Ukeplan for Vg2 Uke 34 - Edvard Munch videregående skole

Transcription

Ukeplan for Vg2 Uke 34 - Edvard Munch videregående skole
Ukeplan for Vg2
Uke 34
Tid
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00
Kl.08.30 Vg2 møter på
skolen.
Kl.08.30 Vg2 møter på
Munchmuseet
Manusutvikling og
forberedelse til filming
Redigering og ferdigstilling av
filmen
Følger timeplan
09.35
Åpningsseremoni
Presentasjon av oppdraget
Manusutvikling og
forberedelse til filming
Redigering og ferdigstilling av
filmen
Følger timeplanen
11.10
Velkommen til Edvard
Munch vgs.
Tilbake til skolen
Oppstart ideutvikling.
Manusutvikling og
forberedelse til filming
Klassekåring
Følger timeplan
11.55
Skoledagen avsluttes
12.30.
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
12.35
Ideutvikling
Arbeid med oppdraget:
Filming og redigering
Introduksjon til programfag/
Fellesfag
Møte på Chateau Neuf kl
13.30
14.15
Ideutvikling
Arbeid med oppdraget:
Filming og redigering.
Introduksjon til programfag/
fellesfag
Fellesarrangement for alle
elever og lærere på Chateau
Neuf
15.05
Ideutvikling
Arbeid med oppdraget:
Filming og redigering.
Introduksjon til programfag/
fellesfag