ENG1102 Engelsk fellesfag 108,57 kB

Transcription

ENG1102 Engelsk fellesfag 108,57 kB
Eksamenskontoret
Forslag til leseliste for
ENG1102 Engelsk Fellesfag
Vi gjør oppmerksom på at dette er et forslag til leseliste.
Husk at du kan eksamineres ut fra hele læreplanen og at du kan få ukjente tekster under
forberedelsesdelen.
Fyll inn navn og personnummer.
Navn :
Personnr:
Fag:
Lærebok:
Leseliste:
Engelsk fellesfag
Heian, Lokøy, Ankerheim og Drew. Experience
(Gyldendal)
1. Hovedtrekk i utviklingen av engelsk fra et anglosaksisk språk
til et internasjonalt verdensspråk:
 The History of English
 How did English Become a World Language?
 English as Lingua Franca
2. Drøft sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike
kulturer i flere engelskspråklige land:
 Body and Soul
 Himself is a Hooligan
 Bang, Bank, You’re Dead
 Crash
 Brits versus Yanks
 Voices from Camden
 Two Teenagers from Northern Irland
 Fashion Religion
 Chat Room: Speaking out about school
 Not from 9 to 5
 Gold Country
 Building a New Society
 FAQs about British Politics
 The World in your Living Room
 King Arthur
 Bollywood
3. Analysere og drøfte et representativt utvalg engelskspråklige
litterære tekster fra sjangrene noveller, dikt og skuespill:
Noveller:
Dead Men’s Path
How did I get away with Killling …
Thou Shalt Not Kill
The Smile
Dikt:
Buddhist Barbie
Son of Mine
The Road Not Taken
Skuespill:
That’s Right
What I Dream about
4. Drøfte et utvalg engelskspråklinge litterære tekster fra ulike
deler av verden og ulike tidsepoker, fra 1500-tallet til
moderne tid:





Snow
The Snapper
Geometry Lesson
The World of Dickens
Romeo and Juliet
5. Drøfte litteratur av og om urfolk i den engelskspråklige
verden:



Touring Home
The Chief
Racing for Glory
Film:
Analysere og drøfte en engelskspråklig film:
Forslag: Slumdog Millionaire, Crash, The Queen, Bend it Like
Beckham, Pursuit of Happyness
Roman:
Analysere og drøfte en engelskspråklig roman:
Forslag: George Orwell: Animal farm
Fordypning:
Velge et fordypningsemne innenfor eget programområde.
Forslag: Norwegian minorities
-2-