Hals, Vidar Bachmann
Snowboard/Twin tip:
Gøran H. Ulltang og Svein Olav Lien
Langrenn:
Micke Pålsson, Øystein Slettemeås og Svein Olav Utistog
Rådgiver:
Rådgiver (Berit Follerås) i 40%
”Alltid” tilgjengelig – ingen faste tider
Noe i grupper, mye individuelt
Både sosialpedagogisk rådgiver og yrkesveileder
NB! Papirer fra PPT eller andre instanser blir ikke
automatisk overført fra avgiverskole til ny skole.
Eleven selv eller deres foresatte må gi beskjed til
avgiverskole eller ppt om å oversende papirer til oss
Foreldresamarbeid
Kontaktlærerne og ansvarlig trener har oppstartssamtaler med
elevene
Hjemmel for organisering og gjennomføring av foreldresamarbeid:
”Foreldra til ikkje myndige elevar på Vg1 og Vg2 har første halvår av
opplæringsåret rett til minst ein planlagd og strukturert samtale med
kontaktlæraren om korleis eleven arbeider dagleg og eleven sin
kompetanse i faga.”
Foreldrekonferanser 24. oktober 2015 – Dette kommer
det mer informasjon om senere.
Rutiner for varsel
Ansvarlig:
•
•
•
Kontoret sender mail til foreldre når eleven er borte fra skolen uten å ha
gitt beskjed
Kontaktlærer sender varsel viss eleven er i fare for å få nedsatt karakter i
orden og/eller oppførsel
Faglærer sender varsel hvis eleven ligger an til å miste karakter/få
karakteren 1 i standpunkt i et fag
Oppfølging:
•
•
•
•
•
Kontaktlærer følger opp når det gjelder orden/oppførsel
Faglærer følger opp i sine fag
Originalvarsel med underskrift av lærer og elev blir sendt hjem når eleven
er under 18 år
Er eleven over 18 år, blir kopivarselet arkivert på skolen
Underskrevet varsel i retur fra foreldre innen10 dager
Fravær
Alt fravær skal dokumenteres.
1. Kun 10 dager kan strykes totalt i
løpet av et skoleår.
2. Ved sykefravær må det legeerklæring til for å få
strøket fravær. Det er kun fravær utover 4 dager som
kan strykes.
3. Elever med kronisk sykdom, eller funksjonsnedsettelse,
kan få fraværet strøket fra 1. dag, men kun i inntil 10
dager per skoleår.
4. Også politisk engasjement, elevrådsarbeid, lovpålagt
oppmøte og arbeid som tillitsvalgt kan strykes, men kun
i inntil 10 dager per skoleår.
https://fronter.com/aust-agdervgs
Elevundersøkelsen
Gjennomføres i løpet av skoleåret
Alle elever deltar
Miljø, læring, trivsel osv
Viktig styringsverktøy for skolen - PULS
Data
• Alle får ny bærbar på VG1
• All programvare
• 3 års ”All Care” forsikring
• Finansieres over tre år med
utstyrsstipend fra Lånekassen
• Egenandeler i henhold til kontrakt (som signeres av
foresatte til elever under 18 år etter møtet)
Skolebøker
• Alle låner av skolen
• Elevens ansvar å levere dem tilbake i samme stand
Hvis ikke må de erstattes
Skolestart mandag 17. august
Oppmøte klokka 09.00 på Hovden Grendehus
Bli-kjent-opplegg i regi av helsesøster Ingrid
ungdomsarbeider Dennis.
Ta med utetøy tilpasset været
Det blir servert enkel lunsj på skolen
Hybelbygg
• 10 bygg
• Hybeltilsyn,
Vaaken vakt og
vaktmester
• Husleie:
3 800 kr per mnd inkl. middag mandag - torsdag
• Hybelkontrakt skal underskrives av foresatte for elever
under 18 år
Hybeltilsyn
Per Øyvind Asbjørnsen
Torfinn Haugen
Vaaken Vakt
99 70 47 22
90 67 82 67
02813