høsten 201 - Den norske kirke i Modum

Transcription

høsten 201 - Den norske kirke i Modum
2015 HØSTPROGRAM
HEGGEN GOSPEL
øver på Vikersund Menighetssenter hver
fredag fra kl.19.00-22.00.
21. august
28. august
Oppstart
Øvelse
Øvelse
(I pausen mulighet til å
stemme på menighetsrådsvalg. For deg som
er født i 2000 el eldre)
11.september 19.15 Foreldre/foresatte-møte
og etterpå øver vi!
18.september
Øvelse
25.september
Øvelse
(Anne-Marthes siste øv.,
før fødselspermisjon)
Vil du være medlem – betal kr. 350,til 2270.03.01137
4.september
2.oktober
9.oktober
16.oktober
høstferie
øvelse
øvelse m/påmelding til
Tensingfestivalen
23.oktober
øvelse
25.oktober 17.00 Åmot kirke; ungd.gudstj
30.oktober
øvelse
6.nov
06-08.nov:
13.november
20.november
27. november
øvelse
Tensingfestival, Tranby
øvelse
øvelse
øvelse
4.desember
øvelse
11.desember
intimkonsert på men.sen.
18.desember
JULEAVSLUTNING
23.des. kl. 16.00 Heggen kirke – øvelse
24.des kl.14.45 og 16.15. Vi synger på
Julaftengudstjenestene.
8 .januar
vi fortsetter igjen
17-18..jan:
Natt-cup
27.juni – 8.juli:
Turnè
Viktig at vi møter når vi skal opptre!
Viktig at både foreldre/foresatte og medlemmer møter presist til møtet 11.sept.
Gled deg; den som vil yte, skal få nyte!
Vi skal ikke bare ha en drømmeturne, men
også få til drømmeøvelser med ro og
konsentrasjon!
Vi satser på tensingfestivalen i høst!
Du blir vel med?
Heggen Gospelstyret er:
Leder:
Pia Bondø
N.leder: Karoline Bendigtsen
Kasserer Rut Gustafsson
Sekretær Emilie Bråthen
Sosial ansv Trym Hansen
PR
Amalie Kopland
Daniel Schou
Band rep: Ole Henrik Bottolfs
Dirigent Erik Berg
Nicolay Grøtterud
Vararepr.: Bendik Holberg, Andrè
Boucher og Marina Jensen
Voksenledere:
Hanna Louise Husøien
Vidar Husøien
Arild Løvik
Anne-Marthe Eilertsen
Vegard Berget
Espen Andreas Bottolfs
Jan Erik Ingesen
47897831
92229302
93423754
Livet handler ikke om å finne den rette, men
om selv å ville være den rette!
Sårbar, verdifull og elsket av Gud.