Lærerkabalen pr. 20.05.15. ved Skotselv skole fra høsten 2015.

Transcription

Lærerkabalen pr. 20.05.15. ved Skotselv skole fra høsten 2015.
Lærerkabalen pr. 20.05.15. ved Skotselv skole fra høsten 2015.
Vi har hatt en lang og strevsom ansettelsesprosess i fra februar måned. På fredag i forrige uke fikk vi
ansatt den siste av de 2 ledige stillingene vi hadde behov for.
Lista som følger er pr. 20.05. Vi har erfaring med at ting skjer også i løpet av våren og ikke minst i
løpet av sommermånedene og da må vi sette oss i sving og se på kabalen på nytt.
Dette er første gang vi offentliggjør dette på denne måten så tidlig, men vi har mange spørsmål og
ønsker fra foresatte og velger da å legge dette fram slik det er pr. i dag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ellen Lia og Ingunn Luth
Hanne Marie Green Eidal
Liv Raaen Moen, Line Strange og Elin Hængsle
Marit Østbø og Anette Ullern
Bente Sande og Jeanette Elden (ny)
Nina Gjerberg
Kristin Skaalen og Gunhild Kopland
Karin Vogsted og Stine Andersen
Eskil Martinsen og Hanne Mågerud
Eva Norheim og Simen Buskerud.
Faglærere:
Monica Thomassen, Aud Stormoen, Gunnar Solberg, Anita Haare, Anne Berit Kjørstad.
Assistenter:
På de trinnene hvor elevene skifter lærer, vil vi i størst mulig grad la assistentene følge sine elever.
Skotselv skole 19.05.15.
Ivar Krossen

Similar documents