Infobrosjyre SMU

Transcription

Infobrosjyre SMU
Du fyller ut vedlagte påmeldingsskjema og sender det til:

Modum kirkekontor
Kapellveien 1
3340 Åmot
Design: Alexandra Brauchle
Påmelding:
Vi trenger underskrift fra foreldre/foresatte på påmeldingsskjemaet for å kunne offentliggjøre navnet på konfirmanten i
aviser og menighetsbladet våren 2017.
Skjemaet kan også lastes ned på wwww.kirken.no/modum,
under „Konfirmasjon“ med link til påmeldingskjemaet.
Skjemaet skannes og sendes til [email protected].
Giro på kr. 400,- sendes ut på epost etter påmeldingen.
Pengene går til undervisningsmateriell, bevertning o.l.
Hvis du er døpt utenfor Modum eller i et annet kirkesamfunn må
du legge ved kopi av dåpsattest.
Dersom du ikke er døpt finner vi sammen et tidspunkt for dåp i en
gudstjeneste i god tid før konfirmasjonsdagen. Du kan også velge
å bli døpt i det kirkesamfunnet du tilhører.
Noe du lurer på?
Ring prest Runar Liodden på 479 74 989
eller kateket Vidar Husøien 922 29 302!
Påmeldingsfristen er ved oppstart i august,
men send gjerne påmeldingen før fredag 19. juni 2016!
Hilsen
Runar J. Liodden & Vidar Husøien
Velkommen
som konfirmant i
Modum menighet!
Kjære 8. klassing!
Til foreldre og foresatte!
Velkommen til å være konfirmant i kirken!
Opplegget starter når du begynner i 9. klasse til høsten.
Dere er de viktigste personene i tenåringens liv selv om dere ikke hører det hele
tiden. Vi ønsker å stå sammen med dere og
ha et godt og aktivt samarbeid i konfirmanttiden.
Å være kirkelig konfirmant gir deg en unik mulighet til å lære mer om
hvor verdifull du er og om de store og viktige spørsmålene i livet!
• Hvorfor er jeg akkurat slik jeg er?
• Hva skjer når man dør? Er det et liv etterpå?
• Hvorfor er vi her på jorda? Kan alt tilgis?
• Hvorfor er det krig? Hvor kommer alt det gode fra?
?
(stilt av ungdommer i Modum)
Du vil også lære mer om hvem Jesus er, og hvilken betydning
han kan ha for livet ditt!
Konfirmasjonsopplegget inneholder:
Kateket Vidar Husøien er hovedansvarlig
for konfirmanttiden, men prest Runar
Liodden har undervisningen med Åmot-, Nykirke- og Vestre Sponekonfirmantene. Andre ansatte og frivillige medarbeidere deltar også.
Hvis tenåringen din har spesielle behov, ønsker vi å legge godt til rette
for han eller henne.
Vi møtes på gudstjenester og tre temakvelder med viktig informasjon,
interessante foredrag, sang & musikk og fellesskap med de andre
voksne og konfirmantene.
Dere får også et månedlig oppdrag med å lære tenåringen en bit av
kjernestoffet i den kristne tro utenat (Den gylne regel, de ti bud,
Herrens bønn m.m.)

• Undervisningssamlinger etter skoletid
• Et enkelt og meningsfullt opplegg for hele familien
• Konfirmantleir 23.–25. september på Gulsrud leirsted
• Gudstjenester hvor du kan bidra på ulike måter
• Temakvelder sammen med foreldre & foresatte
Runar Liodden vil i etterkant av sine ukentlige undervisningssamlinger
sende ut en mail med et innarbeidet opplegg til samtale og felleskap for
hele familien.
Undervisning skjer etter skoletid i tre grupper:
Gruppe
Presentasjon 2016
Gruppe
Heggen
21. august kl.11 i Heggen kirke
21. mai
Åmot
21. august kl. 11 i Åmot kirke
28. mai
Nykirke
28. august kl. 11 i Nykirke kirke
11. juni
Vestre Spone
4. sept kl. 13.30 i Vestre Sp. kirke
11. juni
Åmot
Tidspunkt
Tirsdager 13.35 –14.35
Undervisningssted
Åmot kirke, kirkerommet
Nykirke/
VSp Onsdager 13.35 – 14.35 Åmot kirke, kirkerommet
Heggen
Onsdager 13.35 – 14.35
Åmot kirke, biblioteket
Felles oppstart i Åmot kirke: Onsdag 17.august kl.13.35!
Sett av søndagene for presentasjonen av konfirmantene og
konfirmasjonen i følgende gudstjenester:
Konfirmasjon 2017
For mer info:
www.konfirmant.no og www.kirken.no/modum