oversikt over funksjonærene i de forskjellige avdelingene

Transcription

oversikt over funksjonærene i de forskjellige avdelingene
NM JR funksjonærliste/ FUNKSJONER pr.26.07. 00.05
Stevneleder
Ass. stevneleder
Teknisk
Alle dager
3
Kontroll tekn.utstyr
Sekretariat
Alle dager
1
8
Ordonnanser
Alle dager
8
Opprop/avkryssing
(avkryssing rett til data)
Alle dager
Leder data/
resultatservice/tidtaking
Nett/strøm
Radio/samband
Resultatservice/data
Alle dager
3
Nett/media mv.
Pressekontakt
Alle dager
7
Stevnekontor/
Informasjon
Alle dager fra torsdag
7
3
8
Runolv Stegane
Svein Kleiv
Margit Aaby Flatin (leder)
Svein Sønju
Egil Lindbo
Willy Hauge
FD
Aaste Helgetveit (leder)
Anette Mørk
fred
Mette Strand
Gunn Grønhovd Ramstad
Tone Eidal Frøvold
Tove Haugen
Hilde Teksle Gundersen
Siri Skare
Ingunn Jellum Enger (leder)
Petter Eidal
Jakob Eidal
lø/sø
Martina Nikolaisen
Sissel Jorunn Hoffart Eidal
fr og sø
Asle Svarverud Aasen
Jorunn Ramstad
fr
Vemund Skatvedt
lø/sø
Oscar Lillemoen
fr
Liv Kleiv
fr før pr. utd
Kristi Killingstad
fr før pr. utd
Anne Elisabeth Seljord
fr før pr. utd
Harald Aaby Flatin (leder)
Andreas Øverby
Jan Ramstad
lø/sø
Roar Holen, AnDro Data
Sigurd Egset
Bård Hølen
før NM
Steinar Fossen (ansv. for lading og utdeling)
Arild Sørensen (leder)
Anne Seljord
fr./lø
Helge Sund Danielsen
Olav Øverby
Tonje Tonby
Jostein Seljord
Brita Neggen
Kai Andre Jellum
lø/sø
Rune Nikolaisen
Ingvild Stegane
Helge Albjerk
Kristine Nore
Even Øverby
Siril Stegane
Gunbjørn Aaby Flatin
Marianne Gamst
Jan Skinnes (leder)
Kari Prestegaardshus
Inger Anne Nerum Skinnes
Deltakerposer
Jury
Teknisk delegert
Overdommer løp
Overdommer el. tidtakn.
Overdommer hopp
Overdommer kast
Speakere
Alle dager
1
4
6
Utesp./premieutdeling
Lyd/musikk
Seeding
2
Startarteam
Alle dager
4
Nett TV/streaming
Alle dager
Kommentator
Startordnere
Elektronisk tidtaking
"Back up" el. tidtaking
Alle dager
Løp, leder
Banedommere/funksj
Alle dager
Bente Skatvedt
Nina Jørgensrud
Karoline Fragåt
Jorunn Killingstad
Kjell Håv. Flatin (ansv. pakking)
Odd Bratt (leder)
Arne Simonsen
Ole Petter Sandvig
Tony Liestøl
Per L Andersen
Per L Andersen
Rolf Justad
Rolf Justad
Arne Steine (leder)
Jorulf Linberg
Tony Elvegaard
Svein Olav Tovsrud
Toril Ebbesberg
Andreas Fragåt (musikk)
Jan Jørgen Moe
Ordonnans (1)
Johan Holstad (leder)
John Muggerud
Carl Ivar Balstad
Hans Gunnar Steinbakken
Rune Holthe, Timeline (leder)
Øyvind Solem (teknisk leder)
Sondre Garaas
Martin Lobben Larsen
Jørgen Skalstad
Khang Vinh Tran
Truls Bjørnar Hamborg
Mats Clementsen Pettersen
Robin Opgård
Markus Aashammer
Gunnbjørn Aaby Flatin
Daniel Aardal
Josias Dein
Christopher Kreutzer
Helge Albjerk
Even Øverby
4 Arne Foss (leder)
Siri Kleiv
Ingeborg Helgetveit
4 Roar Holen (leder)
Sigurd Egset
Lars Ola Sundt
Anne Line Resell
Jonas Nikolaisen
20 Kjell Bjørnsen (leder)
Laila Hagen Stegane
Margit Aaby Flatin
to
on
NFIF
repr. arr.
repr. arr.
NFIF
før NM
FS
FS lø/sø
FS lø/sø
FS
fr e 15
FD
FD
FD
Måldommere
(løp 800 m og >)
Rundetellere
Gangdommere
(lørdag)
Vindmåling
(lengde/tresteg)
Alle dager
Svein Sønju
Egil Lindbo
Torbjørn Scott
Kristen Aaby
Knut Erik Tovsrud
Karl Reidar Rolfstad
Hans Kristian Aalien
Olaf Lillemoen
Robin W. Rustad
Øystein Wiersdalen
Roger Faane
Nils Are Grasvik
Hans Petter Skartum
Lars Foss
Harald Kvisle
3 Kjell Håvard Flatin (leder)
Øyvind Kjølstad
Eli Albjerk
Ivar Guttulsrød (overdommer)
Reidun Guttulsrød
Egil Pettersen
Nils Ove Roset
3 Knut Erik Kjemperud (leder)
Knut Øverby
Per Erik Tanberg
FD
fr og sø
FD
fr/lø
BANEDOMMERE/FUNKSJONÆRER: Alle med stjerne (*)får oppgave
i flere øvelser, men er satt opp i "hovedøvelsen" som i tidl. utkast.
Lengde
(fredag og lørdag)
Tresteg
(lørdag og søndag)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odd M. Lahn Johannessen (leder)
Tore Bekken
Eli Svarverud
Mats Hvila
Kristin Tanberg
Geir Søfteland
Kari Lindbo
Anne Kristiansen
Tor Charles Holmgren
Terje Kleven
Solveig Kvisle
Egil Hantveit (leder)
Kari Lindbo
Jostein Bekken
Anne Kristin Grøterud
Oda Lindbo
Knut Helge Aalien
Gunhild Aaby Albjerk
Hans Knut Prestegaardshus
Knut Aaby Flatin
Lisa Marie Thomassen
Tore Bekken
Eli Svarverud
Mats Hvila
Kristin Tanberg
FD
*
*
*
*
fr
fr*
lø*
lø*
lø*
FD
*
*
*
lø fra 14*
lø fra 15*
lø*
lø*
lø*
sø
sø*
sø*
sø*
sø*
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
FD fr/lø*
Tor Charles Holmgren (leder)
Odd M. Lahn Johannessen (leder sø)FD sø*
*
Gunhild Aaby Albjerk
Terje Kleven
*
Hans Knut Prestegaardshus
*
*
Solveig Kvisle
Knut Aaby Flatin
sø*
Roar Johansen (leder)
FD
Bjarne Johansen
Asle Varsla
Snorre Sønju
Sverre Øfstaas
Jan Narvesen
*
Kule
(fredag og søndag)
1
2
3
4
5
6
7
8
Jess Granlund (leder)
FD fr*
Diskos/slegge
(fredag, lørdag og søndag)
1
2
3
4
5
6
7
Spyd
(fredag, lørdag og søndag)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emil Varlo
Kjell Christiansen
Audun Aaby
May Britt Evju Aalien
Oda Lindbo
Jan Ovnan
Kjell Ytrearne
Knut Helge Aalien
Gunn T. Skatvedt
Kari Johanne Foss
Nils Desserud
Egil Gunnerud
Anders Flågan
Jan Ovnan
Nils Olsen
Kjell Ytrearne
Bjørn Egil Rishovd
Kai Hole (leder)
Gunn T. Skatvedt
Kari Johanne Foss
Egil Gunnerud
Narve Grøterud
Nils Desserud
Anders Flågan
Audun Aaby
Borghild Hjelmeseth
Nils Kr. Wiig (leder)
Nils Olsen
Bjørn Egil Rishovd
Kjell Ytrearne
Jostein Bekken
Jan Ovnan
Jess Granlund
Emil Varlo
Kjell Christiansen
Narve Grøterud
Jan Narvesen
Borghild Hjelmeseth
Eirik Tanberg (leder)
FD*
FD fr*
*
fr
fr*
fr e 12*
fr e 12*
sø*
sø etter 13*
sø etter 13*
sø etter 13*
sø etter 13*
sø etter 13*
sø før 12*
sø før 12*
sø før 12*
sø før 12*
FD
*
*
*
*
fr. til15/lø/sø
*
lø*
sø*
FD
lø/sø
*
*
fr*
*
lø*
lø*
FD lø*
sø etter 13*
sø*
sø*
Høgde
(fredag og søndag)
Stav
(fredag og lørdag)
Innmarsj
(alle dager)
Kleskurver
(alle dager)
12
Premiering
(alle dager)
4
Musikk/fanfare
Innmarsj premiutd.
m/medaljer
(alle dager)
Premieutdelere
(alle dager)
1
3
Salg/mat/rydding
(eget oppsett kommer
fra leder)
28
5
Martin Lager
Synne Ebbesberg Rolfsrud
Bjørg Randi Kleiv (leder)
Sander Finnerud
Timo Nikolaisen
Kristin Ramstad
Sander Lillemoen
Marie Enger
Amalie Tanberg
Hanna Hunstad
Hilde Hagajordet
Marte Hagajordet
Siren Ebbesberg Rolfsrud
Martin Mangen
Lars Mørk
Stine Normann
Vebjørn Steinnes Rolfstad
Inger Reistad (leder)
Kari Ask
Kari Ramstad
Heidi Hübner
Bjørg Randi Kleiv
Jarle Oseth (live)
Liv Kleiv
Kristi Killingstad
Anne Elisabeth Seljord
Marianne Fossen
Tone Helgetveit
Hildegunn Fossen Mikkelplass
Hilde Hovdenakk
Ingeborg Helen Marken
Astrid Torgersen (leder)
Merete Støvern
Mette Desserud
Redun Ebbesberg
Thea Ø Tandberg
Randi Eidal Nerum
Jorunn Finnerud
Åse Lina Hunstad
Randi F. Mangen
Randi F. Mangen
Hege Marie Steinnes
Anja Andersen
Anne Lise Engen Muggerud
Gudrun Bjerke
Kirsten Ødegård
Wenche Lillemoen
Marit Ovnan Eidal
Henny Rognmo
Grethe Kleven
Sigrid Kvisle
Anne Mette Sørenskog
Berit Fagelund
lø/sø
fr/lø
lø/sø
fr
eller rydding
fred
lø/sø
lø/sø
lø/sø
fr
fr
dagene før+sø
lø/sø
fred/lø
lø/sø
fr til16/lø til15/
sø fra 15.30
sø
fr/lø
lø/sø
fr
fr og sø
sø
lø/sø
fr. etter 17
Vask
(alle dager)
Atle Bekken
Lene Grøterud
Jostein Kjemperud
Mari Mangen
Berit Eidal
Åshild Tovsrud
Linda Søfteland
Kirsti Ødemark
Kari Velstad
Ingvild Danielsen
Kjersti Bye Bergan
Lise Bakke (leder)
Kirsten Hunstad
Wenche Backe
Berit Elise Waldum
Berit Wiersdalen
fr/lø
fr/lø
til 14 fr og lø
fra 15 fr/lø/sø
onsd.
fr/lø
lø/sø
sø e 12
lø
sø
lø/sø
Marthe Randi Skatvedt
Rydding/søppel
(alle dager)
Vakt skoler/vakt natt
skoler/stadion
vakt stadion fra onsdag?
Parkering
(alle dager)
Parkeringsavgift
(alle dager)
Helga Fragått
Kari Grette
Bjørg Torgersen
Ingunn Opheim Bjertnes
Ole Aleksander Bjertnes
Hans Søfteland
Frida Søfteland
Elin Mikkelplass
Torjus Mangen
12 Ole H. Mangen (leder)
Jarle Hunstad
Anders Bergan
Kjell Eidal
Knut Tore Velstad
Tone Staxrud
Kristen Håvard Trøseng
Tom Hauge
Thorleif Bergan
Bjørn Bakke
Hilde Weggesrud
Ole Martin Hovelsås
Ingerlise Rust
Lars Inge Skatvedt
Odd Prestegaardshus (leder)
Endre Finnerud
Mikael Haugen
Aslak Ulberg
Roar Fragåt
Nils Tandberg
Erling Rustand
Olaf B. Haugen
Rolf Hagajordet (leder billett)
Jan Ole Juvet
Kåre Jellum
Tommy Mørk
Stein Rolfsrud
til 15 alle dg
fr
fr/sø lø til 15
fr/lø
fr/lø
lø/sø
fr/lø
fr/lø
et.13 lø+ sø
fred
Kåre Hunstad
Sigurd Backe
lø/sø
Tollef Backe
lø/sø
Egil Lindbo (leder)
Eirik Lindbo
uka før
Roar Fragåt
lø em./sø
Thomas Juvet
sø22. to + sø
Kenneth Torgersen Juvet
sø 22. fr +sø
Jon Lager
Hans Velstad
Svein Kleiv
Lars Foss
Kjell Håvard Flatin
Harald Hunstad
før NM
Gunnar Emmerud
lø 21
Runolv Stegane
Utdeling kick-off/stevnekontor
Stevnekontor hver dag ved stevneslutt
2 Tone Helgetveit
lø/sø
Goran Dosic
fred
Sigdal (2 pers.)
1 Knut Erik Kemperud
Ole Einar Nyberg
Uteområdet, transport,
stoler, telt,
reklame, sponsorskilt,
rigging
Klær funksjonærer:
T-skj./genser
Kjøp av dress
Lege
Hjelpekorps
Veklsepenger/kasserer
lø
år oppgave
idl. utkast.

Similar documents