Oppmeldingsskjema V11_Studieforberedende

Transcription

Oppmeldingsskjema V11_Studieforberedende
HALDEN videregående skole
Oppmeldingsfrist 1. februar 2011
OPPMELDING TIL PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2011 – Studieforberedende
Etternavn
Fornavn
Fødselsdato og personnummer
Gateadresse + postadresse
Bilde
Telefon
Kryss av i riktig rute
( ) Jeg er ikke elev ved Halden videregående skole dette skoleåret
( ) Jeg er elev i klasse _________ dette skoleåret
( ) Jeg har tidligere vært elev ved Halden videregående skole. Det var i skoleåret.
( ) Jeg er voksenopplæringselev (VO-elev) ved Halden videregående skole dette skoleåret
( ) Jeg er elev ved en annen skole. Skolens navn er
Kryss av ved oppmelding for avgift: Kr 367,- for de som ikke har karakter i faget fra før og kr 752,- for de
som har karakteren 2 eller bedre i faget fra før.
Eksamensavgiften blir ikke frafalt eller refundert hvis du trekker deg fra eksamen.
NB! Ved oppmelding til muntlig og muntlig/praktisk eksamen må leselister foreligge.
S/M
KODE
FAG
KR
367,-
KR
752,-
* I muntlige fag må du oppgi navn og forlag på
læreverk.
** Det må leveres leseliste.
Fellesfag for studieforberedende
S
M
M
M
M
S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
S
S
S
S
M
M
M
ENG1002
ENG1102
GEO1001
HIS1002
HIS1003
MAT1003
MAT1005
MAT1008
MAT1011
MAT1013
MAT1015
MAT1017
NAT1002
NAT1003
NOR1049
NOR1065
NOR1211
NOR1212
NOR1213
REL1001
SAF1001
Engelsk
Engelsk
Geografi
Historie
Historie (PBY)
Matematikk 2P 8t
Matematikk 2P-Y
Matematikk 2T-Y
Matematikk 1P
Matematikk 1T
Matematikk 2P 3t
Matematikk 2T 3t
Naturfag
Naturfag (PBY)
Norsk 2
Norsk 2 P
Norsk hovedmål
Norsk sidemål
Norsk
Religion
Samfunnsfag
*
*
*
*
og
og
og
og
**
**
**
**
* og **
* og **
* og **
* og **
* og **
Fremmedspråk
S
FSP5xxx
S
FSP5xxx
Fremmedspråk
nivå I
Fremmedspråk
nivå II
* og ** (privatister må ha både S og M eksamen)
* og ** (privatister må ha både S og M eksamen)
Oppmeldingsskjema ved Halden videregående skole - Eksamen våren 2011
HALDEN videregående skole
S/M
KODE
KR
367,-
FAG
KR
752,-
* I muntlige fag må du oppgi navn og forlag på læreverk.
** Det må leveres leseliste.
Programfag og valgfrie programfag
Realfag
MP
S
MP
MP
S
MP
M
MP
S
MP
MP
S
MP
MP
S
MP
MP
MP
S
MP
M
S
S
S
S
REA3001
REA3002
REA3003
REA3004
REA3005
REA3006
REA3007
REA3008
REA3009
REA3010
REA3011
REA3012
REA3013
REA3014
REA3015
REA3016
REA3017
REA3018
REA3019
REA3020
REA3021
REA3022
REA3024
REA3026
REA3028
Biologi 1
Biologi 2
Biologi 2
Fysikk 1
Fysikk 2
Fysikk 2
Geofag X
Geofag 1
Geofag 2
Geofag 2
Kjemi 1
Kjemi 2
Kjemi 2
Informasjonsteknologi 1
Informasjonsteknologi 2
Informasjonsteknologi 2
Teknologi- og forskning X
Teknologi- og forskning 1
Teknologi- og forskning 2
Teknologi- og forskning 2
Matematikk X
Matematikk R1
Matematikk R2
Matematikk S1
Matematikk S2
*og** (privatister må ha både S og MP eksamen)
*og** (privatister må ha både S og MP eksamen)
*og** (privatister må ha både S og MP eksamen)
*og** (privatister må ha både S og MP eksamen)
*og** (privatister må ha både S og MP eksamen)
*og** (privatister må ha både S og MP eksamen)
Språk- og samfunnsfag
S/M
S/M
S/M
M
S
M
S
S
M
S
M
S
M
S
S
S
S
M
S
M
S
M
M
PSP5017
PSP5049
PSP5051
SAM3001
SAM3002
SAM3005
SAM3006
SAM3016
SAM3019
SAM3020
SAM3022
SAM3023
SAM3025
SAM3026
SAM3033
SAM3035
SPR3008
SPR3009
SPR3010
SPR3011
SPR3012
SPR3013
SPR3014
Fransk nivå III
Spansk nivå I
Spansk nivå II
Historie og filosofi 1
Historie og filosofi 2
Markedsføring og ledelse 1
Markedsføring og ledelse 2
Sosialkunnskap
Sosiologi og sosialantropologi
Politikk og menneskeret.
Rettslære 1
Rettslære 2
Samfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Internasjonal engelsk
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Engelskspr. litt. og kultur
Engelskspr. litt. og kultur
Kommunikasjon og kultur
*
*
*
*
og
og
og
og
** (privatister må ha både S og M eksamen)
** (privatister må ha både S og M eksamen)
** (privatister må ha både S og M eksamen)
**
* og **
* og **
* og **
* og **
*
*
*
*
*
*
*
og
og
og
og
og
og
og
** (privatister må ha både S og M eksamen)
**
** (privatister må ha både S og M eksamen)
**
** (privatister må ha både S og M eksamen)
**
**
Formgivningsfag
FOR
FOR
Programfag FO
Programfag FO
Idrettsfag
IDR
IDR
Programfag ID
Programfag ID
Musikk, dans og drama
MD
MU
DR
DA
Programfag
Programfag
Programfag
Programfag
MD
MD
MD
MD
Jeg plikter å melde fra til skolen dersom jeg trekker meg fra eksamen!
.........................
Dato
................................................................................
Underskrift
Oppmeldingsskjema ved Halden videregående skole - Eksamen våren 2011

Similar documents