Presentasjon av rektor - Heggen videregående skole

Transcription

Presentasjon av rektor - Heggen videregående skole
LEDELSEN
•Rektor Ole-Martin Linaker
•Ass. Rektor Tom A Johnsen – norsk, rektors stedfortreder
•Avd.leder realfag Sigrun Pettersen – elevenes valg,
vitnemål
•Avdelingsleder samf.fag/språk/økonomi Ulf H Nilsen –
eksamen elever og privatister, heldagsprøver
•Avdelingsleder musikk/drama Renate Bergland – timeplan,
HMS
•Økonomisjef Eirin Torblå – drift, økonomi
RÅDGIVERNE
•Rigmor Hansen Aarrestad - 1STA, 1STB, 1STC,
1STF
•Line Lund Nilsen – 1STD, 1STE, 1MDA
•Veiledning i forhold til fagvalg og utdanninger/yrker
•Sosialpedagogisk veiledning i spesielle tilfeller
Comenius
• Vi er med i et multilateralt samarbeid med fire andre skoler i Europa.
• Vi har nettopp hatt besøk fra Belgia, Tyskland, Liechtenstein og Italia.
• Foreldrene i 1STD vet hva jeg snakker om….fantastisk flott jobb gjort av
elever, foreldre og lærere.
• Vi fikk ros for flott program og en fantastisk åpenhet både fra familiene
og fra skolen sin side.
• http://www.heggen.vgs.no/Forside/Nyheter/tabid/931/ArticleId/4126/Co
meniusbesok-4126.aspx
• Prosjektleder for dette samarbeidet er kontaktlærer i 1STD og
språkkoordinator, Petter Ytterstad.
PEER
•Musikk og drama har annet hvert år ei stor forestilling i
storsalen på kulturhuset.
•I år er det forestillinga «Peer» av Knut Nærum.
– Dette er en modernisert versjon av «Peer Gynt»
•Årets forestilling er i samarbeid med formgiving på
Stangnes vgs som står for kostymer og sminking.
•Forestillinga spilles torsdag 27.februar
– Skoleforestilling kl 13.30
– Kveldsforestilling kl 19.30
UTVEKSLINGSELEVER
• Stor pågang for å søke utveksling…
• Det er vi som evt. godkjenner Vg2 i utlandet;
– Betinger fag på 4-5 uketimer gjennom hele skoleåret for å få
godkjent et programfag
– Gis ikke dispensasjon lenger for manglende fremmedspråk på
utveksling => dersom den enkelte ikke får følge opp sitt
fremmedspråk på utvekslingen må
1. Fremmedspråk tas som privatist eller
2. Fremmedspråket tas som I+II på Vg3 dersom plass/tilbud
• Vi er helt på grensa i forhold til å opprettholde 6 klasser på
studiespesialisering Vg2 – de to siste årene har vi vært bare 5 klasser.
PROGRAMOMRÅDE OG PROGRAMFAG
•Elevene skal velge programområde; samfunnsfag/språk/
økonomi eller realfag og tilsvarende musikk og drama.
•2 Programfag skal hver enkelt elev ha over 2 år innenfor sitt
programområde!
– Derfor er det viktig at det velges fag som eleven trives med og
behersker!
• REALFAG:
– For å ta MatR1 bør/skal eleven ha minst 3 i Mat1T
– MatS1 er støttefag for Biologi og Økonomifag
• Lurt å ha 3 fag fra samme programområde slik at du har mulighet for å
velge bort et fag dersom nødvendig….
• De som ikke har hatt språk på u-skolen må ha programfag språk I+II på
Vg3
FAGVALG - BLOKKA
• Info om programfagene
• http://www.blokkvalg.no/elev/blokkvalg.aspx
MOBILSKOLE
•Mobilskole.no
• Har brukt dette i 1,5 år
• Lærer kan skrive melding på sin PC og sende til elev og/eller
elev/foreldre.
• Svar vil komme inn på PC og vil lagres her.
• Elev og/eller foreldre kan sende melding: HEGGEN KODEORD TEKST
TIL 03686. F.eks. Skriv inn: HEGGEN 1STA Jeg er syk i dag. Elevens
navn og send til 03686.
FORELDRENE ER LETTLURT!
Han ber foreldrene være våken hvis ungdommen forandrer
seg og lukker seg inne på rommet.
«Det er ikke alltid at det er snakk om dataspill. Men foreldre er lettlurt.
Jeg hadde ingen problemer med å få mine foreldre til å tro på mine
løgnhistorier sier han.»
Han forteller at det er ekstremt lett å få tak i hasj og
amfetamin i denne byen.
«Dette finnes overalt. Jeg oppsøkte ikke dette miljøet. Det kom til meg,
sier ungdommen.»
RUSPROBLEM?
•Vi får mange henvendelser fra elever og utenforstående om
at det er elever på Heggen som ruser seg.
•Dette skjer faktisk på dagtid/skoletid, men kanskje først og
fremst på fester i helgene!
•Noen av Vg1-elevene er i disse miljøene og flere vil komme
inn i disse miljøene i løpet av høsten…
•Vi har dialog med Politiet, men….
• http://www.hordaland.no/Aktuelt/Nyhende/Politiaksjon-mot-elevar-vedvidaregaande-skular• http://www.nrk.no/hordaland/elevoppgave-forte-til-narkoaksjon1.11551073
HVA KAN VI GJØRE?
• Vi prøver å se etter signal…, men vanskelig fordi vi ikke er tett nok på.
• Signalene:
– Hasj har en særegen lukt – søtlig og minner om røkelse.
– En som har brukt hasj får rødlige øyne og store pupiller.
– Endring i oppførsel; humørsvingninger, aggressivitet eller sløvhet.
– Problemer med å stå opp om morgenen
– Får nye venner som dere ikke får møte…
– Skulker skolen => skoleprestasjonene avtar
– Uvanlig vekttap eller endret matlyst
• Lettere og viktigere at dere følger med egne barn.
• Snakk med dem som foreldre, bry dere…
• http://www.nettavisen.no/nyheter/slik-oppdager-du-om-barnet-dittbruker-hasj/5166719.html